Leerjaar 1 - Stanislascollege

Report
KENNISMAKINGSAVOND
KLAS 1
25 SEPTEMBER 2013
- PLENAIR-
WELKOM!
PROGRAMMA

dhr. P. van Adrichem,
locatiedirecteur

mw. H.Scholten,
teamleider onderbouw-havo

dhr. R. Klokman,
teamleider onderbouw-mavo

kennismaking met de mentoren
DHR. P. VAN ADRICHEM,
LOCATIEDIRECTEUR
Ouderbetrokkenheid:
School informeert ouders
o Ouders informeren zichzelf
o Uitwisseling
o Samenwerking
o Ouderraad
o
MW. H.SCHOLTEN,
TEAMLEIDER ONDERBOUW-HAVO
Structuur van de school:
 onderbouw-mavo
→ klas 1+2 mavo
 onderbouw-havo
→ klas 1 havo en mavo/havo
→ klas 2 + 3 havo
 bovenbouw-mavo
→ klas 3 + 4 mavo+
dhr. R. Klokman
mw. H. Scholten
mw. T. Essens
TAAKVERDELING
 Mentor:
eerste aanspreekpunt in de
leerlingbegeleiding
 Teamleider:
onderwijs en docenten
COMMUNICATIE
 Oudernieuwsbrief
per mail met een link en op
site
 Uitnodigingen e.d. via oudernieuwsbrief of de
mail
DHR. R.KLOKMAN,
TEAMLEIDER ONDERBOUW-MAVO
 Brugklaskamp:
o
o
o
o
o
o
o
o
Waarom een kamp
De ambiance
Begeleiding
Afscheid
Mobieltjes
Indeling kamers
Site
Vragen
KENNISMAKING MET DE
MENTOREN:
1A
1B
1C
1D
1E
MW. VAN DER LAAN
MW. GELDERMAN
MW. MARION
DHR. STOLK
MW. VAN DER ENDEN
LOK. 021
LOK. 023
LOK. 025
LOK. 045
LOK. 027
KENNISMAKINGSAVOND
LEERJAAR 1
-MENTOREN-
WELKOM
o
Naam en e-mailadres van de mentoren:
o
1A: Jelly van der Laan – [email protected]
1B: Jantienke Gelderman – [email protected]
1C: Corinne Marion – [email protected]
1D: Michel Stolk – [email protected]
1 E: Laura van der Enden- [email protected]
o
o
o
o
o
o
Mail naar docenten met cc naar mentor
Mail naar mentor met cc naar teamleider
Mentor is:

eerste aanspreekpunt in de leerlingbegeleiding
Mentor verzorgt:
Mentorles
 Studievaardighedenles
 Vakles, nl…..

Voorstellen ouders:




Namen, ouders van….
Telefoonnummer correct?
E-mailadres correct? (oudernieuwsbrief / brief
over kamp ontvangen?)
Zelf aanpassen in Magister.
STANISLASSITE
www.stanislascollege.nl
 Magister:
Huiswerk
o Absentie
o Cijfers
o Elo
o
 Rooster
 Jaargids
 Verlofaanvraag
ABSENTIE EN LESUITVAL

Absentie (onvoorzien)
Telefonisch / per mail
([email protected])
o Groene verzuimkaart
o

Absentie (voorzien)
Zoveel mogelijk voorkomen
o Wisselende lesuren
o Verlofaanvraag (dag(en) of dagdeel)
o Groene kaart (uur)
o

Lesuitval :
o
o

OA/docent
Telefoonketen
Te laat/eruit
ONDERWIJSKUNDIGE ZAKEN
Kluisjes : boeken mee naar huis
 Huiswerk tussen 1,5 à 2 uur per dag
 Doorlopend gemiddelde:

3 perioderapporten,
 eindrapport afronding periode 3


Overgang naar klas 2
1 mavo → over of naar 2 m/h of niet over (2 kb)
 1 havo→ over of niet (2 mavo)
 1 havo/mavo→ advisering na 2e rapport
(2h, 2m/h, 2m)

KUNSTVAKKEN 1 (CKV)
 Kunstvakken
1 geen vak op het rooster
van SCR, wel examenonderdeel
 Portfolio
wordt gevormd door
Verslagen van activiteiten (voorstellingen en
workshops)
 Meedoen aan culturele activiteit op school

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MAS):
totaal 30 uur waarvan:
• 5 uur op school (schoolwacht in klas 3)
• 25 uur zelf invullen
 voor aanvang mas-contract ophalen en
toestemming vragen voor wat je gaat doen
 contactpersonen: mw. Leenaers en mw. Piroe
 spreekuur: maandag in de kleine pauzes
(10.00-10.20 / 13.50-14.10)

ADVISERING N.A.V. 2E RAPPORT
 voorlopige
“advisering” in maart 2014
 1 mavo
→ 2 mavo of 2 m/h
 1 havo/mavo →
2 havo of 2 h/m of 2 mavo
 1 havo
→ 2 havo of 2 mavo
 a.d.h.v. rapporten
 maar ook: motivatie, inzet, houding t.o.v.
lesstof, e.d.
 en Cito-VAS
VRAGEN OVER BRUGKLASKAMP
Dank u voor uw komst!

similar documents