16 Mladi na djelu - Agencija za mobilnost i programe EU

Report
SASTANAK S KORISNICIMA
programa Mladi na djelu
Zagreb, 11. studenog 2010. godine
2010. godina
•
2009./2010. - pripremne mjere za punopravno sudjelovanje u
programu Mladi na djelu
• rokovi: 1. veljače, 1. travnja i 1. lipnja 2010.
• raspoloživa sredstva za 2010.god.: 436.849,00 €
• dodijeljeno: 432.868,40 €
•
•
•
•
•
•
Odobreno je 45 projekata
Razmjene mladih – 11
Inicijative mladih – 16
Demokratski projekti mladih – 3
EVS – 7
Osposobljavanje i umrežavanje – 8
Novosti u 2011. godini
Hrvatska postaje Programska zemlja 
5 rokova za prijave
raspoloživa sredstva: 1.261.155 €
Akcija 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU
Akcija 5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku
prema mladima
• Plan osposobljavanja i suradnje (TCP)
• Transnacionalne Inicijative mladih
• Youthpass
•
•
•
•
•
Podrška od strane Agencije
Stručna podrška (e-mail/telefon)
Upitnik o provedbi projekta
• elektronski
• evaluacija pripremne faze projekta
Posjet radi praćenja projekta:
• provjera provedbe projekta – zatečeno stanje (broj sudionika, osiguranje,
prijevoz, smještaj, sadržaj aktivnosti kvaliteta projektnih aktivnosti)
Nadzorni posjet
• za vrijeme održavanja aktivnosti
• provjera financija (excel)
PDV procedura
• Zahtjev za oslobođenje od plaćanja PDV-a se treba poslati na
vrijeme na AMPEU koja će iste proslijediti u MOBMS
• Kad MOBMS odobri zahtjev, isti će biti poslan direktno
korisnicima
• Odobrenje zahtjeva je ustvari kopija ugovora između
Korisnika i Agencije, koji je pečatiran od strane MOBMS-a, i taj
ugovor korisnik prilaže pružateljima usluga pri traženju
oslobođenja od PDV-a uz tumačenje pravilnika o oslobođenju
od PDV-a
• Sam proces od zaprimanja zahtjeva do odobrenja istoga traje
do 30 dana.
Primjer zahtjeva za oslobođenje
od PDV-a (obrazac)
Završno izviješće
•
•
•
•
•
ugovorna obaveza
zahtjev za završnom isplatom (do 20% granta)
evaluacija projekta
primjer dobre prakse
evaluacija učinka čitavog programa
• podnosi se Agenciji redovnom poštom u roku 2 mjeseca
nakon završetka projekta
Završno izviješće
4 dijela izvješća:
• Sažetak/opis projekta
• Provedba projekta + raspored aktivnosti /pregled
projekta
+ potpisna lista svih sudionika projekta (obrazac)
• Opis rezultata
• Financijsko izvješće
+ računi za stvarne troškove – originali ili kopije
originala (ovjerenih pečatom i potpisom)
Zatvaranje projekta
• Druga isplata financijske potpore – do 20% odobrenog
iznosa (unutar 45 dana nakon odobrenja završnog
izvješća)
• Isplata u kunskoj protuvrijednosti na dan uplate
predujma po kupovnom tečaju Zagrebačke banke
• Čuvajte sve dokaze o nastalim troškovima (račune) 5
godina!
Vidljivost i širenje
i iskorištavanje rezultata
• VIDLJIVOST – predstavljanje projekta, programa Mladi na
djelu i Vaše organizacije vanjskom svijetu
• ŠIRENJE I ISKORIŠTAVANJE REZULTATA
– širenje informacija o rezultatima projekta
– učinkovito iskorištavanje rezultata projekta (kako bi se
mogli koristiti u drugom kontekstu)
“Making Waves”
http://www.saltoyouth.net/inclusion/inclusionpublications/inclusionf
orall/
Vidljivost programa Mladi na djelu
• Pri svakom spominjanju projekta (mediji, publikacije, internet)
naglasite da je projekt financirala Europska komisija kroz
program Mladi na djelu
• Upotreba logotipa – na svim info medijima – hrvatska ili
engleska verzija ovisno o materijalima
Izjava o odricanju odgovornosti
• Ova publikacija se financira uz podršku sredstava Europske komisije.
ILI
• Ovaj projekt se financira uz podršku sredstava Europske komisije.
• Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija
se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u
njoj nalaze.
ILI
• Ovaj projekt odražava isključivo stajališta Korisnika i Komisija se ne može
smatrati odgovornom prilikom provedbe.
Rezultati projekta
• materijalni – CD/DVD, kazališna predstava, izvještaj,
umjetnička djela, publikacija, prezentacija, internet
stranica, majica, ...
