Jan Verbeke - V.B.S.

Report
Jan Verbeke
BBIZ 27-02-2014
Overschrijding budget art. 13
 Vaststellen onterecht gebruik
reanimatienomenclatuur
 Uitgaven 1° semester 2013 gestegen met 26,5 % !!!!
Honoraria 2012
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
totaal
art. 12
art. 13
Geboekte uitgaven art. 13 euro
incl. dialyse
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
000
2009
2010
2011
2012
1° sem. 2012
1° sem. 2013
Raming uitgaven art. 13
excl. dialyse
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
jaar
80,000
1° semester
60,000
40,000
20,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
51,3
50,3
49,9
52,6
51,7
raming
2014
raming
Toename budget art. 13 met
26,5 % ?
 Regeerakkoord 2009-2010
 Index
 Facturatie december 2012?
 Acute dialyse op IZ?
 Effect overgangsmaatregelen?
Oprichten Taskforce RIZIV
 Onmiddellijke besparing 10 miljoen euro
 Grondige analyse verstrekkingen art. 13
 Misbruiken opsporen
 Zo anomaliën vastgesteld kan nomenclatuur herzien
herzien worden
Rapport RIZIV 17/06/2005
Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)
Onderzoek van Medische Praktijk
en Conformiteit m.b.t.
Intensive Care Prestaties en Afdelingen
Voorstellen Taskforce (10 miljoen euro)
1. alle prestaties art. 13 verminderen met 6,4 %
2. prestaties art. 13 A verminderen met 51,2 %
3. med. permanentie door intensivist afschaffen
Verdeling reanimatienomenclatuur
art. 13 A
art. 13 B
art. 13 C
Budget 2012 artikel 13
 Art. 13 A (buiten IZ)





