Rozwój EW-doświadczenia Vestas

Report
Rozwój energetyki wiatrowej
– doświadczenia Vestas
Ewa Zbierajewska
Tomasz Surma
6 listopada, 2012 r.
Plan prezentacji
1. O Vestas
2. Rynek energetyki wiatrowej – stan obecny i perspektywy rozwoju
3. Doświadczenia Vestas w rozwoju energetyki wiatrowej
4. Nowe turbiny oferowane na rynek
5. Proces sprzedaży elektrowni wiatrowych w Polsce – wyzwania
rynku
2
Vestas
1898:
Blacksmith H.S.
Lem
1991:
1,000 turbina
wiatrowa
3
Vestas Corporate presentation
1945:
VEstjysk STaalteknik
A/S jako VESTAS –
pojazdy rolnicze
2004:
Połączenie: NEG
Micon & Vestas
1979:
Pierwsza turbina wiatrowa
2005:
Ditlev Engel, CEO
1987:
Vestas
Wind Systems A/S
2010:
Wind. It means
the world to us.
Vestas
•
•
•
•
4
Producent urządzeń energetyki wiatrowej
50 GW mocy zainstalowanej na świecie
30 000 turbin monitorowane 24/7
Prace badawczo rozwojowe nad nowymi produktami
• V112-3.0 MW onshore
• V126-3.0 MW onshore
• V164-8.0 MW offshore
• 80 metrowe łopaty wirnika prototyp V164-8.0 MW
Vestas Poland
Vestas Poland rozpoczęcie działalności w 2003 r.
•
•
•
•
•
5
Vestas Poland w grupie Vestas Northern Europe
Pierwszy serwis elektrowni wiatrowych w Polsce
ok.140 pracowników
Biuro w Szczecinie, biuro w Warszawie (2012)
ok. 800 MW
Vestas Poland
Vestas Poland
Wind market leader
Rynek producentów turbin wiatrowych w Polsce
Vestas ; 31,86
inni; 26,21
Vestas
Gamesa
GE
Siemens; 9,35
Siemens
inni
6
Vestas Poland
Gamesa; 21,32
GE; 11,26
Product Portfolio
VestasOnline® Business
Vestas prowadzi szczegółowe ekspertyzy na potrzeby rozwoju
projektów, oferując między innymi:
• VestasOnline® Business
• SiteHunt®
• SiteDesign®
• Electrical PreDesign®
7
Vestas Corporate presentation
Vestas Poland
Some of our customers
8
Vestas Poland
Rynek energetyki wiatrowej
9
Systemy wsparcia energetyki odnawialnej w UE
System kwotowy
Feed-in
AT CY CZ DK EE
ES FR DE BG SK
SI GR HU IE FR
LT LU PT
NL
Bodziec cenowy
LV
BE IT
SE RO
Świadectwa
PL UK
pochodzenia/zielone
certyfikaty
Bodziec ilościowy
UK
FI MT
Podatki
FR IR
Przetargi
Nowe moce w UE, MW
OZE
w. brunatny
e. maremotor.
e. geoterm.
Źródło: EWEA
11
olej
e. helioterm.
e. wodne duże
e. jądrowe
e. wodne małe
PV
węgiel
odpady
e. wiatrowe
gaz
biomasa
Przyrost mocy zainstalowanej energetyki wiatrowej
na świecie
12
Źródło: GWEC
Udział energii elektrycznej z EW w zużyciu końcowym
0
Dania
Hiszpania
Portugalia
Irlandia
Niemcy
EU
Cypr
Grecja
Szwecja
Wielka Brytania
Estonia
Holandia
Włochy
Rumunia
Bułgaria
Austria
Litwa
Belgia
Francja
Polska
Węgry
Luxemburg
Łotwa
Rep. Czeska
Finlandia
Słowacja
Słowenia
Malta
13
5
10
15
20
%
30
25
25,9
15,9
15,6
12
10,6
6,3
5,4
5,2
4,5
4,5
4,4
4,4
4,2
3,7
3,4
3,3
3
2,9
2,8
2,3
1,7
1,3
0,9
0,7
0,5
0
0
0
Elektrownie wiatrowe na obszarach morskich
MW
2500
55%
2000
1500
23%
1000
500
6%
5%
5%
4%
1%
1%
0
Wielka
Brytania
14
Dania Holandia Niemcy
Belgia
Szwecja Finlandia Irlandia
Doświadczenia Vestas w rozwoju energetyki wiatrowej
15
Charakterystyka wytwarzania w turbozespołach
wiatrowych
Produkcja energii w turbinach wiatrowych zależy głównie od
prędkości wiatru () na terenie, na którym jest zlokalizowana
elektrownia wiatrowa.
