TEKES-Median innovaatiotuki jaettava aineisto 270115

Report
Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille
Minna Suutari ja Anna Alasmaa
27.1.2015
Median innovaatiotuen info
Mikä on median innovaatiotuki?
 Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta
 Rahoitushakemusten käsittely ja päätöksenteko tapahtuu Tekesissä
– Päätökset tehdään Tekesin rahoituskriteereillä,
www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/
 Innovaatiotukea on käytettävissä n. 20 miljoonaa euroa vuosina 20152016; puolet avustusta ja puolet lainaa
 Rahoitusta voi hakea jatkuvasti, projektien päätyttävä viimeistään
31.5.2017
 Kenelle?
– Media-alalla toimiville yrityksille: mm. mediatalot, tuotantoyhtiöt tai
medioille (digitaalisia) ratkaisuja toteuttavat yritykset.
– Haastajille, jotka tulevat perinteisen median ulkopuolelta
 Mihin?
 Rahoituksella uudistetaan media-alan liiketoimintaa rohkeasti!
DM 1401736
Mikä on Mediainnovaatiokilpailu?
 LVM on avannut Mediainnovaatiokilpailun, jonka avulla
halutaan vauhdittaa media-alan siirtymistä digiaikaan.
 Kilpailun tavoitteena on edistää alan rakennemuutosta ja
tukea uusien, kilpailukykyisten sisältö-, palvelu- ja
ratkaisukonseptien luomista ja kehittämistä
digitaalisessa toimintaympäristössä.
 Kilpailun toteutuksesta vastaa LVM
 Lisätietoja: www.mediainnovaatio.fi
Tekesin rahoitus media-alalle
 Tekesin rahoitus Media-alalle viimeisen 5 vuoden aikana ollut noin
5-9 miljoonaa euroa/vuosi
 Tekesin asiakkaana on noin 170 yritystä
 Media-ala ymmärretään Tekesissä laajasti, mukana mm. seuraavat
toimialat: painaminen ja tallenteiden jäljentäminen,
kustannustoiminta, elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto
sekä jälkituotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja
televisiotoiminta, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus,
mainostoimistot
 Rahoitus on kohdistunut mm. alan uudistamiseen (Next Media –
kokonaisuus).
Yrityksille
►
Rahoitus kasvuun ja kansainvälistymiseen
DM 1282874
Miksi Tekes rahoittaa…
kasvuyrityksiä?
Globaalit markkinat
Uudet työpaikat
startup-yrityksiä?
Riskin jakaminen
Uusi osaaminen
Talouskasvu
Lupaavimmat
nopeaan kasvuun
Yksityisen rahan puute
alkuvaiheessa
suuria yrityksiä?
Edelläkävijyys
Radikaali uudistuminen
Suuri vaikutus yhteiskuntaan
Riskin jakaminen
Parhaat heti
kansainvälisille
markkinoille
Yhteistyö yliopistojen ja
tutkimuslaitosten kanssa
Verkostot
Osaamisen
jakaminen
Tekesin rahoitus kansainvälistyville yrityksille
Kehitä uusia tuotteita, palveluja ja
tuotantomenetelmiä, luo uutta tietoa ja osaamista
Testaa asiakastarve, pilotoi
ja kokeile asiakkaan kanssa
Suunnittele
kansainvälistyminen
Uudista liiketoimintamallia,
johtamista ja työnteon tapoja
Hyödynnä digitaalisuus
liiketoiminnassa
Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille
Kansainvälisen
kasvun
suunnittelu
Avustus 50-75%
Tutkimus ja
kehitys
Avustus ja/tai
laina
Pilotointi ja
demot
Laina
Isot yritykset
Rahoitusta parhaille ideoille ja eturivin yrityksille
Onko yrityksellänne
• Kykyä ja halua kasvaa?
• Kykyä ja halua uudistua /uudistaa
toimialaa?
• Kansainvälisen kilpailuedun
tuova liikeidea?
• Potentiaalisia asiakkaita
ja näkemys markkinoista?
• Uskottava tiimi ja osaamista?
• Mahdollisuus rahoittaa osa
projektista yksityisellä rahoituksella?
Tekesin rahoitus on avustusta tai lainaa
Avustus,
maksetaan jälkikäteen toteutuneita
kustannuksia vastaan
• Pk-yrityksille 50%
• Suurille yrityksille 40 %
• budjetti vähintään 50 000 €
Laina,
riskilainaa ilman vakuutta,
osa voidaan maksaa etukäteen
• Pk-yrityksille 50% tai 70%
• isoille yrityksille 25 - 35 %
• lainasumma vähintään 100 000 €
Mitä kustannuksia yritysten projekteihin voidaan
hyväksyä?
 Projekteissa hyväksytään tutkimukseen
ja kehitystyöhön liittyviä kustannuksia:
− Yrityksen omien työntekijöiden palkkoja
− Henkilösivu- ja yleiskustannuksia
− Matkakustannuksia
− Aine- ja tarvikekustannuksia
− Laitekustannuksia (usein poistoina)
− Ostettavia palveluja
MEDIA
Tekesin rahoitus yritysprojekteille:
 Tekes arvioi yritystä kokonaisuutena; osaaminen ja resurssit
suhteessa kehitettävään asiaan ja tavoitteisiin
 Yrityksellä on aina oltava omarahoitusosuutta; Tekes ei rahoita
mitään hankkeita 100 %:sti
 Kehitysprojekteissa arvioidaan mm. tekemisen uutuusarvoa ja
tutkimuksellisuutta (= Mikä osuus tekemisestä kohdistuu uuden
osaamisen ja tiedon luomiseen?)
 Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien kun
vaatimusten mukainen hakemus on tullut Tekesin käsiteltäväksi.
 Hyväksyttävät kustannukset on tarkemmin rahoituksen yleisissä
ehdoissa (http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritystenkehitysprojekteihin/tutkimusprojektit/)
 Kun yritys hyväksyy Tekesin päätöksen, se sitoutuu noudattamaan
rahoitukselle asetettuja ehtoja.
 Yleisten ehtojen noudattaminen on edellytys rahoituksen
maksamiselle.
Aloita keskustelu Tekesin kanssa:
www.tekes.fi/tunnustelu
Asiantuntijat Tekesissä:
• Anna Alasmaa
• Aki Parviainen
• Sanna Piiroinen
• Manu Setälä
• Minna Suutari
[email protected]
• Lasse Paananen, Ideone Oy
[email protected]

similar documents