ENERGIJA IZ OTPADA - ww.osmiroslavantic.edu.rs

Report
Prezentaciju radila:
Gordana Kačavenda 8-1
• pasulj
• voda
• 6 kesica koje se mogu
hermetički zatvoriti
 Potopila sam pasulj u vodu i ostavila ga da
prenoći. Ujutro sam po 10 zrna stavila u svaku
kesicu, istisnula vazduh iz kesica i zatvorila ih.
 2 kesice postavila sam na toplo i sunčano
mesto
 2 kesice na toplo i senovito mesto
 2 kesice na potpuno tamno mesto.
Kesice su na tim mestima stajale nedelju dana.
Zabeležila sam svoja zapažanja:
Posmatrala sam pasulj sedam dana i zapazila
sam da se posle trećeg,četvrtog dana počela
pojavljivati klica,na nekim kesicama su počele
da se kondenzuju i kapljice vode. Takođe sam
zapazila da se izdvajaju gasovi.
ANALIZA I ZAKLJUČAK
• Pitanje:
 Može li se proizvesti gas iz otpada koji truli
(razgrađuje se)?
 Može li se kontrolisati količina gasa koji nastaje
pri razgradnji otpada?
• Moguće pretpostavke:
 Prilikom razgradnje otpada stvara se/ne stvara se
gas.
 Količina gasa koji nastaje pri razgradnji otpada se
može/ne može kontrolisati.
Mislim da može jer zavisi od uslova u kojim se otpad
nalazi.
• Zrna koja se razgrađuju otpuštaju gasove.
Spoljašnje okolnosti koje su najviše doprinele
stvaranju gasova su: toplo i senovito pošto
takvi uslovi ubrzavaju truljenje. Ovako nastali
gas može biti korišćen kao vid energije.
• Energija se iz otpada moze dobiti :
 Direktno– korišćenje energije dobijene
oksidacijom zapaljivih stvari iz otpada.
 Posredno – smanjenje potrebe za energijom
usled korišćenja sekundarnih sirovina.
1 kg otpada
proizvodi
0,75kWh električne
energije
0,025kg pepela
0,010kg prašine
1,3kWh termičke
energije
0,156kg šljake
0,0m³ kanalizacionog
otpada
• 37min
• 24h
• 5h 45min
• 1kg otpada
• 37h
• 5h 45min
• 22 min
Koliko se toplote dobija
• 8 kupanja od 3 minute na
temperaturi 32C
• 1kg otpada

similar documents