I**klar Tevzi Merkezi

Report
Türkiye elektrik sisteminin
işletilmesi, 10 adet Yük Tevzi
Merkezi tarafından yürütülmektedir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (Ankara)
Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (İstanbul)
Orta Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (Ankara)
Batı Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (İzmir)
Kuzeybatı Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (Adapazarı)
Orta Karadeniz Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (Samsun)
Doğu Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (Erzurum)
Güneydoğu Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (Elazığ)
Doğu Akdeniz Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (Adana)
Batı Akdeniz Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü (Antalya)
Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü
Batı Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü
ÜRETİM-TÜKETİM (2014 İlk 3 ay)
 Üretim (Net) :
 Tüketim :
13,1 milyar kWh
8,2 milyar kWh
 (Hat kayıpları ihmal edildiğinde) 2014 yılı ilk üç ayında
bölgemiz dışına 4,9 milyar kWh enerji 380 ve 154 kV
irtibat hatlarımız vasıtasıyla aktarılmıştır.
 Bir başka ifade ile; 2014 yılı ilk üç ayında bölgemiz
üretiminin ortalama %37*’si bölgemiz dışına aktarılmıştır
ve gündemdeki üretim yatırımları düşünüldüğünde bu
oranın önümüzdeki yıllarda artacağı öngörülmektedir.
* Bu oran 2011’de %31, 2012’de ise %32 olarak
gerçekleşmiştir





380 kV EİH:
2.008 km
154 kV EİH:
4.683 km
380 kV TM Sayısı:
18
154 kV TM Sayısı:
130
Toplam TM Sayısı:
148




