klub uczelniany akademickiego zwi*zku sportowego politechniki

Report
K
U
A
Z
S
P
K
 posiadam legitymację AZS  nie posiadam legitymacji AZS
droga: www.azs.pl -> o nas -> legitymacjeubezpieczenia -> "w internetowej bazie"
 jestem studentem
 nie jestem studentem
 WYSOKOŚĆ
ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ DLA SEKCJI
SPORTOWYCH
80
KU AZS PK:
ZŁ (PRZY UBEZPIECZENIU STANDARD) LUB
170
ZŁ (PRZY
UBEZPIECZENIU SPORT)
 WYSOKOŚĆ
SEMESTRALNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ DLA SEKCJI
REKREACYJNYCH
80
KU AZS PK:
ZŁ (PRZY UBEZPIECZENIU STANDARD) LUB
UBEZPIECZENIU SPORT)
 ubezpieczenie Standard
 ubezpieczenie Sport
–
170
ZŁ (PRZY
NIE DOTYCZY SEKCJI TENISA I SQUASH’A
1. nie posiadam i nigdy nie posiadałem legitymacji AZS
2. posiadam legitymację AZS
3. mam legitymację AZS, ale miałem przerwę w opłacaniu składek
 w przypadku
przystąpienia do Klubu
data wypełniania
formularza
 w przypadku
przedłużenia legitymacji
data
http://www.azs.pl/content/view/2014/72/

similar documents