овде

Report
Povećanje konkurentnosti malih i srednjih
preduzeća i jačanje prekograničnih veza u
metalskoj industriji
EUMETAL 2
EUMETAL 2
Vrijednost i trajanje projekta, partneri
Vrijednost projekta: 365.432, 28 EUR
EU: 304.070,34 EUR
(83,2 %)
SERDA: 31.299,00 EUR RRA ZLATIBOR: 30.062,94 EUR
(16,8%)
Trajanje projekta: 20 mjeseci
(mart 2013. – oktobar 2014.)
Partneri:
Ministarstvo privrede KS
Nacionalna agencija za regionalni razvoj Srbije
EUMETAL 2
Analiza stanja u metalskoj industriji
prekograničnog područja
 Nedostatak kvalifikovanih radnika za primjenu novih tehnologija
 Nepostojanje institucionalne podrške u procesu ispunjavanja
formalnih uslova za izvoz na EU tržište (CE znak, ISO standardi
kvaliteta i sl.)
 Nedovoljna saradnja privatnog i javnog sektora u funkciji povećanja
izvoza
 Zastarjela tehnologija i oprema
 Narušena dugoročna poslovna saradnja sa međunarodnim
partnerima
 Nedovoljne marketinške aktivnosti i neadekvatne strategije
brendiranja
 Nizak nivo inovacijskih kapaciteta
EUMETAL 2 – Ciljevi projekta
Razvoj malih i srednjih preduzeća
metalskog sektora u prekograničnom
području BiH i Srbije u svrhu
unaprijeđenja njihove konkurentnosti i
jačanja izvoznih sposobnosti
Prenos znanja i iskustva projekta
“EUMETAL” u prekograničnom
području
Unaprijeđenje znanja i vještina
radnika u metalskom sektoru
prekograničnog područja
Podrška firmama u metalskom
sektoru prekograničnog područja u
ispunjavanju formalnih zahtjeva za
izvoz na tržište EU
Promocija firmi u metalskom
sektoru prekograničnog
područja na regionalnom i
međunarodnom nivou
EUMETAL 2
Ciljne grupe i krajnji korisnici projekta
Ciljane grupe:
 Mala i srednja preduzeća metalske
industrije prekograničnog područja
BiH i Srbije
Krajnji korisnici:
 Asocijacije poslodavaca
 Nezaposlene osobe
 Stanovništvo prekograničnog
područja BiH i Srbije
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Organizovanje B2B susreta firmi metalske industrije
prekograničnog područja BiH i Srbije
•
•
•
•
Cilj: Uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava
Učesnici: 30 firmi metalske industrije (15 iz BiH i 15 iz Srbije
Mjesto održavanja: Sarajevo, BiH
Vrijeme održavanja: juni 2013.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Izrada kataloga firmi metalske industrije prekograničnog područja
BiH i Srbije
• Cilj: Promovisati metalske firme prekograničnog
područja na domaćem i internacionalnom nivou
• Sadržaj kataloga:
▫ Osnovne informacije o projektu
▫ Stanje u metalskoj industriji prekograničnog
područja
▫ Profil firmi
• Štampanje kataloga:
▫
▫
▫
▫
▫
500 primjeraka na BiH jezicima
500 primjeraka na srpskom jeziku
500 primjeraka na engleskom jeziku
300 primjeraka na njemačkom jeziku
300 primjeraka na francuskom jeziku
• Početak aktivnosti: juni 2013.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Izrada analize potreba firmi
metalske industrije
prekograničnog područja
BiH i Srbije
• Cilj: Identificirati potrebe
firmi za obukama
uposlenika
• Angažman konsultanta za
izradu analize
• Početak aktivnosti: juli
2013.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Izrada kurikuluma treninga shodno
analizi potreba firmi metalske
industrije prekograničnog područja
BiH i Srbije
• Cilj: Razviti kurikulume u skladu sa
realnim zahtjevima firmi i
najnovijim međunarodnim
standardima i trendovima
• Angažman konsultanta za izradu
kurikuluma
• Početak aktivnosti: septembar
2013.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Trening za menadžere firmi metalskog sektora
prekograničnog područja BiH i Srbije shodno analizi
potreba firmi