380kV Santral Sayısı:
154kV Santral Sayısı:
OG Santral Sayısı:
Toplam Santral Sayısı:
11
52
69
132
 Rüzgar Santralı Sayısı: 47
Enerji İletim Hatları ve Trafo Merkezi
İLETİM
 Bölgemiz, enterkonnekte iletim sistemine
4 adet 380 kV irtibat hat güzergahı ile
bağlıdır;
1) Soma B-İÇDAŞ Bekirli-İÇDAŞ KarabigaBandırma DGKÇ-Bursa DGKÇ
2) Soma B-Balıkesir II-Bursa Sanayi
3) Işıklar-Seyitömer
4) Yatağan-Denizli IV
Bölge dışına aktarılan güç
miktarı 3500 MW*’ı
bulabilmektedir.
* 03.02.2014 08:00 380 kV irtibatlar:
Bandırma DG-Bursa DG: 1184 MW
Bal.II-Bursa San: 770 MW
Işıklar-Seyitömer: 500 MW
Yatağan-Denizli: 870 MW
BÖLGEMİZ ÜRETİM KAPASİTESİ
(İL BAZINDA)
 İZMİR
3982 MW
 MANİSA
1749 MW
 BALIKESİR
1644 MW
 ÇANAKKALE 1549 MW
 AYDIN
474 MW
 MUĞLA
2051 MW
 TOPLAM:
11449 MW
BÖLGE TOPLAM KURULU GÜCÜNÜN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
BALIKESİR
14%
ÇANAKKALE
14%
AYDIN
4%
MANİSA
15%
MUĞLA
18%
İZMİR
35%
BÖLGEMİZ ÜRETİM KAPASİTESİ
(KAYNAK BAZINDA)
 DOĞAL GAZ
4318 MW
 LİNYİT
3045 MW
 RÜZGAR
1852 MW
 İTHAL KÖMÜR
1355 MW
 SU
512 MW
 J.TERMAL+DİĞER 368 MW
 TOPLAM
11449 MW
BÖLGE TOPLAM KURULU GÜCÜNÜN KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI
SU
4%
İTHAL KÖMÜR
12%
JEOTERMAL
2%
DİĞER
1%
LİNYİT
27%
RÜZGAR
16%
DOĞAL GAZ
38%
BÖLGEMİZ ÜRETİM KAPASİTESİ
(TÜRKİYE’YE ORANI)
 BÖLGEMİZ BRÜT ÜRETİM (2013):
 TÜRKİYE BRÜT ÜRETİM (2013):
52 TWh
239,3 TWh
BÖLGE TOPLAM KURULU GÜCÜNÜN TÜRKİYE KURULU GÜCÜNE
ORANI
BAYTM
22%
DİĞER
78%
BÖLGEMİZ TÜKETİMİ
(TÜRKİYE’YE ORANI)
 BÖLGEMİZ TÜKETİMİ (2013): 33,7 TWh
 TÜRKİYE TÜKETİMİ (2013):
245,5 TWh
BÖLGE TÜKETİMİNİN TÜRKİYE TÜKETİMİNE ORANI
BAYTM
14%
DİĞER
86%
PERSONEL DURUMU
• Mühendis:
• İdari:
• Tekniker:
• Teknisyen:
 Memur:
 Sözleşmeli:
 İşçi:
• TOPLAM:
16
2
11
12
2
28
11
82
MUĞLA TOPLAM KURULU
GÜCÜNÜN KAYNAKLARA
GÖRE DAĞILIMI
SU
15.5%
RÜZGAR
2.6%
LİNYİT
81.9%
BALIKESİR TOPLAM KURULU
GÜCÜNÜN KAYNAKLARA GÖRE
DAĞILIMI
RÜZGAR
38.7%
DİĞER
1.5%
LİNYİT
0.7% SU
2.1%
DOĞAL
GAZ
57.1%
AYDIN TOPLAM KURULU GÜCÜNÜN
KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI
DOĞAL
GAZ
14,2%
RÜZGAR
17,2%
MANİSA TOPLAM KURULU GÜCÜNÜN
KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI
RÜZGAR
20.9%
DOĞAL
GAZ
16.0%
SU
3.9%
RÜZGAR ÇANAKKALE
JEOTERM
7.7%
AL
DİĞER
0.5%
DOĞAL
1.0%
GAZ
5.3%
LİNYİT
20.7%
LİNYİT
59.1%
İTHAL
KÖMÜR
64.9%
İZMİR TOPLAM KURULU GÜCÜNÜN
KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI
İTHAL
KÖMÜR F.OİL
2.2%
8.8%
SU
19,5%
RÜZGAR
15.0%
JEOTER
MAL
47,5%
DOĞAL
GAZ
74.1%
BYTM BÖLGESİ İL TÜKETİMLERİ (MWh)
2010
İZMİR
2011
15.532.871 17.082.815
MANİSA
3.069.457
3.405.772
BALIKESİR
2.597.970
2.828.881
ÇANAKKALE
3.357.772
3.684.892
AYDIN
1.913.018
2.087.593
MUĞLA
2.363.722
2.623.704
TOPLAM
28.834.810 31.713.658
2011
ARTIŞ (%)
2012
10,0 18.018.295
11,0 3.820.410
8,9 2.942.863
9,7 3.718.659
9,1 2.306.471
11,0 2.910.372
10,0 33.717.070
2012
ARTIŞ (%)
2013
5,5 17.657.930
12,2 4.095.124
4,0 2.943.552
0,9 3.844.431
10,5 2.316.208
10,9 2.835.468
6,3 33.692.712
2013
ARTIŞ (%)
-2,0
7,2
0,0
3,4
0,4
-2,6
-0,1
Tevzi Merkezi Kumanda Kontrol
 Temel Amaç ÜRETİM ile TÜKETİM
