Pk-yritykset Horizon 2020

Report
Pk-yritykset, ohoi – monia
mahdollisuuksia Horisontissa!
19.11.2014 Karin Wikman, Tekes
SMEs and Risk Finance – komitean Suomen edustaja
Esityksen sisältö
•
Miksi mukaan
•
Miten mukaan
•
Mitä tarjolla
Miksi mukaan?
 Rahoitusta
 Verkostoja, kontakteja
 Uusinta tietoa, uusia ovenavauksia
 Riskin jakoa
 Näkyvyyttä
Mistä apua – ”luotsipalvelut”
Mistä lähtisin liikkeelle? Löytyykö minulle mitään?
Ota yhteyttä Tekesin EU-ohjelmat yksikköön (EUTI)!
Yleisneuvonta, koulutukset, hallinnolliset ja rahoitusasiat…
SME- eli pk-instrumentti
Ota yhteyttä kansallisiin yhteyshenkilöihin (NCP):
Jukka Kohonen, Tekes ja Heini Günther Keski-Suomen ELY-keskus
SME-instrumentin erityispiirteet & hakemusten kommentointi
Sopimusasiat
Ota yhteyttä Tekesin lakimieheen (Liisa Ewart)
Technology Readiness Level & Rahoitustaso
Sama rahoitusprosentti kaikille projektin osallistujille (pk, suuri)
70 %
. %
100
1
Reasearch
Basic
principles
observed
2
Concept
Formulized
SME instrument TLR 6
3
4
Proof of
Concept
Validation
in lab
5
Technical
validation in
relevant
environment
6
7
8
Demonstration
in relevant
environment
Demo in
operational
environment
System
complete
and
operational
Kansallisen ja Horisontti 2020-rahoituksen erot
• Yrityksille korkeampi rahoitus-%
• Ennakkomaksut
• Markkinaläheisemmät toimet mahdollisia
9
Market
Commercial
Pk-yritykset Horisontti 2020 ohjelmassa
I
Excellent Science
1.
European Research
Council (ERC)
2. Future and Emerging
Technologies (FET).
Lisäresursseja,
a) open
henkilöstövaihto
b) procative
c) a flagships
3. Marie Skłodowska-Curie
(MSCA) - mobility
4. Research infrastructures
II
Industrial Leadership
III
Societal Challenges
Lainaa,
pääomarahoitusta 1. Health, Demographic Change
1. Leadership in enabling and
• Yli
7,5 miljoonan
industrial
technologieslainat: EIB
and Wellbeing
1.1. ICT
2. Food Security, Sustainable
• Pienemmät
lainat kansallisen
1.2. Nanotechnology
Agriculture and Forestry,
rahoittajan
kautta
1.3. Advanced materials
Water Research, Bioeconomy
• Pääomarahastojen
rahoitus
(EIF)
1.4. Biotechnology
3. Secure, Clean and Efficient
Infotilaisuus
5.2
Marina Congress
1.5. Advanced
manufacEnergy
turing and processes
1.6. Space Eurostars
4.
Smart, Green and Integrated
ransport
(komission
osuus), klusterirahoitus
5.
Climate
Action, Environment,
2. Access to Risk Enterprise Europe Networkin H2020-palvelut
Resource Efficiency and Raw
Finance
IPR helpdesk etc Materials
6. Inclusive, innovative and
3. Innovation in SMEs
reflective societies
7. Secure societies
20% rahoituksesta pk-yrityksille (II ja III-osiosta)
- Pk-instrumentti = SME instrument (1/3)
- Osallistuminen yhteisprojekteihin (2/3)
Miten mukaan konsortiohankkeisiin?
• Osallistu komission hakuinfoihin
• Verkotu kotimaassa, ota yhteys tutkimuslaitosten
yhteyshenkilöihin
• Seuraa LinkedIn-palstoja
Pk-yrityksille 6 mrd yhteishankkeiden kautta!
Isoja konsortioita, annetut otsikot - oma rooli ja osallistumisstrategia?
