PowerPoint-esitys

Report
Sisäinen ohjeistus
Veronumero.fi - suosittelumarkkinointi
Suosittelumarkkinointi
• Suomen Tilaajavastuu Oy:n menestymisen taustalla on tähän
asti ollut tehokas ja toimiva suosittelumarkkinointi
• Suosittelumarkkinoinnin toimivuus edellyttää:
1. Hyviä ja selkeitä sisäisiä ohjeita
2. Jatkuvaa seurantaa ja järjestelmällistä
toimintatapaa urakoitsijan ohjeistamisessa
Toimintaperiaate
1. Päätoteuttaja suosittelee/edellyttää urakoitsijayritystä
rekisteröitymään ilmaiseksi Veronumero.fi –palvelun piiriin ja
syöttämään työntekijöiden tiedot Ilmoita-palvelussa.
1. Urakoitsijayritys syöttää työntekijätiedot Veronumero.fi –
palveluun:
– Etunimi
– Sukunimi
– Kansalaisuus
– Henkilötunnus
– Veronumero
Yleisohjeita 21.5.2012 alkaen
• Parhaat tulokset saadaan, kun urakoitsijayritykset edellytetään
rekisteröitymään Veronumero.fi –palvelun piiriin.
• Veronumero.fi-palvelu tarkistaa löytyykö työntekijöiden veronumerot
verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä.
• Suosittelukirjeen muokkaaminen ja lähetys urakoitsijayrityksille.
Suositeltavaa on ilmoittaa päivämäärä, johon mennessä
urakoitsijayrityksen tulee syöttää omien työntekijöidensä tiedot
Veronumero.fi –palveluun.
• Tilaajavastuu.fi Raportit –palveluun jo rekisteröitynyt käyttäjä pääsee,
käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen samoilla tunnuksilla myös
Veronumero.fi–palveluun.
Yleisohjeita 21.5.2012 alkaen
• Palvelun toimivuus edellyttää päätoteuttajalta jatkuvaa seurantaa ja
järjestelmällistä toimintatapaa urakoitsijan ohjeistamisessa
• Verkkosivuille olisi hyvä laittaa pyyntö ja ohjeistus, että veronumerolain
velvoitteet edellytetään hoidettavaksi Veronumero.fi –palvelun kautta
• Selkeät sisäiset ohjeet, aikataulutus suositeltavaa
• Jokainen suosittelijayritys saa tilata Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä
yrityskohtainen suosittelulinkin
• Veronumero.fi –kuvan käyttö ja suora linkitys rekisteröitymistä varten
1.9.2012 alkaen
• Työmaatasolla tarkastetaan että työmaalla olevien henkilöiden tiedot
löytyvät Veronumero.fi-palvelusta
• 1.9.2012 alkaen kaikkien työmaalle perehdytettyjen työntekijöiden
veronumerolain edellyttämät tiedot on kerättävä ja tarkastettava
• Kuvalliset ja veronumerolla varustetut henkilötunnistekortit on oltava
kaikilla työmaalla työskentelevillä
• Työmaalle voidaan toimittaa Veronumero.fi-palvelusta tarkastetut henkilöja veronumerotiedot
1.3.2013 alkaen
• Veronumerolain kolmanteen vaiheeseen kuuluvat
lisäraportointivelvoitteet astuvat voimaan vuoden 2013 alusta, jolloin
veronumero- ja kulkulupatiedot tulee raportoida Verohallinnolle
säännöllisesti
• Verohallinnolle siirtyy Veronumero.fi työmaalle suunnatusta ja
myöhemmin avattavasta Henkilörekisteri-palvelusta kaikki tiedot
automaattisesti
• Palvelun sisältö riippuu päätoteuttajan valitsemasta
palvelukokonaisuudesta
-Työmaan henkilöiden veronumerot ja työnantajat
-Kulkulupatiedot (raportoidaan kuukausittain)
-Työmaakohtaisesti tilaajien alihankkijoilleen työstä suorittamat
maksut
Vaihe 3
Taloushallinto
Työmaan
johto
Työmaan
henkilörekisteri
Verohallinto
€uro
Kulkuluvat
Veronumero.fi
Materiaalipaketti
1. Lehdistötiedote, valmis pohja muokattavaksi
2. Suositteluohje sisäiseen käyttöön
- Käyttöönotto aikataulutus suositeltavaa
3. Ilmoitus omilla verkkosivuilla Veronumero.fi –palvelun
käyttöönotosta
4. Ohjeet, suosittelijan kuva ja linkki verkkosivuilla
5. Suosittelukirje, valmis pohja muokattavaksi, lähetetään
urakoitsijayrityksille.
Ota yhteyttä!
Myynti, Markkinointi & Viestintä
Mika Huhtamäki puh. 0400 616 253
[email protected]
Markkinointi & Viestintä
Yvonne Lemström puh. 040 145 0851
[email protected]
Asiakaspalvelu 0600 301339 (1,51€/min + pvm)
[email protected]

similar documents