dengesini sağlamaktır. Üretim ve
Tüketim oranı eşitse frekans değerimiz
50 Hz Olur . Kumanda odasının en
üstünde bölgedeki frekans durumunu
gösteren bir gösterge vardır. Ülkemizde
frekans aralığı diğer bölgelere göre
daha esnektir .Sistemin 48 ila 52Hz
arasında seyretmektedir
 Üretilen enerji tamamen tüketilmelidir. Bu
sebepten bu tevzi merkezinde sistemde belirli
birim enerji almayı kestiğinde Manevra adlı
verilen çalışma yapılır. Bu çalışma belirli bir
trafonun enerji kesmesi durumunda bir
diğerine enerjiyi gönderilerek yapılır. Ancak
diğer birime gönderilen enerji o sistemin
taşıma kapasitesini aşmaması gereklidir . Tevzi
merkezlerinde gerekli hesaplamalar yapılır
.Şayet fazla enerjiyi taşıyabilecek birim yok ise
enerji diğer tevzi merkezlerine yönlendirilir.
Manevra işlemi nasıl yapılır.?
Örneğin Biga ile Erdek birimleri arasında
manevra olacaktır.Bu birimler sekronize
şekilde belirli işlemlere tabi tutulur.
Bigadaki merkeze Önce Kesiciyi aç komutu
verilir sonra ayırıcıyı aç en son olarak
topraklamayı aç komutu verilir. Erdekteki
birime ise aynı işlemi ters yönde izlenilmesi
istenir.
 Tevzi merkezinin bir diğer sorumluluğu
da yetersiz enerji durumudur. Günlük
şartlarda yetersiz enerji durumu söz
konusu olursa . Bölgede bulunan özel
santrallerden fiyat teklifleri alınır ve
ihale usülüyle ihtiyaç olan enerji
miktarı buradan satın alınır.
Tevzi merkezlerimiz
Avrupadaki merkezlerlede
iletişim halindedir. Bazı
durumlarda yurt dışından içeri
ya da dışarı belirli standartlarda
enerji aktarımı gerçekleştirilir.
 SİSTEMDE KIRMIZI IŞIKLA SİNYAL
VEREN BİRİMLER DÜZGÜN ENERJİ ALAN
BÖLGELERDİR
 SİSTEMDE YEŞİL IŞIKLA SİNYAL VEREN
BİRİMLER İSE ENERJİ ALMAYAN
BİRİMLERDİR
Primer Sekonder Frekans Kontrol Sistemi
 Avrupa standartları ülkemize girdikten
sonra kullanılmaya başlanan bir sistemdir.
 Sistemi basitçe açıklamak gerekirse ;
 Sistem standart durum kontrolü yapabilmek
için zaman zaman örnekleme alır. Bu
örneklemeyi değerlendirip Standart bir
durum tespiti yapar
 Sistem elde bulunan gücün bir kısmını
yedekleyerek acil durumlarda otomatik
olarak kendiliğinden devreye
sokmaktadır
Sorular
 Aşağıdakilarden hangisi Işıklar tevzi merkezi
enterkonnekt iletim sisteminin 4 hat güzergahından
biri değildir ?
a) Soma B-İÇDAŞ Bekirli-İÇDAŞ Karabiga-Bandırma
DGKÇ-Bursa DGKÇ
b) Soma B-Balıkesir II-Bursa Sanayi
c) Işıklar-Seyitömer
d) Yatağan-Denizli IV
e) Adapazarı – Ordu
cevap : e
 Tevzi merkezi kontrol kumanda sisteminde hangi renk






enerji iletiminin gerçekleştiği sinyalini belirtir ?
A )Sarı
B )Beyaz
C )Yeşil
D )Kırmızı
E )Lacivert
cevap : D
 Batı Anadolu Tevzi Merkezisinin bölgesinde üretilen






enerji en falza hangi kaynaktan elde edilmektedir ?
A )Rüzgar
B )Su
C )Doğalgaz
D )Linyit
E )Kömür
Cevap : C
 Aşağıdaki illerimizden hangisinin enerji üretim






kapasitesi daha fazladır ?
A ) Muğla
B ) Aydın
C ) Manisa
D ) Balıkesir
E ) Çanakkale
cevap : A
 Teiaş Batı Anadolu Tevzi İşletmeciliği Müdür
Yardımcısı KÜRŞAT BÜLBÜL
 Başmühendisler ;
 BİLAL KALAYCI
 BETÜL HANIM’a teşekkürler …

similar documents