Slide 1

Report
www.donbosko.org
Qendra Sociale
“Don Bosko”
Historiku i QSDB, Tirana
* Ajo u krijua në vitin 1993. Lindi si rrjedhojë e
kërkesës së komunitetit civil dhe Kishës
Katolike shqiptare drejtuar salezianëve të Don
Boskos në Itali.
* Kjo qendër ka si mision promovimin njerëzor
dhe social të adoleshentëve dhe të rinjve me
vëmendje të veçantë ndaj grupeve më
vulnerabël.
www.donbosko.org


Qendren e Formimit
Profesional
Kooperativa Sociale
YAPS

Shkollen e Mesme
Profesionale

Qendra Sociale
Don Bosko
Tirane
Shkolle 9 - vjecare



Shkollen e Mesme te
Pergjithshme
Oratori dhe Qendra
Rinore
Shtepia e Miqve per Personat me
aftesi te kufizuar
Qendra Profesionale Don Bosko operon prej 20 vjetësh
dhe është e njohur si një qendër pilot me kurset e saj të
ndryshme profesionale.
Realizimi i kurseve formuese-profesionale dhe përpunimi i
programeve didaktike që Qendra jonë ofron, janë të afta
për t’iu përgjigjur nevojave të tregut të punës.
Efikasiteti i një propozimi të tillë, që formimit teknik i
bashkëngjit promovimin social brenda një vepre të gjerë
edukuese, matet me vlerësimin e shfaqur jo vetëm nga
përfituesit dhe Institucionet, por edhe nga ndërmarrjet dhe
nga organizatat në të cilat nxënësit deri tani kanë gjetur
punësim në mënyrë të kënaqshme.
Aktivitetet e Formimit profesional
Kurse Formimi paradite 2 vjet
Administrim Zyre
Animatorë Socialë
Kurse kualifikimi që realizohen pasditeve
• Kompjuter
• Elektrik (Impiante Civile dhe Impiante Industriale)
• Riparime pajisjesh elektronike dhe elektroshtëpiake
• Termo – Hidraulikë (Ipiante Hidrosanitare; Impiante Termike)
• Instalim Kondicioneresh
• Impiantistë Ndërtimi
• Rrobaqepësi
• Operator zyre
• Financa 5
• Animator Social
• Gjuhë të huaja
Italisht
Anglisht
Nisur nga dëshira për të kontribuar çdo vit më
shumë në zhvillimin e arsimit në Shqipëri në
vitin 2007 u cel Shkolla e Mesme Teknike
Profesionale në degët:
 Elektroteknikë
 Instalues i Pajisjeve Hidrosanitare.
Ajo frekutentohet aktualisht nga 130 nxënës.
E pajisur me laboratorë profesional dhe
materiale sipas teknologjisë moderne, kujdeset
për modernizimin e tyre duke respektuar
zhvillimin teknologjik të sektorëve të ndryshëm
në të cilët ajo vepron, si dhe i kushton një
rëndësi të veçantë stafit të mësuesve duke
marrë iniciativa formuese, brenda dhe jashtë
vendit, për të garantuar një profesionalizëm më
të madhë tek të rinjtë.
Laboratori Elektrik
www.donbosko.org
Laboratori Termohidraulik
www.donbosko.org
Laboratori i Saldatures
www.donbosko.org
Laboratori i Muratures
www.donbosko.org
TABELE PERMBLEDHESE KURSET PARADITE 1994 - 2012
155
88
306
26
353
149
319
232
292
48
220
15
381
258
66
Animator Social 1
Animator Social 2
Animator Social 3
Administrim Zyre 1
Administrim Zyre 2
Elektrik 1
Elektrik2
Informatikë
Rrobaqepësi 1
Rrobaqepësi 2
Deshmi per mesues
Termohidraulik 1
Termohidraulik 2
Impiante ndërtimi 1
Impiante ndërtimi 2
• Qe nga viti 1994 janë çertifikuar në kurset e paradites (1 dhe 2 vjeçare)
2908 kursantë
www.donbosko.org
Te certifikuar ne kurset pasdite 1997 - 2012
Kompiuter
973
1000
Anglisht 1°
Anglisht 2°
Anglisht 3°
900
Anglisht 4°
Italisht
800
Gjermanisht
668
700
Frëngjisht
Elektrik
600
583
575
Elektrik (Anse Puglia)
Elektronikë
500
Impiante ndërtimi
406
Saldaturë
400
Termohidraulik
Autocad 2D
300
246
239
Animator Social
210
100
Operatore Zyre
166
200
Daktilografi
61
51
44
7
2
11
Kontabilitet
70
48
8
8
24
33
36
Rrobaqepësi
Specializim Rrobaqepësi
0
Biznes Social
• Në kurset e pasdites të kualifikimit qe nga viti 1996 janë çertifikuar
4469 kursantë.
www.donbosko.org
Qendra e Formimit Profesional ka ofruar mundësinë për të
kryer praktika formuese (stage) pranë firmave dhe
organizatave që ushtrojnë aktivitetin në zonën e Tiranës.
Kjo sipërmarrje përfaqëson angazhimin që Qendra e
Formimit Profesional ka për të favorizuar një lidhje të ngushtë
ndërmjet formimit dhe sektorëve prodhues e të shërbimeve,
ekzistues në Shqipëri, me qëllim për të favorizuar futjen në
botën e punës të të rinjve të formuar sipas një propozimi
edukues efikas.
Praktikat formuese jo vetëm u lejojnë nxënësve të kenë një
eksperiencë konkrete pune, por në të njëjtën kohë
favorizojnë një azhurnim konstant (feedback) të moduleve
formuese në funksion të kualifikimeve dhe të nevojave
profesionale të shprehura nga tregu i punës.
Për zhvillimin e praktikës janë kontaktuar ne vite këto firma/organizata,
të cilat kanë pranuar të bashkëpunojnë, duke ofruar mundësi praktike:
Ambasada Italiane
Instituti Italian i Kulturës
Banka Italo – Albanese
Vodafone Albania
Fondacioni SORROS
Fshati SOS
Qendra Emanuel
AVSI
Drejtoria e Përgjithshme e
Përmbarimit
Coca – Cola
Opel Noshi
SIAME sh.p.k
INTEL
INVESTNDERTIM
VAPUROSA – ALB sh.p.k
ALBA sh.a
MBE Miqësi e Bashkim
Europian
URC (University Research
Co PRO SHENDETIT)
ITALSHIRT
I.T.E
Albania Online
Projekt Zbatim
Euro Fish sh.p.k
ELEKTROINVEST
I.V.A Elektronik sh.p.k
Palushi sh.p.k
Olim Company
Filanto
Elfiore (Mipa sh.p.k)
Euro Terma
Assys Klima
ALB – Termo
Degina
L.N.K
Alba – Therm
Konfort Klima
Sanitermika sh.p.k
Tirana Due sh.p.k
Qendra “Maria Mazzarello”
PEGASO
Yaps
Gener 2
Mediterranea
Bashllari
BED

similar documents