Negocjacje

Report
NEGOCJACJE
PRACODAWCY PRACOWNICY
Wykonała Paulina Rogozinska
Dyrekcja fabryki negocjuje nowy układ zbiorowy ze
związkami zawodowymi reprezentującymi załogę.
 Związki domagają się: podwyżki o 1 € za godzinę oraz
zwiększenia nakładów na zakładowy system
emerytalny.
 Dyrekcja chciałaby: zgody na likwidację przerwy na
kawę o godz. 10 rano, bo wybija robotników z rytmu i
zmniejsza wydajność, oraz zgody na automatyzację
jednego z wydziałów (zwolnienia).
 Negocjacje bezpośrednie kończą się fiaskiem.
 Obie strony godzą się na powołanie arbitra.

NEGOCJACJE WSTEP
Arbiter musi przypisać użyteczności projektom
obu stron:
 A: automatyzacji linii produkcyjnej
 K: likwidacji przerwy na kawę
 P: podwyżce o € za godzinę
 E: zmianie systemu emerytalnego
 SQ: status quo
 Możemy przyjąć dla wygody SQ =(0,0).
 Umowa: dla dyrekcji A, K mają użyteczności
dodatnie, zaś P i E ujemne, dla związków na
odwrót.

UŻYTECZNOŚCI
Arbiter prosi dyrekcję i związkowców o
stworzenie rankingu. Dostaje w ten sposób pewne
informacje:
 Dyrekcja:
P= -3, E= -2, SQ=0, A=4, K=4
 Zwiazkowcy:
A= -2, K=-1, SQ=0, E=2, P=3
PRZYPADKI:
Dyrekcja i związkowcy mówią prawdę
(rozwiązaniem arbitrażowym jest punkt (3,2),
zatem obie strony zgadzają się na żądania strony
przeciwnej)
 Dyrekcja kłamie podając fałszywe użyteczności
P=-6, E=-4 (rozwiązaniem arbitrażowym jest
punkt (1,1/2). Ten punkt można zrealizować jako
1/2EK+1/2PKA czyli dyrekcja zyskała, bądź jako
3/4EK+1/4K czyli dyrekcja traci !)
 Związkowcy kłamią podając fałszywe
użyteczności
 Dyrekcja i związkowcy kłamią

ZWIĄZKOWCY
 Rozpatrzymy
KŁAMIĄ
przypadek , że dyrekcja jest
rzetelna, ale związkowcy podwajają swoje
ujemne użyteczności.
 Zatem ich użyteczności wynoszą:
A= -4, K=-2, SQ=0, E=2, P=3
TABELA UŻYTECZNOŚCI
Ustępstwa związków
Ustępstwa
dyrekcji
Żadne
Żadne
0,0
E
-2,2
P
-3,3
EP
-5,5
K
4,-2
2,0
1,1
-1,3
A
4,-4
2,-2
1,-1
-1,1
KA
8,-6
6,-4
5,-3
3,-1
WIELOBOK WYPŁAT
Nasze rozwiązanie leży na odcinku łączącym EPK z PK bądz PK z EK.
Zauważmy ze bedzie to prosta o takim samym równaniu.
ROZWIĄZANIE:
 Korzystamy
z twierdzenia Nasha:
Istnieje dokładnie jeden schemat
arbitrażowy spełniający aksjomaty I-IV.
Jeżeli SQ=(a,b), to rozwiązaniem
arbitrażowym jest należący do obszaru
wyników Q punkt o takich współrzędnych
(x,y), że x≥a, y≥b, oraz funkcja
f(x,y)=(x-a)(y-b) osiąga maksimum w Q.
ROZWIĄZANIE
SQ=(0,0) zatem f(x,y)=xy.
 x є[0,2]
-1=3a +b
=>
a=-1
2=0*x+b
b=2
Otrzymujemy y=-x+2
f(x,y)= x(-x+2)= (-x)^2+2x
f`(x,y)=-2x +2 =0
zatem x=1
y=-1+2=1
Rozwiązaniem arbitrażowym Nasha jest punkt PK=(1,1),
czyli PK=(1,2) w prawdziwej tabeli.Zatem porownując go z
rozwiązaniem arbitrażowym (3,2) zauważamy, że związkowcy nic
nie zyskują , natomiast dyrekcja traci.
DYREKCJA I ZWIĄZKOWCY KŁAMIĄ
Rozpatrzymy przypadek , że dyrekcja i
związkowcy podwajają swoje użyteczności.
 Użyteczności związkowców wynoszą:
A= -4, K=-2, SQ=0, E=2, P=3
 Użyteczności dyrekcji:
P= -6, E=-4, SQ=0, A=4, K=4

TABELA UŻYTECZNOŚCI
Ustępstwa związków
Ustępstwa
dyrekcji
Żadne
Żadne
0,0
E
-4,2
P
-6,3
EP
-10,5
K
4,-2
0,0
-2,1
-6,3
A
4, -4
0,-2
-2,-1
-6,1
KA
8,-6
4,-4
2,-3
-2,-1
WIELOBOK WYPŁAT
Zauwążmy, że jedynym rozwiązaniem
arbitrażowym jest punkt EK=SQ=(0,0),
który jest nieoptymlany w sensie Pareto.
Zatem negocjacje skończą się fiaskiem.

similar documents