Pk-instrumentti –parhaille, kasvuhakuisille
Phase 2: R&D, demonstration,
market replication
Phase 3: Commercialisation
Input:
Input:
Idea/Concept :
“Business Plan II” plus
description of activities under
Phase II (~30 pages)
Promote instrument as quality label
for successful projects
Phase 1: Concept and
feasibility assessment
“Business Plan I” (~10 pages)
Activities:
Feasibility of concept
Risk assessment
IP regime
Partner search
Design study
Pilot application intention
Output: elaborated
“Business plan II”
Lump sum: ~ 50.000 €
~ 6 months
Activities:
Development, prototyping,
testing,
Piloting innovative processes,
products and services
Miniaturisation/design of
products
Planning & developing scalingup (market segments, process
etc.)
Market replication
Facilitate access to private finance
Support via networking , training,
coaching, information, addressing
i.a. IP management, knowledge
sharing, dissemination
SME window in the EU financial
facilities (debt facility and equity
facility)
Connect to measures promoting
PCP/PPI
Output: investor-ready
“Business plan III”
Output based payments:
0,5 to 2,5 M€ EC funding
~12 to 24 months
No direct funding
3 (phase 1) + 12 (Phase 2)
coaching/mentoring days
PHASE 1
Kesäkuu 2014
2662 hakemusta, 2602 evaluoitiin (2503 yksi yritys+119 konsortiota)
317 yli kynnysrajojen (13 pist), 155 rahoitettu (6%)
Syyskuu 2014
1944 hakemusta (-27%), evaluoinnit meneillään
Suomesta, Phase 1 (kesäkuu 2014): Aurelia Turbines Oy,
Linkker Oy, Inray Oy, Pixpolar Oy, Coreorient Oy
DM
03-2013
80
Phase 2, dead line lokakuu 2014
70
70
69
61
Yhteensä 580 hakemusta, tulokset helmikuussa
58% yhden yrityksen hakemuksia
Teemojen suosio ~ Phase 1 (ICT, Health, NMP, Energy…)
60
60
50
46
40
40
37
30
23
22
20
20
16
12
12
12
10
10
8
7
7
6
5
5
4
3
3
2
2
2
1
0
IT
ES UK FR DE
EL
NL
SE
FI
HU DK AT
PL
TR BG NO EE
SI
IE
PT
SK
LU
BE CY HR
IS
RO CZ
Noudattakaa ”Hakijan oppaan” kirjoitusvinkkejä, vastatkaa kaikkiin kysymyksiin
Kyseessä ei ole yhteishankkeen hakemus politiikkataustoineen, vaan ”pitchaus”
Lähettäkää hakemus ajoissa!
DM
03-2013
Kelpaako mikä tahansa idea?
Hakuotsikot 2014-2015 (251 milj€ 2014 + 265 € 2015)
 ICT-37-2014/2015 Open Disruptive Innovation Scheme
 NMP-25-2014/2015 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced
manufacturing and processing technologies by SMEs
 BIOTEC -5-2014/2015 SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and
sustainability
 SME-SPACE-1-2014/2015 SME instrument
 PHC-12-2014/20155 Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
 SFS-8-2014/2015 Resource-efficient eco-innovative food production and processing
 BG-12-2014/2015 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of
innovative solutions for blue growth
 SIE-1-2014/2015 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
 IT-1-2014/2015 Small business innovation research for Transport
 SC5-20-2014/2015 Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of
raw materials
 INSO-9-2015 Innovative mobile e-government applications by SMEs
 INSO-10-2015 SME business model innovation
 DRS-17-2014/2015 Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures
Lisätietoa:
EASME 
SME Instrument
DM
03-2013
Sivulla linkit
komission hakemusjärjestelmään ja
dokumentteihin
(mm FAQ, hakemusTemplate)
DM
03-2013
DM
03-2013
SME instrumentin hakuajat 2014 - 2015
2014
2015
Phase 1
Phase 2
Phase 1
Phase 2
18.6.2014
9.10.2014
18.3.2015
18.3.2015
24.9.2014
17.12.2014
17.6.2015
17.6.2015
17.9.2015
17.9.2015
16.12.2015
16.12.2015
17.12.2014
Kertaus
Haluanko verkostoja, uusinta tietoa, uusia ovenavauksia
ja näkyvyyttä – mukaan piireihin ja oikeisiin pöytiin?
Yhteishankkeet
Tarvitsenko lisäresursseja?
Marie Curie-toimet
Olenko paras, onko näyttöjä, tavoittelenko nopeaa
kasvua?
SME-instrumentti
Tuntuuko edelleen sumuiselta? Kysy neuvoja!
Kiitos !
[email protected]
Puh +358 50 55 777 23

similar documents