Jens Brandt Sørensen

Report
Varmepumper
Lagring af vedvarende energi
Jens Brandt Sørensen
Energi Øresund | 28. marts | 2011 | Kenneth Løvholt | Gate 21
Varmepumper
• Udfordringer som varmepumper kan løse
– Effektiv omformning af el til varme.
– Bruger el når der er rigeligt og prisen er lav.
– Sparer brændsel på kraftvarmeværker, så den kan bruges
når det ikke blæser
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
• Hvilke andre opgaver kan varmepumpen løse?
– Produktion af grundlast til fjernvarmen
– Øget afkøling hos slutbrugeren
– Løfte temperaturen til varmtvandsproduktion
– Udnyttelse af kombineret køle- og varmeproduktion
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
• Hvad er det varmepumpen gør?
– Den løfter ”pumper” temperaturen op fra det kolde lager
til niveauet i det varme lager.
– Det kolde lager kan være et naturligt lager (jord, hav, luft)
eller et industrielt lager(spildvarme , røggasser)
– Det varme lager kan være et fjernvarmesystem, en
boligblok eller hvor der i øvrigt er behov for varmen
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
• Den teknologiske status for varmepumper.
–
–
–
–
–
–
COP værdierne er steget 50 -100%
COP værdier på 3 – 5
Output temperaurer er steget tilsvarende
Temperaturer på 90 – 1200 C er ikke umuligt
Hyppigste kølemidler er NH3 og CO2
NH3 har næsten samme ydelse som CO2
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
• Prisudviklingen på varmepumper
Mio. DKK/MWout
CO2 Varmepumpe
NH3 Varmepumpe
Kolde lagre
Mio. DKK /MW
2012
6,0
3,7
Jordvarme
7,0
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
2020
5,2
3,0
Sø - Hav
3,5
Geotermi pr. km
5,0
2030
4,5
3,0
Røggasser
3,0
Varmepumper
• Varmepumpers størrelse
• I DK omtaler vi varmepumper i kW
– Hovedparten er installeret i parcelhuse og landbrug
– Der findes et anlæg i Frederikshavn på 1000 kW
• I S omtaler vi varmepumper i MW
– Varmepumper i størrelsen 10, 20 og 30 MW til grundlast
– Varmepumper producerer 20 – 25 PJ til svensk
fjernvarme
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
• Samfundsøkonomi
• AAU har lavet en analyse på det samlede danske
system
–
–
–
–
Vindkraft øges til det dobbelte (70 PJ)
Øget vind reducerer CHP og øger HOB
Brændselsbesparelser øges med 15PJ med varmepumper
Varmepumper udbygges fra 50 MWe i 2013 til 450 MWe
2020
– Samfundsøkonomiske fordel i perioden 1,5 mia. DKK
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
• Selskabsøkonomi
•
•
•
•
•
•
Selskabsøkonomi undersøgt i VPH 2
AAU har undersøgt et 6 MW anlæg inkl. køling
Produktionspriser på 150 – 250 kr./GJ
Hvis køretiden < 1000 timer endnu mere uinteressant
Incitamenter et kendt instrument i energisektoren
Overensstemmelse mellem samfunds- og selskabsøkonomi
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
• Business case
–
–
–
–
–
–
5 MWe anlæg placeres i Køge
Anlægget skal primært køre når der er overskudsel
Der skal identificeres de mest hensigtsmæssige kolde lagre
Der skal findes den mest hensigtsmæssige maskine
Varmen skal leveres til både distribution og transmission
Samfunds- og selskabsøkonomisk analyse for
grundscenarie
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS
Varmepumper
• Følsomhedsanalyser
–
–
–
–
Hvad betyder øget køretid (øget produktion/dyr el)
Konsekvenser af ændringer i elpatronloven (L1417)
Vil selskabsøkonomien bedres ved øget elproduktion
Forsyningssikkerhedsafgiften
Energi Øresund | 15. maj| 2012| Jens Brandt Sørensen| VEKS

similar documents