Hjernesvulst kasuistikk

Report
kasuistikk
•
•
•
•
•
•
•
•
Dame født på begynnelsen av 90-tallet
Bor hjemme hos foreldre, videregående skole
Hypermobile ledd ellers tidligere frisk
Des 2010: Utredet for uttalt tretthet
Normale blodprøver
EEG normal
Henvist ABUP- lett depresjon
MR caput 2012: liten lesjon i hypofysen og
patologisk funn i bakre skallegrop, Usikker
etiologi, anbefalt henvisning til nev. Kir vurdering
MR caput
• Nevrologisk poliklinikk feb 2012:
– Noe plaget med hodepine som kommer og går
– Svimmelhetsanfall
– Tinnitus
– Normal nev us
– Ingen symptomer eller funn som passer til
lesjonen og derfor et tilfeldig funn
– MR bildene videresendes til nevr kir avd for
vurdering
kasuistikk
• Tilbakemelding fra nevroonkomøte:
mikroadenom i hypofysenlokal oppfølging hos
endokrinolog.
• Lesjonen i bakre skallegrop kan være en
saktevoksende svulst, MR caput kontroll om 6
mnd
• Hormonprøver normale
• Kontroll MR caput juni 2012:
– Hypofyse: Ratkhes cleft cyste
– Forandringene i cerebellum har økt noe på i størrelse
kasuistikk
• Nevrokirurg: fremskyve neste MR kontroll,
biopsi, reseksjon. Pilocystisk astrocytom?
• MR caput aug 2012
Fortsatt tumorprogresjon (1.8 cm på det meste)
Henvist til nev. Kir for operasjon
kasuistikk
•
•
•
•
Sept 2012:tumorreseksjon v/ nev.kir avd
Frysesnitt og histologi. Medulloblastom WHO gr IV
Henvist til strålebehandling
Spinalpunksjon mtp cytologi: negativ mtp neoplastiske
celler
• Videre behandling: strålebehandling (CNS akse til 36 GY
)med konkomitant kjemoterapi (Oncovin) og boost mot
primær tumorlokalisasjon uten adjuvant kjemoterapi
• Vekttap som bivirkning av behandling pga kvalme og
sårhet i svelg
kasuistikk
• Kontroll MR caput og totalcolumna jan 2013:
tilfredsstillende forhold
• God sjanse for å bli kurert men må følges livslangt
fremover
• Videre plan /oppfølging:
– 1 år:Kontroll hver 3 mnd med MR caput Annenhver
kontroll også med MR CNS akse
– 2-4 år: kontroll hvert halvår med MR caput hver gang
og CNS akse annenhver gang
– Deretter årlige kontroller med MR caput og CNS akse
– Hormonprøver hvert år
• Nylig poliklinisk kontroll
– Stabil vekt på 63kg ( før operasjon 83 kg)
– Tidvis kvalme og dårlig ernæring
– Av og til ustø
– Tiltaksløs og lite i aktivitet (bivirkning av
behandling eller som før operasjonen)
– Motiveres til fysikalsk trening og riktig kosthold
– Henvises til ernæringsfysiolog

similar documents