Märka matemaatikat enda ümber

Report
Märka matemaatikat enda ümber liikumine
Sirje Pihlap
Sirje Sild
Kristi Kreutzberg
Eelmised võistlused
Märka matemaatikat enda ümber –
I tekstülesannete koostamine Wirisega
II – jooned – GeoGebra taustapildil
III – teised õppeained – tekstülesanded Wirisega
IV – kujundid – GeoGebra taustapildil
V – kunst – GeoGebra dünaamilised jooned
VI – liikumine – GeoGebra liugurid ja juhuslikud arvud
Eesmärk
Populariseerida programmi GeoGebra
 Suunata õpilasi GG uusi võimalusi
kasutama
 Aidata kaasa matemaatikaõpetuse
eesmärgi „tunneb rõõmu matemaatikaga
tegelemisest“ saavutamisele

VI võistluse „Märka...“ ülesanne

Valmistada GeoGebra abil liikuv objekt
või pilt liugurite või juhuslike arvude abil
Osalejad
Võistlusele laekus 170 tööd 22 koolist
 Kesklinna G, Kiili G, Kohtla-Järve
Kesklinna G, Koigi K, Laulasmaa K,
Linnamäe Vene L, Lähte ÜG, Nõo RG,
Paide G, Peetri LA-PK, Rakvere G,
Roosna- Alliku PK, Salme PK, Surju PK,
Tallinna Kesklinna Vene G, Tallinna
Läänemere G, Tallinna Linnamäe Vene L,
Tallinna MuusikaKK, Tartu Vene L, Uulu
PK,Virtsu K,Voore PK.
Hindamine
Žürii (Sirje Pihlap, Sirje Sild, Kristi
Kreutzberg, Jane Albre Andersen))
 Hinnati

◦
◦
◦
◦
vastavust konkursi teemale ja nõuetele
ideede originaalsust
teostust
matemaatilisi selgitusiHindamisel kaks vooru
Võidutööd

http://sirjepihlap.weebly.com/7-9klass.html

http://sirjepihlap.weebly.com/10-12klass.html
Osalejatelt küsiti, mida kasulikku nad
õppisid
Vastustest selgus, et õpiti
 paremini kasutama GG, eriti objektide
liikumapanemist
 paremini tundma geomeetrilisi kujundeid
 paremini aru saama funktsioonidest
 probleemidele lahendusi leidma
 kannatlikkust
Õpilastelt küsiti, mis valmistas neile
rõõmu
Vastustest selgus, et rõõmu valmistas
 lõpptulemus
 võistlustöö tegemise protsess
 huvitav programm
 GG-s said tegelda oma huvialaga
 Eesti lipp
 õpetaja kiitus
 huvitav konkurss
Õpilastelt küsiti, kes või mis innustas
neid võistlusest osa võtma
Vastustest selgus, et innustajaks oli
 matemaatikaõpetaja
 hea hinne
 huvi GeoGebra vastu
 huvi matemaatika vastu
 soov saada uusi teadmisi
 soov end proovile panna
Korraldajate poolt
 Täname kõiki osalenud õpilasi ja
nende õpetajaid
 Soovime edu järgmistel võistlustel
Täname tähelepanu
eest!
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents