här

Report
ABI 2015
Studieinfo.fi
• 7.1 - 27.1 Främmande språk, konsthögskolan
• 17.3 - 9.4 Övr. yrkeshögskolor och universitet
• 6 ansökningsönskemål i prioritetsordning
• Sökskyldighet (TE): årets abin bör denna vår
ha 2 ansökningsönskemål + delta i urvalsprov
för att ha rätt till arbetsmarknadsstöd
Annan antagning
• Polisyrkeshögskolan (svenskspråkig utbildning)
troligen 15.11.2015 - 15.2.2016
• Högskolan på Åland 16.3 – 15.4
• Yrkesutbildning (några få studentplatser) 24.2-17.3
• Folkhögskolor – direktansökan fram till hösten
• Utomlands (se respektive lands antagning..)
• Sverige 15.3-15.4:
• Högskoleprovet 28.2. Anmäl före 15.2
Urvalsprov
• Under maj – början av juni
• Ingen kallelse till universitet!
Resultaten
• .. publiceras 1 juli
Mottagande av studieplats
•
•
•
•
Senast 15 juli
Reservplatser kan ges ända till början av augusti
Kompletteringsansökan 13.8Man kan anmäla frånvaro (för t.ex. militärtjänst)
Eventuella lagändringar?
• Studieplatser kan redan nästa år reserveras för sökande som
1.
2.
Inte har en studieplats
Inte tagit emot en studieplats
• Möjlighet att anmäla frånvaro under det första studieåret kan
ändra så att den från hösten beviljas endast pga.
1.
2.
3.
Militär- eller civiltjänstgöring eller frivillig militärtjänstgöring
Moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
Egen sjukdom eller skada
... vi följer med situationen och meddelar ...
https://www.youtube.com/watch?v=OEYkAAEF_pI#t=10
Plan B
• Öppna universitetet
• CLL (centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och
Yrkeshögskolan Novia) www.cll.fi
• Öppna universitetet vid Helsingfors universitet
www.helsinki.fi/avoin/oppna_universitetet/
• Folkhögskola www.folkhogskolor.fi
• Jobb?
• Uppsökande ungdomsarbete
• Åsa och Anna-Lena, Jakobstad
• http://www.aftereight.fi/hello/index.cgi?t=3,1
Studiebostad
• Lönar sig att söka i tid!
• Studiebostads-stiftelser
• Ta kontakt med äldre studerande
• Annonsera i Kyrkpressen, på webben..
• Hyra på öppna marknaden
• tvåor/treor lättare att få tag på än ettor!
• skriv ett hyreskontrakt / studerande!
Studiestöd
• Studiepenning
• Bor självständigt: 335,32 högskola / 249,21 övriga skolor
+
• Bostadsbidrag
• 80 % av boendekostnaderna (om de inte överstiger 252 euro)
• Folkhögskole-internat: 88,87 euro
+
• Lån
• 400 euro / månad med statsborgen

similar documents