avoimien ovien esitysmateriaali - Haaga

Report
HAAGA-HELIA
ammattikorkeakoulu
TERVETULOA
Avoimet Ovet
28.8.2014
Hanna Maunuksela
HAAGA-HELIA
ammattikorkeakoulu
• Suuri, elinkeinoelämään vahvasti
kytkeytyvä, kansainvälinen,
yksityinen ammattikorkeakoulu
• Opiskelijoita 10 500
• Henkilökuntaa 700
• Kuusi toimipistettä
– Haaga, Malmi, Pasila, Porvoo,
Vallila, Vierumäki
KOULUTUSTARJONTA
• AMK- ja ylempi AMK koulutus
• Suomen- ja englanninkielinen
koulutus
• Päivä- ja monimuotokoulutus
(ennen: nuorten- ja aikuisten koulutus)
• Ammatillinen
opettajakoulutus
• Avoin AMK -koulutus
KOULUTUSTARJONTA
•
•
•
•
•
Finanssi- ja talousala
Johdon assistenttikoulutus
Liiketalous
Liikunta
Matkailu-, hotelli- ja
ravintola-ala
• Myyntityö
• Tietojenkäsittely
• Toimittajakoulutus
TUTKINNOT
•Tradenomi AMK, 210 op
•Liikunnanohjaaja AMK, 210 op
•Restonomi AMK, 210 op
•Medianomi AMK, 240 op
(journalismi)
KANSAINVÄLISYYS
• Monipuolinen kielitarjonta
• Englanninkieliset
koulutusohjelmat
• Vaihto-opiskelu/työharjoittelu
ulkomailla
• Vierailevat luennoitsijat
• Muu kansainvälinen toiminta
OPINTOPOLKU-PORTAALI
 Opintopolku.fi-palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä
opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää
koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin.
 Syksystä 2014 lähtien hakija voi rekisteröityä tunnistautumalla
verkkopankkitunnuksin.
 Rekisteröitynyt palvelun käyttäjä voi tallentaa muistilistan ja oman oppaan ja
tilata muistutuksia ja ilmoituksia esimerkiksi hakujen vaiheista. Vahvasti
tunnistautunut palvelun käyttäjä voi edellä mainittujen lisäksi seurata hakunsa
edistymistä sekä muuttaa hakuaan hakuaikana.
OPISKELIJAHAKU OPINTOPOLUSSA
 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut yhdistyvät
yhteiseen sähköiseen hakujärjestelmään syksyn 2014
yhteishausta alkaen.
 Hakija voi valita kaikkiaan kuusi (6) hakukohdetta
hakutoivejärjestyksessä, joka on sitova.
 Kukin hakija voi vastaanottaa vain yhteensä yhden
opiskelupaikan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
koulutuksesta
MIKSI KORKEAKOULUHAKU UUDISTUU?
 Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan
korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan korkeakoulutukseen entistä
enemmän aidosti uusia opiskelijoita sekä kohdentamaan opiskelupaikat
nykyistä paremmin. Päämääränä on tarjota mahdollisimman monelle
opiskelupaikka korkeakoulussa, nopeuttaa korkeakoulutuksesta
työmarkkinoille siirtymistä ja kohentaa työllisyysastetta.
 Korkeakoulujen opiskelijahaun tietojärjestelmien uudistamisen tavoitteena on
yhdistää hakujärjestelmät sekä opiskelua ja koulutustarjontaa koskevat tiedot
hakijan ja opinto-ohjauksen näkökulmasta selkeäksi kokonaisuudeksi.
Tietojärjestelmien uudistamisella tavoitellaan myös tuottavuushyötyä.
MILLÄ TUTKINNOLLA VOI HAKEA?
 Lukio tai ylioppilastutkinto tai IB, EB, RP
 Ammatilliset tutkinnot
 ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava
aikaisempi tutkinto (näyttötutkinto)
 ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa
hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 (Avoimen AMK:n opintojen perusteella haetaan erillisessä
haussa)
MISSÄ HAKEMUS TEHDÄÄN?
www.opintopolku.fi
Muista tehdä hakemus ajoissa!!
SYKSYN 2014 HAKUAIKA
OPINTOPOLUSSA
8. - 22.9.2014 klo 15.00
SYKSYN 2014 HAKU OPINTOPOLUSSA
 Valintakokeita järjestetään 28.10. – 6.11.2014 (HAAGA-HELIAssa)
 Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 25.11.2014
 Hakijan on tehtävä opiskelupaikan vastaanotto viimeistään
9.12.2014 klo 15.00
 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.12.2014 klo 15.00
 Opiskelu alkaa tammikuussa
KEVÄÄN 2015 HAKUAJAT
OPINTOPOLUSSA
englanninkielisiin koulutuksiin
(ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutukseen sekä Taideyliopistoon)
7.-27.1.2015 klo 15.00
suomenkielisiin koulutuksiin
17.3. – 9.4.2015 klo 15.00
KEVÄÄN 2015 HAKU OPINTOPOLUSSA
 Valintakokeita järjestetään huhti-kesäkuussa 2015
 Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 1.7.2015
 Hakijan on tehtävä opiskelupaikan vastaanotto viimeistään
15.7.2015 klo 15.00
 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 12.8.2014 klo 15.00
 Opiskelu alkaa elokuussa
VALINNAN PISTEYTYS
 Päiväkoulutus: Koulumenestys + valintakoe tai
pelkkä valintakoe (Enää ei lasketa ensisijaisuuspisteitä eikä
työkokemusta)
 Monimuotokoulutus: yleinen työkokemus +
valintakoe tai pelkkä valintakoe (Enää ei pisteytetä aiempia
amk-opintoja eikä alakohtaista työkokemusta)
MAHDOLLISIA VALINTAKOKEEN OSIA







