REFEREE -Rakennusalan puolueeton neuvoja

Report
www.hamk.fi
www.hamk.fi
www.hamk.fi
REFEREE- Rakennusalan puolueeton
neuvoja -selvitys
Selvitys
Seminaari
Tulosten
analyysi
Raportti
• Neuvonnan nykytila ja tarve
• Tulevaisuuden neuvontatarpeet ja painotukset
• Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus
• Neuvojakoulutuksen aihekokonaisuuksia pilotointi seminaarissa.
• Selvityksen ja seminaarin osallistujapalautteen pohjalta jatketaan
neuvojakoulutuksen tarpeen ja sisältöjen suunnittelua.
• Suunnitelma rakennusneuvojan tai muun koulutuksen tarpeellisuudesta ja
koulutussuunnitelma.
• Projektin tuloksista koostetaan selvitysraportti
www.hamk.fi
REFEREE- selvitystyö
Kysely
•
Kysely jakautui kolmeen osioon:
•
•
•
•
•
Vastauksia kerättiin18.11.2013-31.1.2014
Kyselyyn vastasi 84 henkilöä
•
•
•
Kysely lähetettiin 822 valitulle henkilölle.
Vastausprosentti oli 10.
Ensisijainen kohderyhmä:
•
•
1 - Neuvonnan nykytila ja tarve
2 - Tulevaisuuden neuvontatarpeet ja painotukset
3 - Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus
Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan alueen
rakennus- ja kiinteistöalan julkiset toimijat,
oppilaitokset, yhdistykset ja järjestöt,
yritykset sekä muut rakennusalalla toimivat
puolueettomat tahot.
Selvitystä jatketaan haastatteluilla
www.hamk.fi
Neuvonnan nykytila ja tarve
1.
Mitä rakennusalan neuvontaa nykyään on saatavilla ja mistä?
KUNNAT
- Rakennusvalvonta
- Viranomaiset
- Museoviranomaiset
(rakennussuojelu)
- Asuntotoimistot
- Kunnan virastot
- Rakennusvirastot
• Määräyksiä ja
ohjeita
LIITOT ja JÄRJESTÖT
- Rakennusalan eri järjestöt
- Liitot, esim. ammattiliitot,
kiinteistöliitto, omakotiliitto
työterveyslaitos (rakenteet,
sisäilmanterveellisyys)
- Allergia- ja Astmaliitto ry,
Hengitysliitto ry,
Asumisterveysliitto AsTe ry,
Sisäilmayhdistys ry
MEDIA
- Internet, esim.
• Hometalkoot.fi
• korjaustieto.fi
• Wikipedia
• Sosiaalinen media/
keskustelupalstat
- Lehdet
- Kirjallisuus
- Ratu- kortistot
MUU
- Tutut ja sukulaiset
- Kiinteistönvälitysyritykset
- Isännöitsijät
- Talopakettikauppiaat
- Oppilaitokset/ Kurssit
- Messut
- Muut rakentamisalan
tapahtumat
KONSULTIT ja
SUUNNITTELIJAT
- Konsulteilta/suunnittelijoilta
kohtuullista korvausta vastaan
• Arkkitehtitoimistot
• Insinööritoimistot
• Lakitoimistot
- Tutkimuslaitoksilta
• pääsuunnittelija
• vastaava työnjohtaja
RAKENNUSTEOLLISUUS
- Rakennusyritykset
- Rakennusmateriaalien
valmistajat
- Komponentti- ja
materiaalivalmistajat
Kuvio 1
Vastaajien mukaan rakennusalan neuvontaa on saatavilla monipuolisesti eri paikoista,
kunnat,
liitot ja järjestöt sekä media ovat suosituimpia neuvonnan lähteitä. Jos niistä ei saa
tarvittavaa
neuvontaa siirrytään seuraavalle taholle, jolloin neuvoa haetaan rakennusalan
ammattilaisilta,
kuten rakennusyrityksistä, sekä suunnittelijoilta ja konsulteilta.
www.hamk.fi
Neuvonnan nykytila ja tarve
2. Millaiselle rakennusalan neuvonnalle nykyään olisi kysyntää?
RAKENNUSPROJEKTIN
LÄPIVIENTI
KOSTEUS/
HOME/
TERVEELLISYYS
TURVALLISET
RAKENTEET
MUUT
ENERGIA
-ASIAT
Kuvio 2
Vastaajien mukaan monipuoliselle neuvonnalle olisi tarvetta. Eniten neuvoa tarvittaisiin
rakennusprojektin läpiviennissä, esim. lupaprosessissa, sopimuksissa sekä kokonaisuuden
kokonaisuuden
hallinnassa.
www.hamk.fi
Neuvonnan nykytila ja tarve
RAKENNUSPROJEKTIN
LÄPIVIENTI
- Säädökset, määräykset
- Lupaprosessi
- Työturvallisuussäädösten
vastuuasioiden huomioiminen
tilaaja- toteuttaja suhteessa
- Sopimustekniikka
- Ohjeita rakennushankkeiden
läpiviemiseen
- Kokonaisuuden hallinta
www.hamk.fi
Neuvonnan nykytila ja tarve
TURVALLISET
RAKENTEET
- Turvallisista
rakennevaihtoehdoista
- Rakennusfysiikkaa
- Rakenteellinen
paloturvallisuus
- Ilmanvaihto
www.hamk.fi
Neuvonnan nykytila ja tarve
ENERGIA-ASIAT
- Riskit liittyen
energiataloudelliseen
rakentamiseen
- Energiatehokkuus
- Kokonaisenergiatarkastelu
- Energiatodistuksen
laadinta
www.hamk.fi
Neuvonnan nykytila ja tarve
KOSTEUS/ HOME/
TERVEELLISYYS
- Rakenteiden ja
materiaalien vaikutus
terveellisyyteen
- Homevapaa
rakentaminen
- Kosteusvauriot
www.hamk.fi
Neuvonnan nykytila ja tarve
MUUT
-
-
Kustannusarvio ja kustannusten
muodostuminen
Viranomaiskäytännöt ja vaatimukset
Vanhojen rakenteiden ohjeet -70,
-80, -90-luvuilta
Vesihuolto
Korjausrakentamisen ohjeistus
Kerrostalojen remontit
Raskaat betonityöt ja vaativat
purkutyöt
Juridisen puolen kysymykset
Byrokratianeuvontaa
www.hamk.fi
Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus
3. Onko neuvojakoulutukselle tarvetta?
Kuvio 3
Yli puolet vastaajista kokee neuvontakoulutuksen tarpeelliseksi.
www.hamk.fi
Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus
Ovatko hyvät neuvot kalliita?
- Keskustelua kahvikupin ääressä rakennusalan
neuvonnasta ja koulutuksesta
-
Klo 15.15-16.30, Ravintola Fredrika
1) Millaista rakennusalan neuvojakoulutusta tulisi
järjestää?
2) Kenelle koulutusta tulisi tarjota?
3) Tulisiko koulutuksen olla pätevöittävä (auktorisointi
tms.)?
4) Miten tiedot ja osaaminen jalkautetaan kuluttajille?
www.hamk.fi

similar documents