Rezultati slovenskega turizma 2012

Report
turistični
REZULTATI IN NAPOVEDI
za leto 2012
Turizem v Sloveniji v 2012
2012*
(v %)
Prihodi
April
Prenočitve
Jan - Apr
April
Jan - Apr
Skupaj
+2,3
+2,7
+0,4
+0,6
Domači
-10,4
-1,9
-13,3
-3,7
Tuji
+10,4
+6,4
+10,9
+4,8
Turizem v svetu v 2012
Prihodi TUJIH turistov (jan – feb)
Napovedi 2012
Source: Survey of foreign tourist 2009, SORS.
SVET: 5,7 %, EVROPA: 5,4 %
SVET: 3-4 %, EVROPA: 2-4 %
SLOVENIJA: 2-4 %
Vir:SURS, *začasni podatki.
Izvoz
potovanj janmar: +4,4 %
Delež domačih
gostov se
zmanjšuje: jan –
apr 42,6 % pri
prihodih, le april
34 ,2%
Turizem v Sloveniji v 2012
Prvih pet držav po deležu prenočitev,
jan – apr 2012** (v %)
iz Italije
+25 %
Poljska
6.2
0
+32 %
Ukrajina
7.6
iz Srbije
+9 %
Ruska federacija
12.1
iz Nemčije
+63 %
Švica
14.2
iz Hrvaške
Jan – apr**
Japonska
21.8
iz Avstrije
Prvih pet držav* po rasti prenočitev,
jan – mar 2012 (v %)
10
20
Vir: SURS, *nad 5000 ustvarjenih prenočitev, **začasni podatki.
30
+26 %
0
15
30
45
60
Delež prenočitev vseh turistov
Overnights by products in 2011
po vrstah občin, 2012 (jan – apr*)
Rast 12/11
Druge občine
8%
Mestne občine
7%
+5 %
+7 %
Zdraviliške občine
37%
+1 %
Ljubljana
11%
+9 %
Obmorske občine
22%
-8 %
Gorske občine
15%
+1 %
Vir: SURS, *začasni podatki.
Delež vseh prenočitev po nastanitvenih
objektih, 2011 (jan – apr*)
Rast 12/11
+1 %
Hoteli
-1 %
Apartmajska in počitniška naselja
Delavski počit. domovi in apartmaji…
-5 %
-10 %
Kampi
Zasebne sobe, apartmaji, hiše
+11 %
Gostišča
+29 %
Penzioni
+3 %
Mladinski hoteli
+39 %
Turistične kmetije z nastanitvijo
+36 %
Planinski domovi in koče
-10 %
Prenočišča
8%
Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine
-20 %
Source: Survey of foreign
2009, SORS.
Drugi tourist
nastanitveni
objekti
-21 %
Moteli
-51 %
0
Vir: SURS, *začasni podatki.
20
40
%
60
80
ITALIJA 2010
Italija
Prenočitve
2012*
(v %)
Prihodi
April
Italija
+14
Prenočitve
Jan - Apr
-/+0
April
Jan - Apr
+13
zdrav.
26%
Prihodi in prenočitve turistov iz Italije
Delež
(v %)
-6
22
gore 18%
1,200,000
1,000,000
800,000
OBMORSKE
OBČINE 20 %.
600,000
400,000
200,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vir: SURS, *začasni podatki
ITALIJA 2010
Avstrija
Prenočitve
2012*
(v %)
Avstrija
Prihodi
April
+11
Prenočitve
Jan - Apr
+15
April
Jan - Apr
+6
zdrav. 26%
Prihodi in prenočitve turistov iz Avstrije
Delež
(v %)
+11
14
gore 18%
GORSKE
OBČINE 37 %.
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vir: SURS, *začasni podatki
ITALIJA 2010
Nemčija
Prenočitve
2012*
(v %)
Prihodi
April
Nemčija
Prenočitve
Jan - Apr
+9
+10
April
Jan - Apr
+11
zdrav. 26%
Prihodi in prenočitve turistov iz Nemčije
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vir: SURS, *začasni podatki
Delež
(v %)
+10
gore 18%
8
20 najpogosteje uporabljenih ključnih besed in
besednih zvez v povezavi s slovensko tur. ponudbo
v letu 2011 na spletnih družabnih omrežjih
Skupno
6.002.135
analiziranih
mnenj
63 % objav na
blogih, 33 %
na forumih, 2
% na Twitterju
in Facebooku
Vir: Analiza ključnih besed in besednih zvez, Attentics 2012

similar documents