informacijami o posameznem mejniku

Report
Amnesty International Slovenije
Zgodovinski pregled razvoja
človekovih pravic
Mejniki razvoja človekovih pravic
1215 – Velika
listina svoboščin
1789 – Deklaracija o pravicah
človeka in državljana
ok. 539 pr. n. š. –
Listina iz Cyrusa
1776 – Deklaracija o
neodvisnosti Združenih
držav Amerike
ok. 2000 pr. n. š. –
Hamurabijev zakonik
13. st. – Ljudstvo
Mandinga
Vpliv zgodovinskih dogodkov na
razvoj človekovih pravic
 Človekove pravice, kot jih poznamo danes izvirajo
iz Splošne deklaracije človekovih pravic (1948)
 Skozi zgodovino lahko zasledimo veliko dogodkov,
ki so vplivali na razvoj človekovih pravic, kot jih poznamo danes:
 starodavne kulture in religije
- težnje po enakopravnosti
 filozofske misli
- prizadevanja za svobodo posameznika in njegovega dostojanstva
 prvi pravni dokumenti
- priznavanje pravic, podobnim človekovim pravicam
Hamurabijev zakonik
(okoli 2000 pr. n. š., današnji Irak)
 Hamurabijev zakonik je nastal okoli leta 2000 pr. n. š., v času
babilonskega kralja Hamurabija
 Gre za prvi pisni zakonik
 Zakonik je določal, da je kraljeva naloga:
»omogočiti pravičnosti, vladati kraljestvu, uničiti
zlobne in nasilne, mogočnim preprečiti izkoriščanje
šibkih ... razsvetliti državo in spodbujati dobrobit ljudi«
Listina iz Cyrusa
(okoli 539 pr. n. š., današnji Iran)
 Listino iz Cyrusa je okoli leta 539 pr. n. š. dal zapisati perzijski kralj
 Z Listino je perzijski kralj za ljudi v svojem kraljestvu priznaval
določene pravice, na primer:
- pravico do svobode,
- varnosti,
- svobode gibanja ter
- nekatere socialne in
ekonomske pravice.
Filozofske in religijske misli in ideje
 Konfucij (okoli 500 pr. n. št.,
Indija)
- Konfucijevi
nauki vsebujejo
koncept ren ali
sočutja in
ljubezen do
drugih kot
osrednjo temo
 Jezus Kristus (30-33 n. š.,
Palestina)
- oznanjeval je enakopravnost,
strpnost,
odpuščanje
in ljubezen
med ljudmi
Filozofske in religijske misli in ideje
 Mohamed (okoli 500 n. š.,
Saudska Arabija)
- ustanovitelj Islama, ki je oznanjal,
da je Alah sočuten, pravičen in
miroljuben
 Naravne pravice (17.-18. st.,
Evropa):
- začetek filozofskih razprav o
konceptu »naravnih pravic«
- pravice, ki človeku pripadajo zato,
ker je človeško bitje
Starodavne kulture
 Ljudstvo Mandinga (13. st.,
zahodna Afrika)
- oblikovali so listino, v kateri so bila
vključena načela enakopravnosti in
spoštovanja drugih, pa tudi pravica do
odškodnine
- prepovedovala je suženjstvo in
vzpostavila pravilo, da ne sme biti
nihče lačen, dokler je hrana na voljo
Zgodnji mednarodni sporazumi
 Prepoved suženjstva (19. st.,
Evropa):
- leta 1814 sta Francija in Britanija
podpisali Praški sporazum z
namenom, da bi sodelovali pri
preprečevanju trgovine s sužnji
- na Bruseljski konferenci leta 1890 je
bil podpisan zakon proti suženjstvu,
ki ga je kmalu ratificiralo 18 držav
Velika listina svoboščin
(1215, Anglija)
 Veliko listino svoboščin je leta 1215 razglasil kralj Ivan Brez zemlje
 Postala je pogosto citiran dokument pri zaščiti svoboščin
 Predstavljala je omejevanje kraljeve oblasti in priznanje svoboščin in
pravic drugih ljudi
»39. Svobodnjak ne bo odveden, zaprt ali pregnan
s posesti, izobčen, izgnan ali kako drugače uničen;
prav tako ne bomo šli nadenj in ne bomo nikogar
poslali nadenj, razen po zakoniti sodbi njemu
enakorodnih mož ali po pravu dežele.
40. Nikomur ne bomo odrekli, zanikali ali odložili
pravice ali pravičnosti.«
Deklaracija o neodvisnosti
Združenih držav Amerike
(1776, Združene države Amerike)
 Deklaracijo je 4. julija 1776 razglasil kongres
- gre za ustanovni dokument Združenih držav Amerike
 V velikem delu temelji na Lockovi
in Montesquieujevi teoriji o »naravnih
pravicah«
 Iz deklaracije:
»vsi ljudje« so »ustvarjeni enaki … Stvarnik«
je »vse obdaril z določenimi neodtujljivimi
pravicami, med katerimi so življenje, svoboda
in zasledovanje sreče«
Deklaracija o pravicah človeka in državljana
(1789, Francija)
 Deklaracijo je 26. avgusta 1789 sprejela francoska skupščina
- bila je odziv na politični in pravni sistem padle monarhije
- definirala je »naravne pravice« človeka, kot so »svoboda,
lastnina, varnost in pravica do upora pred tiranijo«
- po geslu francoske revolucije (»svoboda, enakost, bratstvo«)
je Karl Vasek razvil tri generacije človekovih pravic
 Iz deklaracije:
»1. člen: Ljudje se rodijo in živijo svobodni ter enaki v pravicah.
Družbene razlike smejo temeljiti samo na splošnem interesu.«
»2. člen: Cilj vsakega političnega združevanja je ohranitev naravnih in nezastarljivih
pravic človeka. Te pravice so svoboda, lastnina, varnost in upor proti zatiranju.«

similar documents