pH-berekeningen

Report
Concentratie
 Concentratie = Molariteit
 Molariteit = mol per Liter of millimol per milliLiter
 Bv: Bereken de molairiteit van een oplossing van 0,4
mol H2SO4 in 250 ml water.
 Bereken het aantal mol in 450 ml van een een 0,15 M
HCl Oplossing
pH berekeningen
pH = -log [H+]
pOH = -log [OH-]
[H+] = 10-pH
[OH-] = 10-pOH
Zie BINAS!
pH = 14- pOH
pOH = 14 – pH
pH + pOH = 14
Voorbeeld
- Bereken de pH van een 0,023 M HCl oplossing
- Concentratie = 0,023 M. De concentratie H+ ([H
+]) is dus ook 0,023 M
- pH = -log [H +]
- pH = -log 0,023 = 1,7
Oefenigen
 1. Bereken de pH van 100 ml 0,120 M salpeterzuur-
oplossing
 2. Bereken de molariteit van natronloog met pH = 11,25
 3. Bereken de pH van 200 ml 0,300 M barietwater
 4. Bereken de molariteit van zoutzuur met pH = 3,45
Antwoorden
 1. [H+] = 0,120 mol/l
pH = - log [H+] = -log(0,120) = 0,92
 2. pOH = 14 – pH = 14 – 11,25 = 2,75
[OH-] = 10-pOH = 10-2,75 = 0,00178 mol/l
molariteit is 0,0018 M natronloog
 3. [OH-] = 2* 0,300 mol/l = 0,600 mol/l
pOH = -log[OH-] = -log(0,600) = 0,22
pH = 14 –pOH = 14 – 0,22 = 13,78
 4. [H+] = 10-pH = 10-3.45 = 3.6 x 10-4mol/l
molariteit is 3.6 x 10-4M zoutzuur
pH van een Zuur met een Base
 pH berekenen van een zuur met een base:
 Bereken het aantal mol zuur (H+)
 Bereken het aantal mol base
 Bepaal hoeveel je over houdt (H+ danwel OH-)
 Bereken hiervan weer de molairiteit (delen door het
totaal (!!) aantal liters)
 Bereken aan de hand van de molairiteit de pHkwater.
 Neutralisatie = pH 7  mol H+ = mol OH-
Voorbeeld
 Bereken de pH van een mengsel van 100 ml 0,230 M
zoutzuur-oplossing en 300 ml 0,100 M kaliloog
 Aantal mol zuur = 0,1 x 0,23= 0,023 mol H+
 Aantal mol base = 0,2 x 0,1 = 0,030 mol OH Aantal mol over: 0,03-0,023 = 0,007 mol OH-
 [OH-]= 0,007/0,4= 0,0174
 pOH = - log 0,0174 = 1,76
 pH = 14- pOH = 12,24
Oefeningen
 6. Bereken hoeveel gram kaliumhydroxide opgelost
moet worden om 100 ml kaliloog te maken met pH =
10,25
 7. Bereken de molariteit van 500 ml zwavelzuur
oplossing met pH is 3,25
 8. Bereken hoeveel gram HCl gas opgelost moet
worden om 200 ml zoutzuur te maken met pH is 4,15
 9. Bereken de molariteit van 100 ml natronloog met
pH = 11,30

similar documents