2,4
2500
2,0
2000
Moc generowana, kW
P [MW]
1,6
1,2
0,8
vr
0,4
vo
0,0
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1500
1000
500
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
V [m/s]
Regulacja typu Pitch
16
Prędkość w iatru, m /s
Regulacja typu Stall
Krzywa mocy wytwarzanej w turbozespole wiatrowym:
r – prędkość „rozruchowa” (startu, włączenia)
turbozespołu, o – prędkość „odcięcia” (wyłączenia)
turbozespołu
Vestas V80-2MW
Gamesa G87-2MW
Gamesa G90 - 2MW
ENERCON E70 -2MW
ENERCON E82 -2MW
Nordex N90 -2,3 MW
Nordex N80 -2,5 MW
Nordex N90 -2,3 MW
Nordex N62 -1,3 MW
NM72c 1500 MW
RE-Power MD 1,5 MW
GE1,5 MW
Przykładowe krzywe mocy zidentyfikowanych typów
turbozespołów wiatrowych
Charakterystyki probabilistyczne wiatru
prawdopodobna roczna liczba godzin wystepowania wiatru
1400
25,0
prędkość wiatru, m/s
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
h/a
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
prędkość w iatru [m/s]
liczba godzin w ynikająca z pomiarów
Roczna zmienność prędkości wiatru dla
lokalizacji Wolin (zmierzone w 2011 r.)
17
krzyw a Weibulla
Przykład rozkładu prędkości wiatru
oraz aproksymacja za pomocą rozkładu Weibulla
Potencjał rozwoju energetyki wiatrowej
V112- 3.0 MW i V126-3.0 MW™
Obszary na których występują,
średnie i niskie prędkości wiatru
stanowią więcej niż 2/3
powierzchni Europy*
18
*Source: Vestas W&S, Global Solutions and Services
Vestas portfolio
Od turbin rzędu kW do jednostek MW
V39-500kW V80-2.0MW
19
V90-3.0MW
V112-3.0MW
V164-8.0MW
Nowe turbiny Vestas
20
Przegląd turbin Vestas
Zastosowanie turbin Vestas w zależności klas wiatru
21
V112 3.0
Istotne dane turbiny
22
V112 3.0
23
54.6 metrowe łopaty
Łopaty o długości 54,65 m umożliwiają wytworzenie większej ilości energii przy tej samej
sile wiatru
•Cięciwa łopat to nadal 4m – brak dodatkowych ograniczeń transportowych
•Powierzchnia omiatania większa o 55% w porównaniu z modelem V90 – 3.0MW
Proces sprzedaży elektrowni wiatrowych – wybrane aspekty
25
Sprzedaż turbin
•Przedsprzedażowe wsparcie klienta w zakresie projektowania
•Dostawa i montaż turbiny
•Serwis
AOM 4000 Pakiet zawiera wszystkie niezbędne elementy (główne podzespoły i materiały). Umowa serwisowa
obejmuje okres do 15 lat i bazuje na tradycyjnej gwarancji opartej na pomiarze czasu – do 97%.
AOM 5000 Pakiet obejmujący wszystkie niezbędne elementy w celu zapewnienia maksymalnej wydajności wraz z
dodatkowymi usługami. Umowa serwisowa obejmuje okres do 15 lat i oparta jest na gwarancji dostępności opartą
na pomiarze energii na poziomie do 97% (w zależności od wyników analizy danej lokalizacji).
•SCADA
Turbiny Vestas korzystają z systemu nadzorującego gromadzenia danych SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition). System VestasOnline ® Business umożliwia monitorowanie
szczegółowych raportów z dowolnej lokalizacji na świecie.
26
wydajności oraz tworzenie
Etapy projektu farmy wiatrowej
• pozyskanie terenów pod elektrownię wiatrową
• uzyskanie opinii Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Wojskowego
• raport z monitoringu chiropterologicznego i ornitologicznego
• uzyskanie decyzji środowiskowej
• zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego gmin
• wykonanie ekspertyz wpływu na KSE
• wystąpienie o warunki przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej
• pomiary wietrzności
• pomiary geologiczne
• analizy archeologiczne
• projekt elektryczny
• projekt budowlany
• pozwolenia na budowę
27
Ewa Zbierajewska
[email protected]
Tomasz Surma
[email protected]
Copyright Notice
The documents are created by Vestas Wind Systems A/S and contain copyrighted material, trademarks, and other proprietary information. All rights reserved. No part of the documents may be reproduced or copied in any form or by any
means—such as graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, taping, or information storage and retrieval systems without the prior written permission of Vestas Wind Systems A/S. The use of these documents by you, or
anyone else authorized by you, is prohibited unless specifically permitted by Vestas Wind Systems A/S. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from the documents. The documents are provided “as is” and
Vestas Wind Systems A/S shall not have any responsibility or liability whatsoever for the results of use of the documents by you. Vestas wishes to acknowledge and respect all copyrights in connection with the illustrations used in this
presentation. In case we have unintentionally violated copyrighted material, we want to be informed immediately in order to straighten things out and thus to honour any obligatory fees.

similar documents