• Cilj: Unaprijediti znanja i vještine menadžmenta u
skladu sa najnovijim međunarodnim standardima i
trendovima
• Angažman konsultanta za provedbu treninga
• Učesnici: 20 menadžera firmi
(10 iz BiH i 10 iz Srbije)
• Mjesto održavanja: Sarajevo, BiH
• Vrijeme održavanja: oktobar 2013.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Specijalistički treninzi za radnike firmi
metalskog sektora prekograničnog područja
BiH i Srbije shodno analizi potreba firmi
• Cilj: Unaprijediti znanja i vještine radnika u
skladu sa najnovijim međunarodnim
standardima i trendovima
• Angažman konsultanta za provedbu
treninga
• Učesnici: 100 radnika firmi
(50 iz BiH i 50 iz Srbije)
• Mjesto održavanja: Sarajevo i Užice
• Vrijeme održavanja: oktobar 2013.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Provođenje istraživanja o izvoznim
zahtjevima firmi metalske industrije
prekograničnog područja BiH i Srbije na
tržište EU
• Cilj: Identificirati pojedinačne izvozne
zahtjeve firmi
• Angažman konsultanta za provedbu
istraživanja
• Štampanje rezultata istraživanja:
▫ 500 primjeraka na jezicima BiH
▫ 500 primjeraka na srpskom jeziku
• Početak aktivnosti: novembar 2013.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Sufinansiranje mentoringa za firme metalske industrije
prekograničnog područja BiH i Srbije za ispunjavanje
formalnih zahtjeva za izvoz proizvoda na tržište EU (CE znak,
ISO standardi...)
• Cilj: Unaprijediti izvozne sposobnosti firmi
• Angažman konsultanata za provedbu
mentoringa
• Učesnici: 20 firmi (10 iz BiH i 10 iz Srbije)
• Početak aktivnosti: mart 2014.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Izrada web stranice projekta
• Cilj: Promovisati aktivnosti projekta, te pružiti informacije o
metalskim firmama i stanju u sektoru
• Sadržaj web stranice
▫ Informacije o projektu i
projektnim aktivnostima
▫ Baza podataka firmi
▫ Prijedlozi razvojnih projekata i
traženje projektnih partnera
▫ Izvozne mogućnosti
▫ Investicione mogućnosti
▫ Edukacije i usavršavanja
• Početak aktivnosti: juni 2013.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Sufinansiranje predstavljanja firmi metalske industrije prekograničnog
područja BiH i Srbije na sajmu “Hannover Messe” u Hanoveru
•
•
•
•
Cilj: Promovisati firme i njihove kapacitete na međunarodnom nivou
Zajednički štand firmi
Učesnici: 10 firmi (5 iz BiH i 5 iz Srbije)
Početak aktivnosti: april 2014.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Sufinansiranje predstavljanja firmi metalske industrije
prekograničnog područja BiH i Srbije na sajmu “Midest” u Parizu
• Cilj: Promovisati firme i njihove kapacitete na međunarodnom
nivou
• Zajednički štand firmi
• Učesnici: 10 firmi (5 iz BiH i 5 iz Srbije)
• Početak aktivnosti: oktobar 2014.god.
EUMETAL 2
Projektne aktivnosti
Završna konferencija
projekta
• Cilj: Predstaviti rezultate
projekta
• Učesnici: Projektni
partneri i predstavnici
svih interesnih grupa
• Mjesto održavanja: Užice
• Vrijeme održavanja:
oktobar 2014.god.
Kontakt informacije:
Sarajevska regionalna
razvojna agencija SERDA
Hamdije Čemerlića 2/XI
71 000 Sarajevo
Tel: 00387 33 652-935
Fax: 00387 33 663-923
Web: www.serda.ba
Kontakt informacije:
Regionalna razvojna
agencija Zlatibor
Petra Ćelovića bb
31 000 Užice
Tel: 00381 31 523-065
Fax: 00381 31 523-065
Web: www.rrazlatibor.co.rs
Hvala na pažnji!!!
“Ova prezentacija je urađena uz pomoć Evropske unije.
Sadržaj prezentacije je isključiva odgovornost Sarajevske
regionalne razvojne agencije SERDA i Regionalne razvojne
agencije Zlatibor i ni u kojem slučaju ne predstavlja
stanovišta Evropske unije.”

similar documents