SNAP kood(1) - Keskkonnaamet

Report
SNAP kood- kust leida, kuidas määrata, levinumad näited
Elo Mandel
Välisõhu osakond
Keskkonnaagentuur
SNAP kood(1)
• Mis see on: Programmi CORINE õhualamprogrammi klassifikaator,
mille Euroopa Komisjon seadis sisse 1985. aastal keskkonnaseisundi
alase teabe kogumiseks ja mis on kirjeldatud "Saasteainete
heitkoguste inventuuri juhendis". Juhend on avalikustatud Euroopa
Keskkonnaagentuuri veebilehel.
• Uuendatakse:
vajadusel (senise praktika järgi harva)
• Valdkond:
heitkoguseid tekitavate protsesside tüübid
• Info:
tuleb KA ja KAURi kodulehtedele ASAP
SNAP kood(2)
• 01 - Põletamine energia- ja kütuste tootmise sektoris
• 02 - Põletamine ärisektoris
• 03 - Põletamine tööstuses
• 04 - Tööstusprotsessid
• 05 – Kütuste jaotamine
• 06 – Lahustite ja muude toodete kasutamine
• 07 – Maantee transport
• 08 – Muu transport
• 09 - Jäätmemajandus
• 10 - Põllumajandus
• 11 – Loodus
SNAP koodid ja põletamine(1)
• 0101 - Soojuselektrijaamad – elektritootjad, elektri- ja sooja
koostootmisjaamad
010101 katlad võimsusega >= 300 MW
010102 katlad võimsusega >= 50 kuni <300MW
010103a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW
010103b katlad võimsusega < 20 MW
• 0102 - Piirkondlikud katlamajad – müüvad sooja teistele!
010201 katlad võimsusega >= 300 MW
010202 katlad võimsusega >= 50 kuni <300MW
010203a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW
010203b katlad võimsusega < 20 MW
SNAP koodid ja põletamine(2)
• 0104 – Tahkete kütuste tootmine
010407 põlevkiviõli tootmine
SNAP koodid ja põletamine(3)
• 0201 – Äri- ja avalikuteeninduse katlamajad – toodavad sooja enda
tarbeks
N: koolid, haiglad, spordirajatised, äriettevõtete kontorid,
kaubanduskeskused jne
020101 katlad võimsusega >= 300 MW
020102 katlad võimsusega >= 50 kuni <300MW
020103a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW
020103b katlad võimsusega < 20 MW
NB! 0202 koodi kokkuleppeliselt ei kasutata!
• 0203 – Katlamajad põllumajanduses ja metsanduses
020301 katlad võimsusega >= 50 MW
020302a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW
020302b katlad võimsusega < 20 MW
020305 kuivatid (kokkuleppel)
SNAP koodid ja põletamine(4)
• 0301 – Katlamajad töötlevas tööstuses
030101 katlad võimsusega >= 300 MW
030102 katlad võimsusega >= 50 kuni <300MW
030103a katlad võimsusega >= 20 kuni < 50 MW
030103b katlad võimsusega < 20 MW
030105 paiksed mootorid
030106 muud seadmed (kuivatid, puhurid, kalorifeerid jne)
SNAP koodid ja põletamine(5)
• 0303 – Tehnoloogilised ahjud
030303 metallvalu, sepistamine
030311 tsemenditootmine
030312 lubjatootmine
030313 asfaltbetooni tootmine
030320 keraamika tootmine
030315 klaastaara tootmine
030326 suitsutusseadmed (kokkuleppel)
SNAP koodid ja tööstus(1)
• 0401 – naftatööstus
040101 naftatoodete tootmine (põlevkiviõli tootmise destillatsiooni
seadmed jne)
• 0402 - raua- ja terasetööstus
040210 keevitamine, plasmalõikurid, terituspingid,
metallpinna puhastus, liivajoa aparaat jne (kokkuleppel)
• 0403 - mitteraudmetallide tööstus
040307 galvaaniline katmine
• 0404 - anorgaanilise keemiatööstus
040403 ammoniaagi tootmine
040408 karbamiidi tootmine
SNAP koodid ja tööstus(2)
• 0405 - orgaaniline keemia
0405017 formaldehüüdi tootmine
• 0406 - puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstus
040601 puitlaastplaatide tootmine
040602 paberitootmine
060607 õlletootmine
040608 etanooli tootmine
040611 tsemendi tootmine (mis ei ole seotud ahjudega)
SNAP koodid ja tööstus(3)
• 0406 - puidu-, paberi-, toiduainete jne tööstus
040612 lubjakivi ja dolomiidi kasutamine (karjäärid)
040620 puidutöötlemine (saagimine freesimine jne)
040621 teravilja käitlemine (sh sööda tootmine)
040622 lõhkeainete tootmine
040626 jahu tootmine
040627 liha ja kala suitsutamine (kui ei kasutata kütust)
SNAP koodid ja kütuste jaotamine(1)
• Põlevkivi kaevandamine
050101 lõhketööd, surfid
• Tanklad
050503 bensiin
050402 diislikütus (kokkuleppel)
• Terminaalid
050502 bensiin (kokkuleppel)
050401 muud naftasaadused (välja arvatud bensiin)
SNAP koodid ja lahustite kasutamine(1)
• 0601 - värvimine
060102 autode värvimine
060106 laevatööstus
060107 puidutööstus
060108 muu tööstuslik värvimine (metallitööstus jne)
• 0602 - rasvaärastus, keemiline puhastus, elektroonikatööstus
060201 metallide rasvaärastus
060202 keemiline puhastus
060203 elektroonika
060204 muu tööstuslik puhastus (N: THS §113-es mitte nimetatud
tegevuse korral)
SNAP koodid ja lahustite kasutamine(2)
• 0603 - keemiakaupade tootmine ja töötlemine
060305 kummi töötlemine
060302 vahtpolüuretaani töötlemine
060307 värvitootmine
060312 tekstiili viimistlus
060313 naha parkimine
SNAP koodid ja lahustite kasutamine(3)
• 0604 - muu lahustite kasutamine
060403 trükkimine
060405 liimimine
060406 puidu immutamine
060412 muu lahusti kasutamine, mida ei ole klassifikaatoris
nimetatud (kokkuleppel)
SNAP koodid ja muude toodete kasutamine
kasutamine(1)
• Külmutusseadmed:
060503 ammoniaak
060502 freoon
SNAP koodid ja jäätmekäitlus(1)
• Reoveekäitlus:
091001 tööstuses
091002 olmereovesi
• Jäätmete põletamine: 090201 olmejäätmed
090202 heitgaaside põletamine
(kokkuleppeliselt)
SNAP koodid ja põllumajandus(1)
• Sigalad:
100503 nuumikud
100504 emised
100515 muud (põrsad jne)
• Loomalaudad: 100501 lüpsilehmad
100502 muud veised
• Kanalad:
100507 munakanad
100508 broilerid
100515 muud (tibud)
NB! Kasutame põllumajanduses ainult 1005 algusega koodi (välja arvatud sõnnikuhoidlad)!
SNAP koodid ja põllumajandus(2)
• Sõnnikuhoidlad: 100902 vedelsõnnikuhoidlad
100903 tahkesõnnikuhoidlad
100904 muud
Jõudu klassifitseerimisel !

similar documents