Presentasjon Alta Kommune

Report
LOKAL
ENERGIUTREDNING
2009 / 2010
ALTA KOMMUNE
AGENDA
• Om Alta Kraftlag
• Utvikling Alta kommune
• ILE
• Produksjon
• Forbruksutvikling
ALTA KRAFTLAG
 Forsyner Alta, Kvænangen og deler av Loppa
 Forsyner ca. 11 600 abonnenter totalt i de tre kommunene
 630 nettstasjon i Alta kommune per 2010
 Planlegger ny transformatorstasjon i Alta kommune
 Toppeffekten over Aronnes ca. 55 MW (tilgjengelig 60 MW)
 Toppeffekten over Raipas ca. 18 MW (tilgjengelig ca. 30 MW)
Alta Kraftlag sitt forsyningsområde i
Alta kommune
Hakkstabben
Øksfjordbotn
Kåven
Øvre Stilla
Kløfta
Befolkningsutvikling fra 2002 – 2010
Energi og klimaplan Alta kommune
Forbruksmønster i Alta Kommune 2002 - 2010
Totalt forbruk Alta kommune
Uten temperatur
korrigering
Temperatur korrigert
400
350
300
GWh/år
250
200
150
100
050
000
2002
2003
2004
2005
2006
År
2007
2008
2009
2010
Totalt forbruk fjernvarme
005
005
004
004
GWh
003
003
002
002
001
001
000
• Rådhuset
• Helsesenteret
• Sandfallet skole
• Alta Ungdomsskole
• Alta VGS
2007
2008
4,73
4,74
2009
4,29
2010
3,89
Forbruk fjernvarme
700 000
600 000
500 000
kWh
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Januar
Februa Mars
April
Mai
Juni
r
2009 553 138 470 840 557 040 471 771 317 310 204 060
Juli
2010 686 150 514 930 280 710 335 430 187 340 157 610
0
0
August Septem Oktobe Novem Desem
ber
r
ber
ber
0
157 220 573 384 575 971 405 990
0
143 810 497 580 529 880 555 840
Uprioritert kraft (kjelkraft) Alta Kommune Totalt
16
14
GWh
12
10
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
Ikke levert energi fordelt på E-verk i Finnmark og Troms
Leveringssikkerhet [%]
100 %
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Nord
Troms
Finnmark
Kraftlag
Fylke
AS
2009 00,100 % 00,100 % 00,100 % 00,100 % 00,100 % 00,100 % 00,100 % 00,100 % 00,100 %
2010 000,100 % 000,100 % 000,100 % 000,100 % 000,100 % 000,100 % 000,100 % 000,100 % 000,100 %
ALTA
Hammerf Luostejok
KRAFTLA est Energi Kraftlag
G SA
Nett AS
AL
Nordkyn
Kraftlag
AL
Repvåg
Kraftlag
AL
Troms
Varanger
Kraft Nett
Kraft AS
AS
Produksjon fra 2005 - 2010
Småkraftverk
 Møllelva
14 GWh
 Langfjordhamn
17,5 GWh
 Storelva
11,5 GWh
 Kjerringdal
11 GWh
 Eidsneselva
6 GWh
 Spartavaggi
4 GWh
43 GWh
64 GWh
Energiforbruk utvalgte bygg
Til og med 2010:
 Alta Helsesenter
 Alta Ungdomsskole
 Rådhuset
 Alta videregående skole
Forbruk av utvalgte bygg
Totalt energiforbruk Alta Helsesenter
6
5
4
GWh
3
2
1
0
Fjernvarme
Kjelkraft
Elektrisitet uten kjelkraft
2007
0,001
0,001
0,004
2008
0,001
0,001
0,004
2009
0,001
0,001
0,004
2010
0,001
0,000
0,004
Forbruk av utvalgte bygg
Totalt forbruk Alta Ungdomsskole
3.5
3
GWh
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Fjernvarme
Kjelkraft
Elektrisitet uten kjelkraft
2005
001
000
001
2006
001
000
001
2007
001
000
001
2008
001
000
001
2009
001
000
001
2010
001
000
001
Forbruk av utvalgte bygg
Totalt energiforbruk Rådhuset
1.8
1.6
1.4
1.2
1
GWh
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Fjernvarme
Kjelkraft
Elektrisitet uten kjelkraft
2007
00,001
00,000
00,001
2008
00,001
00,000
00,001
2009
00,001
00,000
00,001
2010
00,001
00,000
00,001
Forbruk av utvalgte bygg
Totalt energiforbruk Alta Videregående skole
5
4.5
4
3.5
GWh
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Fjernvarme
Kjelkraft
Elektrisitet uten kjelkraft
2007
001
002
002
2008
001
002
002
2009
001
002
002
2010
001
002
002
Annen energikilde
Annen energikilde
Eiby / Storelvdalen
Raipas
Kåfjord / Mattisdalen
Talvik
Isnestoften / Langfjorden
Sentrum vest
Sentrum
Sentrum øst
Saga
Tverrelvdalen
Rafsbotn
Kviby / Skillefjorden
Nyvoll / Komagfjord
Seiland
Lerresfjord
Stjernøya øst
Stjernøya
Energi og miljøplan
Utvikling Alta Kommune
I følge bolignotat er det potensial for
ca. 4300 boenheter
Ved en slik økning ser Alta Kraftlag
for seg en effektøkning på ca. 12 MW
Aronnes trafo har ca. 5-6 MW igjen
ved evt. topplast. Ser for oss en
topplast på 60 MW innen 5-6 år.

similar documents