Slide 1

Report
Informacijske usluge biblioteke
Internacionalnog BURCH univerziteta
Amina Gadžo
Zajednička misija svih informacijskih ustanova ostvaruje
se u „omogućavanju korisnicima pristupa i korištenja
informacija koje su im potrebne“, tvrdi P. Brophy.
Boljim i većim razvojem informacijskih usluga, biblioteka,
kao informacijska ustanova, uspješnije realizira ovu misiju.
Dora Sečić informacijske usluge i službe uopće, definira
kao „teoriju i praksu uslužne djelatnosti koja povezuje
tražitelje informacija s informacijskim izvorima“.
Preduvjet za stvaranje takvih usluga jedne
biblioteke jeste posjedovanje adekvatno
osposobljenog osoblja koje je spremno
preuzeti posredničku ulogu između korisnika i
izvora informacija.
U pravilniku o radu biblioteke, stoje definicije koje nam
pokazuju i zadaće biblioteke i vrste bibliotečkih jedinica:
Biblioteka:
unutrašnja
organizaciona
jedinica
fakulteta/škole koja prvenstveno ima funkciju da pruža
usluge izdavanja bibliotečke građe (iz svog ili fonda
neke druge biblioteke vezane u sistem međubibliotečke
pozajmice / razmjene) zaposlenima ili drugim licima koja
prema opštim aktima Fakul- teta na to imaju pravo, na
određeno vrijeme (takođe definisano u aktima fakulteta koji
se odnose na rad biblioteke).
Bibliotečka jedinica: knjiga, časopis, CD, mikrofilmovana
cjelina (mikrooblik) ili bilo koji
drugi
nosilac
informacija popunjen odgovarajućim sadržajem koji je
zaveden u bibliotečki fond i koji je označen signaturom
biblioteke.
U fondu biblioteke nalazi se oko 22 000 printanih
jedinica, od čega 2 500 časopisa, te oko 15 000
elektronskih časopisa iz 28 naučnih oblasti.
Fondom na pomenutim jezicima postala je jedna
od najvećih biblioteka na Balkanu.
Ova
biblioteka
ima
nekoliko
korištenih
komunikacijskih kanala za realizaciju svojih
informacijskih usluga. To su razmjena poruka u
stvarnom vremenu (engl. chat), te elektronska pošta
(engl. e-mail), pored direktnog, tradicionalnog
razgovora sa bibliotekarom.
U biblioteci je zaposlen samo jedan bibliotekar, gosp.
Izudin Tatarević, koji obavlja sve dužnosti, od nabavke,
obrade, te posebno usluge.
„Izravne djelatnosti informacijske službe u knjižnici
obuhvaćaju sve usluge koje knjižničar pruža u neposrednom
kontaktu s korisnikom.“(Sečić 1995:46 )
„Osim davanja informacija, izravne djelatnosti obuhvaćaju i
formalno i neformalno poučavanje korisnika. Pojedinca ili
skupinu korisnika poučava se kako se koristiti knjižnicom,
njezinim fondom i uslugama.“(Sečić 1995:47)
Na posljednjoj vršenoj anketi, za 2011/2012 šk.god.rad
biblioteke je ocijenjen sa 5,1 od mogućih 7. To su
veoma dobri rezultati, obzirom i da tada još nisu bili
pristupili KOHA-i i e-katalogu.
Anketa
42%
58%
Maksimalna
ocjena
Ukupna ocjena
Kako bi što uspješnije odgovorili zahtjevima svojih
korisnika, dakle pružili što bolje informacijske usluge,
biblioteka ima veoma razvijenu međubibliotečku
saradnju.
Ova biblioteka, koja se sada prostire na površini od 166 m2,
dobiće novu zgradu. Budući naučni institut, čija je gradnja
tek započela, biće na nekoliko spratova. Nadamo se da će
tada njena informacijska usluga biti još bolja.
Bibliotekari će dobiti sve važniju ulogu kao
stručnjaci.
DEZIDERAT
Datum popunjavanja:_________________
Zaposleni:________________________ Na radnom
mjestu:__________________________________
Izdaje nalog biblioteci da izvrši
NABAVKU
‰
‰
POZAJMICU
‰
FOTOKOPIJU
‰
KNJIGE
‰
ČASOPISA
REPROGRAFSKOG
‰
MATERIJAL
(Zaokružiti prethodno)
AUTOR:______________________________________________________
NASLOV:_____________________________________________________
IZDAVAČ I GODINA IZDANJA:__________________________________
JEDINIČNA CIJENA:____________________________________________
Datum odobravanja desiderata:
Potpis ovlaštenog lica:
_______________________
________________
___________________________________________________________________________
__________
Signatura:_____________________
Autor:________________________
Izdavač:______________________
Godina izdanja:________________
REVERS
Potpisani potvrđuje da je dana________________ god.
pozajmio iz biblioteke knjigu____________________
____________________________________________
Ime i prezime:________________________________
Broj mobilnog telefona:________________________
Potpis:
Signatura:_______________
Autor:__________________
Izdavač:_________________
Godina izdanja:___________
Datum:__________________
Br. dana:________________
Naziv djela:______________
Ime i prezime čitaoca:_______
Br.mobilnog tel:____________
Potpis bibliotekara i pečat:

similar documents