14.422.000,- euro
Art. 13 B (binnen IZ)
101.971.000,- euro
Art. 13 C (NIC)
6.665.000,- euro
Accreditering
432.000,- euro
Art. 11 (hyperbare O2)
123.000,- euro
Art. 20 dialyse)
- 5.544.000,- euro
 Totaal
118.072.000,- euro
Voorstellen beroepsvereniging
1. Overgangsperiode niet verlengen
2. Controle oneigenlijk gebruik art. 13 B
3. Responsabiliseren verbruikers
4. Toename prestaties verantwoorden
Artikel 13 B
10° De optelling van het aantal
verstrekkingen 211223 en 211245 dat per
jaar kan worden aangerekend per
erkende functie intensieve zorg kan het
aantal bedden dat aan deze functie is
toegewezen, vermenigvuldigd met 365,
niet overschrijden.”
Aantal IZ functies december 2012
50
45
40
35
30
Nederlands
25
Frans
20
15
10
5
0
6
10
15
20
25
30
35
40
45
106
Nederlands
8
26
13
5
2
1
2
1
2
2
Frans
15
18
9
1
5
0
0
0
2
0
Aantal bedden
Voorstellen beroepsvereniging
1. Overgangsperiode niet verlengen
2. Controle oneigenlijk gebruik art. 13 B
3. Responsabiliseren verbruikers
4. Toename prestaties verantwoorden
Responsabiliseren verbuikers
1. Niet-invasieve monitoring
 reduceren
 schrappen
2. Supplement medische permanentie
 schrappen
 herschrijven
(3. Honorarium voor opname en toezicht plafonneren
naar 90 % van maximum aantal ligdagen)
Niet-invasieve monitoring 1° dag
aantal
300,000
250,000
200,000
150,000
hospitalisatie
100,000
ambulant
50,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Niet invasieve monitoring 1° dag
euros
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
hospitalisatie
6,000,000
ambulant
4,000,000
2,000,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Niet-invasieve monitoring 2°-3° dag
aantal
hospitalisatie
230,000
225,000
220,000
215,000
210,000
205,000
200,000
195,000
190,000
185,000
180,000
2010
2011
2012
Niet-invasieve monitoring 2°-3° dag
euros
hospitalisatie
9,800,000
9,600,000
9,400,000
9,200,000
9,000,000
8,800,000
8,600,000
8,400,000
8,200,000
8,000,000
7,800,000
2010
2011
2012
Responsabiliseren verbuikers
1. Niet-invasieve monitoring
 reduceren
 schrappen
2. Supplement medische permanentie
 schrappen
 herschrijven
(3. Honorarium voor opname en toezicht plafonneren
naar 90 % van maximum aantal ligdagen)
Supplement medische permanentie
IZ door erkend intensivist
 Geen overgangsperiode
 Berekend: 15 % van de IZ wachten
 Geboekt: 3,6 miljoen euro voor 1° kwartaal 2013
Begroot:
1,8 miljoen euro
 Grote IZ diensten begunstigd
Responsabiliseren verbuikers
1. Niet-invasieve monitoring
 reduceren
 schrappen
2. Supplement medische permanentie
 schrappen
 herschrijven
(3. Honorarium voor opname en toezicht plafonneren
naar 90 % van maximum aantal ligdagen)
Honorarium voor opvang en
toezicht
 Intra muros aanwezig zijn
 Dagelijks verslag in dossier volstaat niet
 Installatie persoonlijk te doen
 Toezicht mag gedeligeerd naar bevoegde verpleegkundigen
 Hoofdstuk I Artikel 1 § 4 bis II A
RIZIV Hoofdstuk I Artikel 1 § 4 bis II A
“Verstrekkingen die de fysieke aanwezigheid van de
geneesheer vergen:”
 d) de in artikel 12 vermelde verstrekkingen alsmede de
installatiefase van de in artikel 13 vermelde invasieve
reanimatieverstrekkingen met uitsluiting van het
toezicht op laastgenoemde verstrekkingen.
RIZIV Hoofdstuk II B 2
b) Voorwaarden inzake fysieke aanwezigheid van de
geneesheer-verstrekker
 3. dat hij tijdens de weekeinden en op de feestdagen
aanwezig is gedurende de perioden van de dag waarin
het merendeel van de handelingen wordt verricht;
Attesteren van toezicht
≠
Juridisch verantwoordelijk
Alleen zo geen andere zorgverlener kan verantwoordelijk
worden gesteld loopt de attesterende arts het risico
juridisch aansprakelijk te worden gesteld.
Dewallens & Partners
Voorstellen beroepsvereniging
1. Overgangsperiode niet verlengen
2. Controle oneigenlijk gebruik art. 13 B
3. Responsabiliseren verbruikers
4. Toename prestaties verantwoorden
Toename prestaties
verantwoorden
 Toezicht (of monitoring) niet gelimiteerd
 Beademingsduur niet gelimiteerd
 Niet-invasieve beademing niet vergoed
 Cumulverbod met anesthesie - met MUG
 Hypothermie bij reanimaties ?
 IABP ???
 EEG ???
 Geen ereloonsupplementen op IZ
Bijkomende besparingen
intensieve zorgen
 Uitgaven medische permanentie IZ dalen
 Erkende bedden IZ limiteren ?
aantal IZ bedden > 1835 (30/01/2013)
> 1877 (29/02/2014)
Medische permanentie IZ
aantal
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
hospitalisatie
800,000
dagkliniek
600,000
400,000
200,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
Medische permanentie IZ
euros
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
hospitalisatie
20,000,000
dagkliniek
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
- 5.406.000,- €
Bijkomende besparingen
intensieve zorgen
 Medische permanentie IZ uitgaven dalen
 Erkende bedden IZ limiteren ?
aantal IZ bedden > 1835 (30/01/2013)
> 1877 (29/02/2014)
The variability of Critical Care
Bed Numbers in Europe
Rhodes A , Ferdinande P. et al .
Intensive Care Med 2012;38:1647-52
Evolutie Intensieve geneeskunde
 Indicaties IZ opname verstrengen?
 Minder IZ bedden? Meer step down units?
 Meer IZ verpleegkundigen / bed?
 Wettelijk: 1 verpleegkundige / 3 IZ bedden /shift
 RIZIV financiering IZ: 2 verpleegkundigen /
verantwoord IZ bed
OPNAME CRITERIA IZ ????
 KB 27 april 1998 art. 2:
De functie voor intensieve zorg is bestemd voor
patiënten die ernstig bedreigd zijn in één of meer van hun
vitale functies.
Bedoelde patiënten vereisen een deskundige opvang
ter ondersteuning of bijsturing van deze functies, bij
middel van een aangepaste medische, verpleegkundige en
paramedische organisatie, van continue monitoring en
aangepaste diagnostische en therapeutische interventies.
Evolutie Intensieve geneeskunde
 Indicaties IZ opname verstrengen?
 Minder IZ bedden? Meer step down units?
 Meer IZ verpleegkundigen / bed?
 Wettelijk: 1 verpleegkundige / 3 IZ bedden /shift
 RIZIV financiering IZ: 2 verpleegkundigen /
verantwoord IZ bed
Besluit Taskforce
 Overgangsperiode stopt op 31 december 2013
 Resultaat stop overgangsmaatregelen afwachten
 Besparingsmaatregelen 6 maand uitgesteld
Toekomst
 Responsabilisatie eigen nomenclatuur
 Inspraak reanimatienomenclatuur
 Overleven RIZIV model vergoeding per prestatie ?
 Evolutie naar pathologiefinanciering ?
Cardiac output meting
 PAC
Swan Ganz catheter
 PiCCO + 3 x manuele thermodilutiemeting
Artikel 13 B
 Toegewezen aan erkende intensivisten
 Lijst erkende intensivisten
 Patiënt in erkend IZ bed
 Registratie van erkende IZ bedden
Aantal erkende intensivisten
Tussen september 1996 en april 2012
783 erkenningen
290 erkenningen voor 2000
Aantal intensivisten
Intensivisten 31/12/1999
Erkenningscommissies intensieve zorgen
Intensivisten 31/12/2012
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Kost IZ bed voor ziekenhuisbeheerder
 Verantwoorde IZ bedden ondergefinancierd
 Verantwoorde IZ bedden < erkende IZ bedden
Personeelskost belangrijke verliespost
 Verantwoorde IZ bedden > erkende IZ bedden
Financiëel interessant
Belasting doorstuiven naar
PACU - Spoedgevallen – Mediumcare
 Geen erkenning voor Medium care
Aantal erkende IZ bedden
 Geregistreerd door overheid
 Gebruikt door ziekenhuisbeheerder
IZ – medium care – CCU
Eisenkader IZ (Vlaams)
 Minimum 1 verpleegkundige (bachelor) per 3
aanwezige IZ patiënten
 Bijkomende opdrachten mogen geen invloed hebben
om minimale verpleegkundige bestaffing
N.B.: bijkomende eisen mogen geen invloed hebben op
budget
IZ bedden limiteren?
Hogere verpleegkundige bestaffing per IZ bed
i.f.v. severity score
Verhouding IZ arts / IZ bed?

similar documents