w A ENERGIA WIATRU ŚREDNIA PRĘDKOŚć WIATRU W

Report
ENERGIA WIATRU
Jacek Leśny
Katedra Meteorologii
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
Gminny Energetyk
Poznań 2010
w1
w2
w
A
1
2
E  mw
2
m    At  w
E 1
3
P     A w
t
2
ENERGIA WIATRU
3
3
ŚREDNIA
PRĘDKOŚć WIATRU
W WIELKOPOLSCE
3
3,5
ENERGIA WIATRU
ROZKŁAD PRĘDKOŚCI WIATRU
w10 [m/s]
24,5
22,5
20,5
18,5
16,5
14,5
12,5
10,5
8,5
6,5
4,5
2,5
0,5
0,16
0,14
0,12
0,1
f(w10) 0,08
0,06
0,04
0,02
0
ENERGIA WIATRU
CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRĘDKOŚCI WIATRU
W ZAKRESIE
OD 3,5 DO 9,5 m/s
ENERGIA WIATRU
  w
f ( w)   
  
 1
  w  
exp   
    
40% od 3,5 do 9,5 m/s
0,25
0,2
0,15
63% od 3,5 do 9,5 m/s
f(w 10)
0,1
0,05
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
w 10 [m/s]
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5 F(w 10)
0,4
0,3
0,2
0,1
0
ENERGIA WIATRU
40
35
30
25
w h [m /s] 20
15
10
5
25
0
10
14
18
22
26
30
35
40
42
46
50
55
60
62
66
70
15
h [m ]
5
3
w 10 [m /s]
ENERGIA WIATRU
KRZYWA MOCY GENERATORA
Tacke Windenergie GmbH 600 kW
700
kW
600
500
400
300
200
100
w 10 [m/s]
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
ENERGIA WIATRU
40 m n.p.t.
an
ia
Po
ls
ka
Po
rtu
ga
lia
H
ol
an
di
a
Ja
po
ni
a
Au
st
ria
D
Fr
an
W
ie
cj
lk
a
a
Br
yt
an
ia
W
ło
ch
y
25170
15145
16754
18428
22247
23903
16818
12210
4253
7845
9645
5906
71
1717
2726
3736
5
757
2454
3404
273
1353
2389
3241
835
3122
3125
3180
19
1022
2150
2862
285
1219
1476
2225
19
1159
1538
1880
20
819
982
995
0,9
73
276
451
820
79
1264
0
In
di
e
hi
ny
10027
15000
250
1552
10000
9181
[MW]
25000
C
5000
1615
30000
ie
m
cy
H
is
zp
an
ia
SA
20000
N
U
ENERGIA WIATRU
31.12.1996
31.12.2005
31.12.2007
31.12.2008
World Wind Energy Council 2008
ENERGIA WIATRU
ENERGIA WIATRU
4770
3595
2935
2905
885
725
245
200000
451000
276000
153000
300000
84000
400000
67507
500000
60637
600000
28877
[kW]
700000
28110
Produkcja w 2009
Realizacja w 2008 – 171 MW
Prognozy1029 GWh
2010 – 2 500 MW
0,692015
% produkcji
– 5 000energii
MW
2020 – 12 000 MW
wzrost 30%
800000
100000
724000
Moc zainstalowana w Polsce
0
[koniec danego roku]
ENERGIA WIATRU
Moc
instalowana
rocznie
na Świecie
- prognozy
ENERGIA WIATRU
ENERGIA WIATRU
ENERGIA WIATRU
Problemy inwestycyjny
• Źródła finansowania
• Ograniczenia administracyjne
• Możliwości podłączenia do sieci
• Ograniczenia przyrodnicze
Sąsiedztwo obszarów Natura 2000
• Obserwacje ptaków
• Obserwacje nietoperzy
• Pomiary wiatru
Karlsruhe 03.2009
ALTUS AG
NORD SCHWARZWALD
• 10 turbin VESTAS V90, moc 2.0 MWwysokość wieży 125 m, średnica śmigła 90 m
• 4 turbiny VESTAS V80, moc 2.0 MW,
wysokość wieży 100 m, średnica śmigła 80 m
V80
Rotor
V90
Gondola
Sensory ultradźwiękowe
Główny wał
Piasta
skrzydła
przekładnie
Zespół hydrauliczny
transformator
generator
Chłodnica oleju
Hydraulic unit
Czujniki ultradźwiękowe
PRODUKTYWNOŚĆ
1 ROK = 365 DNI x 24 h = 8760 h
Moc elektrowni = 2,5 MW
Potencjalna ilość enrgii
2,5 MW x 8760 h = 21 900 MWh
Rzeczywista ilość enrgii
~ 4 300 MWh
PRODUKTYWNOŚĆ
~ 20 %
2003
60637
Produkcja GWh
kWH/KW
wiatrak 2500 KW
KWh/rok
sprawność
Przychód
0,412 zl/kWh
2004
2005
2006
2007
Produkcja GWh
Sprawność153000
67507
276000
Przychód 84000
z 2500 kW (2,5 MW)
142,3
135,3
388,4
494,2
2008
451000
790,2
800
30%
2108
1611
2539
1791
1752
od
3000000
700
do
2347
2004
4624
3230
2863
25%
600
2500000
5 269 824 4 026 786 6 346 405 4 476 449 4 380 266
od
500
20%
2000000
5 866 880 5 010 591 11 559 524 8 075 163 7 157 609
do
400
15%
24%
18%
29%
20%
20%
od
1500000
300
27%
23%
53%
37%
33%
do
10%
200
1000000
2 171 167 1 659 036 2 614 719 1 844 297 1 804 670
od
100
5%
500000 2 417 155 2 064 364 4 762 524 3 326 967 2 948 935
do
0
0% 2004
2006
2007
2008
02004 2005
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
ALTUS elektrownie wiatrowe
Sprawność
Kahlenberg Westpflatz
Westpflatz Gebhardshain Nordschwarzwald
liczba
30%elektrowni
7
7
3
7
14
25%MW
koszt mil. €
20%
GWh
15%
mil €/MW
10%
KWh/KW
5%
Sprawność
0%
6
5,3
3,8
16,1
28
6,94
5,4
3,8
19,6
39,5
11,75
8,92
6,76
29,2
61
1,157
1,019
1,000
1,217
1,411
1958
1683
1779
1814
2179
22%
19%
20%
21%
25%
t
t
2 017 083
fla 1 733 509 fla1 832 316
in
ha1 868 075
d
al 2 243 929
zw
r
a
Przychód
g
z 2,5 MWber
PLNhlen
Ka
z
W
tp
s
e
z
W
tp
s
e
eb
G
ds
r
ha
rd
o
N
hw
c
s
Farma o
mocy 30 MW
MW
Koszty PLN
Euro
Eksploatacja
Przychody
30
na 1 MW
191 400 000
6 380 000
44 511 628
1 483 721
3 514 000 PLN
37 000 000 PLN
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents