Erfaringer med trepulver - spisslast eller mellomlast?

Report
NY 56 MW TREPULVERFYRT
KJEL PÅ HARALDRUD
VARMESENTRAL –
Prosjekt & Driftserfaringer
Steffen Birkeland; Leder Haraldrud
Fjernvarmedagene 2013 – Sesjon 2
DISPOSISJON
Mot fossilfri.
Haraldrud Varmesentral – Pelletsanlegget.
Driftserfaringer.
Go Green!
s.2
HØY FORNYBARANDEL STYRKER
MILJØPROFIL & OMDØMME !
Ytelse avgitt:
Varmeleveranse:
s.3
56 MW (62 MW innfyrt)
150 - 200 GWh/år
NY TREPULVERFYRT KJEL PÅ HARALDRUD
Ytelse avgitt:
Varmeleveranse:
56 MW (62 MW innfyrt)
150 - 200 GWh/år
• Pellets males til pulver og blåses inn i kjelen.
• Kjøres på trepulver. Kan også fyres med bio- eller mineralolje,
• eller pulver og olje samtidig.
• Plassbesparende i.f.t flisfyrte anlegg og forholdsvis raskt å regulere
ytelsen opp og ned.
• Benytter fornybart brensel som er billigere enn fyringsolje,
biofyringsolje, gass og el.
s.4
PROSJEKTETS INNLEDENDE FASER
• Forstudie.
Ny
trepulverkjel
• Forsyningsforskriften - Annonsere
på Doffin.
Nytt
brenselbygg
• Skaffe konsulent bistand.
• Forespørseler på selve anlegget
inkl. bygg.
• 3 Totalentrepriser:
– Brenselsbygg
– Prosessanlegg
– Skorstein
s.5
Røkgassrensing
PROSJEKTGJENNOMFØRING
• Nytt brenselsbygg 1800 m2.
(Tomteareal ca. 2000 m2.)
• Fjerne 20 MW oljekjel fra 1985.
• Ombygging i eksisterende kjelhall.
• Prosessanlegg:
- 56 MW kjel (40 ktonn/år)
- Røkgassfilter
- Pelletsilo (2000 m3)
- Brenselshåndtering
• Ny skorstein 80 m.
• 0 Skader.
s.6
PROSESSEN – LOGISTIKK & KVERNING
Pellet
silo
Pellet
kverner
s.7
PROSESSEN - KJELANLEGGET
Skorstein
Trepulver
Blåsemaskin
Varme
s.8
PROSESSEN – I 3D PERSPEKTIV
s.9
HAMMERKVERN & FILTER
s.10
SUGEVIFTER – BLÅSEMASKINER - DOSERING
Sugevifter
Cellemater
s.11
Blåsemaskiner
KOSTNADER
• Investeringsbudsjett: 217 mill. kr.
• Støtte fra Enova:
40 mill. kr.
• Pellet innkjøp - Konkurransedyktige
priser.
• Industripellet; Norge & Europa – evt.
også andre kontinenter.
Tippehall
PELLETS LOGISTIKK – BIL ELLER BÅT & BIL
• Direkte fra produsent med bil til
anlegget. Eller ..
• Transport i bulk med skip til Øra i
Fredrikstad.
• Lagring ved kai – HV leier 4500 m2
lager.
• Transport med lastebiler til Haraldrud
8 -10 biler/døgn ved max. last.
• Lagres i 2000 m3 pellet silo.
• Pellet behov; ca. 13 tonn/time
– 40 000 tonn/år.
s.13
MELLOMLAST – DRIFTSERFARINGER
• Inntrimming.
• Askehåndtering.
• Prøvedrift våren 2013.
• Brenselskvalitet.
• Utforming av tippelomme.
• Vannkvalitet.
• Stabil drift.
s.14
STATUS PER 29. OKTOBER 2013
• Siste restarbeider pågår – ferdig oktober 2013
• Offisiell åpning av anlegget 7. november 2013
• Ny prøvedrift 2 uker inkl. ytelsestest nov. 2013.
• Overtakelse planlagt nov./des. 2013.
• Sikre optimal drift sesongen 2013/2014
s.15
Hafslund Varme
Go Green
•
•
•
•
Bio-fyringsolje
100 MW – Rodeløkka.
100 MW – Hoff
39 MW – Holmlia
• Bio-virke
• 56 MW Trepulverkjel – Haraldrud.
• 14 MW Flisfyring – Gardermoen
Biofyringsolje
VP/Bio-virke
• Varmegjenvinning
• 20 MW + 10 MW Varmepumpe – Skøyen
• Avfall
• 30 MW Næringsavfallskjel – Haraldrud.
• 110 MW Avfall EGE – Haraldrud/Klemmetsrud
s.16
Avfall
(EGE)/Næringsavfall
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
s.17

similar documents