Ing. Vít Šubert

Report
Zaměstnavatelé
jako spolutvůrci
systému
Ing. Vít Šubert
Personální ředitel Avia Ashok Leyland Motors s.r.o.
Předseda SR pro management a administrativu a
člen SR pro strojírenství
Zapojení zaměstnavatelů
Kdy a proč se zaměstnavatelé zapojili?
Zkušenosti z tvorby kvalifikací
Výsledky
– SR pro management a administrativu
– SR pro strojírenství
Co dělat s výsledky?
Problémy (příležitosti ke zlepšení)
A co dál?
2
Kdy a proč se zaměstnavatelé
zapojili?
Zapojení zaměstnavatelů od začátku
 2005 – 2007 NSK 1
 2009 – 2015 NSK 2
– Do tvorby zapojeno cca 3 000 lidí; naprostá většina od
zaměstnavatelů; průřez celým národním hospodářstvím
Proč?
– Možnost ovlivnit obsah kvalifikací podle skutečných potřeb
zaměstnavatelů
– Spolu s NSK tvoří NSP ucelený systém využitelný
zaměstnavateli, zaměstnanci, vzdělávacími institucemi i
veřejností
3
Zkušenosti z tvorby kvalifikací
Široké spektrum tvůrců i oponentů pomáhá vytvořit
komplexní přístup k tvorbě kvalifikací.
Tvorby kvalifikací se účastní zástupci
zaměstnavatelů, profesních asociací, vzdělávacích
institucí, agentur, atd.
Pokud se někdo zapojil do práce na tvorbě PK, tak
ho to většinou „chytlo“.
Výborná spolupráce s koordinátory a tajemníky SR,
se zástupci NÚV v SR.
4
Zkušenosti z tvorby kvalifikací
Občas byl problém získat členy pracovních
skupin
Problém spolupráce s některými
ministerstvy (např. Ministerstvo financí ČR
má profesní kvalifikací „Mzdová účetní“ k
vyjádření již od roku 2010!)
5
Výsledky
679 PK, 957 AOs, 111.110 zkoušek
SR pro management a administrativu
– 37 profesních kvalifikací
– 154 AOs
– 768 zkoušek
SR pro strojírenství
– 43 profesních kvalifikací
– 354 AOs
– 1090 zkoušek
6
Co dělat s výsledky?
Použití PK v podnikové praxi
–
–
–
–
Popisy pracovních pozic
Plány rozvoje zaměstnanců
Pomoc při inzerci volných míst
Větší možnost najít vhodné zaměstnance díky možnosti získat
osvědčení o PK i pro lidi bez příslušného formálního vzdělání
Použití PK ve vzdělávání
– při tvorbě vzdělávacích programů
– při reformě počátečního vzdělávání
Použití PK veřejností
– k vytvoření představy o požadavcích na jednotlivé profese
– možnost vykonat zkoušku z PK, i když nemám příslušné
formální vzdělání
– Zvýšení možnosti získat zaměstnání
7
Problémy
(příležitosti ke zlepšení)
Spolupráce s některými autorizujícími orgány
(např. Ministerstvo financí)
Větší využívání NSK Úřadem práce ČR
Pomalé přizpůsobování vzdělávacích programů
požadavkům NSK
Malá informovanost veřejnosti o systému NSK a
NSP
Větší využívání NSK a NSP u zaměstnavatelů
8
A co dál?
Vše závisí na možnostech financování, protože nic
není zadarmo a byla by škoda zmařit práci tisíců lidí
tím, že se systém nebude udržovat a dál rozvíjet.
Je nutno pokračovat v tvorbě systému NSK.
Nutnost dělat revize PK, aby si vytvořený systém udržel
svojí výhodu – odpovídal trhu práce a pružně reagoval
na jeho změny.
Pokračovat v zavádění NSK a NSP do praxe.
9
Děkuji Vám za pozornost!
Vít Šubert
E-mail: [email protected]
10

similar documents