Alue-kumppani Laurea Opiskelija

Report
Aluepalvelut Laureassa
Aluepalvelujohtaja Teemu Ylikoski,
Laurea-ammattikorkeakoulu
www.laurea.fi
Taustaa
Laurean strateginen painopiste: Uudenmaan alue
Organisaation uudistaminen strategiaa vastaavaksi
Aluepalveluorganisaatio:
Keski- ja Pohjois-Uusimaa / Teemu Ylikoski
Itä-Uusimaa / Petri Tani
Vantaa / Anssi Kuusela
Espoo / Pia Kiviharju
Länsi-Uusimaa / Mika Kortelainen
2
Laurean asiantuntijat:
Kontaktit työelämän ja opiskelijoiden
välillä; alueen kehittäminen,
aluepalvelun tuottaminen yhdessä
kumppanien kanssa: projektit, ONTit,
op. jaksototeutukset, harjoittelun
ohjaus, TKI-hankkeet,
täydennyskoulutus,
avoin amk
Aluepalvelut:
Monialaisten, monikampuksisten
mahdollisuuksien etsiminen ja
tarjoaminen nykyisille ja uusille
kumppaneille. Kumppanuussopimusten
hoitaminen ja yhteinen agenda
avainkumppanien kanssa.
johto
aluepalvelut
asiantuntijat
Johto:
Yhteydenpito ja
vaikuttaminen
avainkumppaneihin
strategisella tasolla.
3
Aluepalvelun perustehtävä
Laurea
Kumppani
4
Mitä yhteistyö tarjoaa työelämän
mm. asiakasselvitykset,
kumppaneille?
haastattelut,
markkinakartoitukset,
benchmarking, tiedonkeruu
potentiaalista henkilökuntaa
ja uutta osaamista omalle
henkilöstölle
Lisää tietoa
Uusia osaajia
mm.
markkinointisuunnitelmat,
kehittämisehdotukset,
tuotekonseptit, verkkosivut
Konkreettisia
tuotoksia
5
Kumppaniyhteistyön monet muodot
Täsmäprojektit
Opintojaksoprojektit
Opiskelijaharjoittelu
Opinnäytetyöt
Tutkimushankkeet
Koulutuspalvelut
• Pieni ryhmä
keskittyneenä
yhteen aiheeseen
• Yksi räätälöity
lopputulos
• Soveltuu
toiminnan
kehittämiseen
• Iso ryhmä saman
aiheen parissa
• Useita ehdotuksia
samasta aiheesta
• Soveltuu
toiminnan
analyyseihin ja
ideointiin
• Yksi opiskelija 3
kuukautta
• Pääsääntöisesti
palkallinen
• Soveltuu
organisaation
kehittämiseen
• Yksin tai
parityönä
räätälöity
kokonaisprojekti
• Usein kokonaiskesto 4-9 kk
• Soveltuu
organisaation
kehittämiseen
• Asiantuntijoiden
ja opiskelijoiden
yhteistyönä
valitun kohteen
kehittäminen
• Hankerahoitus
• Soveltuu
organisaation ja
alueen
kehittämiseen
• Avoin ammattikorkeakoulu
• Organisaatiolle
räätälöidyt
koulutukset
• Soveltuu
organisaation
henkilöstön
kehittämiseen
Kortelainen 2014
6
Laurean kumppanuusajattelu
Opiskelija
Työelämän
kehittyminen
Uudet osaajat
Aluekumppani
Aluekehittämisen
yhteistyö
hyödyttää kaikkia
osapuolia
Oppimisen
autenttisuus
Työllistyminen
Kilpailukyky
Asema koulutusmarkkinoilla
Laurea
7
Yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa
Yhteistyömahdollisuuksia tulevaisuudessa
Millaisia odotuksia?
Mitä konkreettista voisimme käynnistää?
Mahdollisuus kumppanuuden kehittämiseen
puitesopimuksen pohjalta
8
Kiitos
Teemu Ylikoski
040 555 3564
[email protected]
www.laurea.fi

similar documents