Haastattelu / ryhmähaastattelu
Monivalintatehtävä
Kirjallinen osa
Matemaattis-looginen osa
Soveltuvuutta ja motivaatiota mittaava osa
Kielikoe
Yleissivistystä mittaava osa
KIINTIÖT
 Syksyn 2014 yhteishausta lähtien korkeakoulut voivat halutessaan varata osan
haettavista opiskelupaikoista niin sanotuille ensikertalaisille eli henkilöille,
jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän
mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon
johtavaa opiskelupaikkaa.
 Ensikertalaiseksi katsotaan myös henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet
korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka on
alkanut keväällä 2014 tai sitä ennen.
 Jos olet ottanut vastaan opiskelupaikan kevään 2014 yhteis- tai erillishauista,
sinua ei enää katsota tulevissa yhteishauissa ensikertalaiseksi. Tämä ei estä
sinua hakemasta myöhemmin toiseen hakukohteeseen, mutta tällöin sinut
huomioidaan korkeakouluissa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon jo
suorittaneiden kiintiössä.
 HAAGA-HELIA ei toistaiseksi käytä kiintiöitä
KORKEAKOULUJEN ASIAKASPALVELU
 Ammattikorkeakoulut jatkavat samalla mallilla kuin aikaisemminkin eli
hakutoiveiden ylimmän ammattikorkeakoulun hakijapalvelu katsoo
kelpoisuuden muidenkin AMK-toiveiden osalta. Liitteet lähetetään vain
AMKien osalta ylimmän AMKn hakijapalveluun.
 -> hakija voi ottaa yhteyttä 1.sijaiseen amkiin, jos jotain epäselvää
 Yliopistot tarkistavat vain oman hakutoiveensa ja hakijan tulee toimittaa
liitteet jokaiseen yliopistohakutoivekouluun.
 -> hakijan otettava erikseen yhteyttä myös kaikkiin hakutoiveena oleviin
yliopistoihin, jos jotain epäselvää
TÄRKEÄT OSOITTEET
www.opintopolku.fi
www.haaga-helia.fi
YHTEYSTIEDOT
Hakijapalvelut
[email protected]
P. 0400 230 409
Pasilan kampus 2.krs
Ratapihantie 13
Ma-pe 9-15.00

similar documents