Pärssisen esitys - Asiantuntijapäivät

Report
Lasinen lapsuus – Sirpaleinen mieli
Ammatillista
verkkoapua –
Sosiaalityöntekijän
eväin pärjää!
Sosiaalialan asiantuntijapäivät
Wanha Satama 2014
Anu Pärssinen/ 12.3.2014
Miten
rivisossusta
verkkoauttajaksi
someen?
A-klinikkasäätiön Lasinen
lapsuus auttaa verkossa:
Varjomaailma.fi ja
Tukinet.net
lasinenlapsuus.fi
 Itsellä 2012 ensimmäiset
asiakaskontaktit Aklinikkasäätiön
nettisosiaalityöntekijänä
 Hankemuotoinen
kehittämistyö nyt työtä
mahdollistamassa
 Varjomaailmassa pitkä
verkkoauttamisen perinne
 Asiakastyömme netissä
on yhä ainutlaatuista
Suomessa
intensiivisyydessään
Miksi nettiin? (1)
 Asiakkaamme hakevat
aktiivisesti ja
omatoimisesti apua
 Matalan kynnyksen
kohtaamispaikka
 Työntekijäystävällinen,
monipuolisuutta työhön
 Netissäkin ovat
mahdollisia aidot
kohtaamiset ja
tavoitteellinen työskentely
lasinenlapsuus.fi
Miksi nettiin ? (2)
 Nuoret kaipaavat aikuista
netissä: IRC-galleria eli
galtsu, Suomi24, Demi.fi,
Gosupermodel.com
 Netti on osa elämää;
ammatillista apua elämän
vaikeuksissa tarvitaan
 Luotettavia ja
helppokäyttöisiä työkaluja
on jo olemassa
 Vaikuttavuustutkimus
kertoo: verkkohoito tehoaa
ja toimii lähes kaikilla
lasinenlapsuus.fi
Keitä ovat
asiakkaani?
Koko Suomesta (ellei
toisin sovita)
lasinenlapsuus.fi
 Varjomaailma.fi
nettiryhmissä 12-18vuotiaat, jotka kokevat
haittoja vanhempien
päihteidenkäytöstä
 Tukinet.netissä 12-29
vuotiaat vaikeassa
perhetilanteessa elävät
nuoret. ”Rikkinäiset” chatillat, Nuorten foorumi.
Pilottiryhmä 2013
syksyllä
Yksittäiset lyhyet kontaktit:
-> avoimet chat-illat tai foorumikirjoitukset
 Foorumeilla mahdollista etukäteen moderointi= viestit
tarkistetaan ja sopivat julkaistaan (esim. Tukinet.net)
 Neuvontaa, ohjausta ja tilanteiden sanoittamista
 Kannustetaan huolten puheeksiottoon luotettavan
aikuisen kanssa
 Avun pariin ohjausta: kuka on se luotettava aikuinen ja
mitä avun hakemisessa tapahtuu?
 Kuuntelua: huoli tärkeä ottaa vastaan, olla läsnä
 Rajaamista kuten vastuullinen aikuinen (rajausta vaativat
nuorten nettiryhmissä: itsetuhoisuus/viiltely,
seksuaaliasiat, traumat)
lasinenlapsuus.fi
Pitkäjänteinen työskentely:
-> suljetut ja luottamukselliset nettiryhmät
 = Foorumikirjoituksia ja chat-iltoja
 Ryhmälle foorumi auki 24/7. Chatit 1-4 krt/kk ryhmään
valituille. Jälkimoderointiin ei ole tarvetta, ei häiriöitä
 Ryhmässä nimettömyys suojaa nuorta, ei tunnistetietoja
 Tilanteen tarkempi kartoitus mm. tehtävien avulla
 Tavoite määritellään, jonka eteen työskennellään
 Samalla ammattilaisen kannattelevaa tukea arjessa 2-3kk
ajan. Aikuinen läsnä päivittäin
 Avun hakeminen tarvittaessa kädestä pitäen =
puhelin/sähköposti kontakti, jolloin nuori luopuu
nimettömyydestään ylläpitoon päin
lasinenlapsuus.fi
 Nuorten nettiryhmä
yllättävän samanlainen
kuin kasvokkainen
Miten verkkoapu
toimii?
Samoin kuin sosiaalityö
kentällä kasvokkain
paitsi:
Nuoret uskaltavat
avautua verkossa
paremmin!
lasinenlapsuus.fi
 Huolellinen suunnittelu
 Oltava valmius toimia
hätätilanteissa
 Riittävästi työaikaa ja
organisaation tuki
 Työtä tukevat käytännöt
kuten asiakastyössä
yleensä (purku,
konsultaatio, työsuojelu)
 Työkaluja ja -muotoja on
hyvä kehittää jatkuvasti
Nuorten palaute
kannustaa!
”Tämä ryhmä on
helpottanu paljon sitä
etten ajattele enään
pelkästään pelkkiä
huonoja puolia kaikesta
vaan nyt pystyn
ajatteleen myös
”valoisammin” :) ”
(Tyttö, 12 vuotta)
lasinenlapsuus.fi
 Nuorille on tärkeää
ohjaajien monipuolinen
apu ja vertaisuuden
kokemus
 Ryhmissä vallitsee
keskinäinen kunnioitus ja
lämmin tunnelma
 Nuorten käytös on
erinomaista
 Aikuiset ovat
itseohjautuvampia kuin
nuoret: mahdollista mm.
nettiterapia, hoitotyö
Rohkeasti mukaan, tekemällä oppii!
 Salassapito ja tietoturva ovat helposti ratkaistavissa
olevia asioita
 Kasvokkaista työtä tehneet työntekijämme ovat
yllättyneitä nettiavun mahdollisuuksista, laadusta ja
syvällisyydestä
 Vahva oman työn osaaminen riittää, kun on avoin mieli,
pitää kirjoittamisesta ja työstään
 Työvälineeksi asiakastyön rinnalle, täydentämään
kasvokkaista apua ja aukkoja palveluissamme
 Ennaltaehkäisevä työ ja palvelunohjaus netin vahvuudet
tänään, mutta korjaavakin työ on mahdollista
lasinenlapsuus.fi
Linkkejä:
 Pärssinen, Anu: Olen Rikkinäinen, auttaisiko nuorten
nettiryhmä? 3/14 Blogi www.lastenseurassa.fi
 Hubara, Shirley & Pärssinen, Anu (2013) “Olette
jaksaneet auttaa aina <3”. Netistä tukea nuorille, joiden
kotona juodaan liikaa.
http://www.humak.fi/sites/default/files/liitteet/humak_selk
enevaa_myotatuulta_verkko2_2.pdf
 Talentia-lehti 1/2014: Verkkoauttamista ammatillisesti
http://www.talentia-lehti.fi/lehti/talentialehti/juttuarkisto/ilmiot_arkisto?1409_m=5304
 www.a-klinikka.fi Verkkoauttamisen käsikirja
ilmestymässä
lasinenlapsuus.fi
Kiitos!
Anu.parssinen (at) a-klinikka.fi
lasinenlapsuus.fi

similar documents