• nematerijalni – jezične vještine, otvorenost prema
drugim kulturama, međunarodna prijateljstva, timski
rad, vještine preživljavanja u drugoj zemlji, informatičke
vještine, ...
Primjeri vidljivosti programa
Primjeri širenja rezultata projekta
Primjer širenja rezultata projekta
EVE
• elektronska platforma za širenje i iskorištavanje
rezultata projekata
• Nacionalne agencije odabiru reprezentativne projekte
(završene)
• korisnici dobivaju automatski e-mail s uputama kako
postaviti rezultate projekata na stranicu
• nakon što Nacionalna agencija potvrdi unos, rezultati
projekta postaju javni
http://ec.europa.eu/eve/
Korisni izvori informacija
Agencija za mobilnost i programe EU
http://www.mobilnost.hr
Poziv na
natječaj
FAQ
Traženje
partnera
Kako ispuniti
prijavni
obrazac?
Programski
vodič
Od ideje do
projekta
Prijavni
obrasci
Korisni izvori informacija
SALTO Resursni centri
http://www.salto-youth.net
Publikacije
Traženje
partnera
European
Training
Calendar
Toolbox
Korisni izvori informacija
Vijeće Europe
http://www.youth-partnership.net
T-Kit
Publikacije
Vaša pitanja
• Što točno podrazumijevate i zahtjevate kad kažete da projekt mora biti
“vidljiv”? Koje su to aktivnosti koje bi ispunile taj zahtjev?
• S obzirom da planiramo organizirati tribinu vezano uz isti projekt, možemo
li za tu priliku koristiti Vaš baner ili pingvin s logom Agencije za mobilnost i
programe EU? Je li moguće od Agencije dobiti promotivne materijale koje
bi dijelili tijekom tribine?
• Koje sve logotipove moramo staviti na projekt (da li: Agencija za mobilnost
i programe EU, Mladi na djelu, Inicijativa mladih i zastavu EU), kojim
redom i da li je dovoljno da budu na hrvatskom jeziku ili engleskom?
Možemo li dobiti logo Agencije u jpg formatu?
• Hoće li biti 5 rokova prijave u 2011. godini?
• U 2011, Hrvatska postaje programska zemlja. Što to točno znaći? Znači li
to da će sve akcije biti otvorene i za organizacije u Hrvatskoj? Posebno za
EVS: hoće li to omogućiti da volonteri iz Hrvatske idu volontirati u Afriku,
Aziju ili južnu Ameriku?
Vaša pitanja
• Ukoliko će biti, znaju li se već promjene za financiranje i implementaciju
projekata (iznos financiranja, hosting i sending fee za EVS)?
• Hoće li u 2011. godini AMPEU preuzeti odgovornost i koordinaciju
edukacije za EVS volontere ili će SALTO u Sloveniji još uvijek biti zadužen
za njih?
• Imamo dva sudionika (iz Splita i iz Cipra) koji stižu zbog službenih obveza,
iz drugih zemalja na trening. Sudionica iz Cipra dolazi iz Londona, a
sudionica iz Splita iz Beograda. Obje imaju nekoliko dana prije treninga
organiziran sminar u stranim zemljama. Mogu li im biti plaćene karte
ukoliko se uklapaju u predviđeni proračun?
• Da li dio novca koji je dobiven za sufinanciranje, a koji nije iskorišten,
može ostati na računu i rasporediti se u korist udruge?
• Ukoliko imamo neke izvanredne troškove npr. plaćanje pića na aerodromu
dok čekaju drugu grupu ili u hotelu nekim gostima koji sudjeluju u
programu, da li za to moramo imati račune? Kako ćemo to prikazati?
Važno!
• Na vrijeme obavijestite Agenciju o svim promjenama u
projektu (datum/mjesto održavanja aktivnosti,
broj/struktura sudionika, promjena partnera, ...) s
objašnjenjem!
• Čuvajte sve račune/putne karte!
• Ako ste u nedoumici – pitajte!
• Pratite naše obavijesti (web i e-mail)!
• Do 1. veljače 2011. Agenciji dostavite Izvješće o
oslobađanju od PDV-a (obrazac) za 2010. godinu i kopije
svih računa koji su izdani bez PDV-a.
Kontakt osobe
Akcija 1.1 Razmjene mladih
Danijela Bočvarov – [email protected]
Aleksandra Živković –[email protected]
Akcija 1.2 Inicijative mladih
Danijela Bočvarov – [email protected]
Akcija 2 Europska volonterska služba
Sanja Živoder – [email protected]
Akcija 1.3 Demokratski projekti mladih
Akcija 4.3 Osposobljavanje i umrežavanje
Davor Pavičić – [email protected]
Financije
Mario Marić – [email protected]
Zahvaljujemo na
pozornosti!
Odjel za program
Mladi na djelu
www.mobilnost.hr
[email protected]

similar documents