Segon Konferencija biomasa bioplin Bjelovar

Report
Biomasa – možemo li u Hrvatskoj
učiniti više?
Mogućnosti primjene OIE
Dr.sc. Julije Domac
Mr.sc. Velimir Šegon
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
4th European SME Week 2012
Bjelovar, 30.10.2012.
BiomassTradeCentreII (BTCII): Partneri
SFI - Slovenian Forestry Institute (Coordinator) (WP 1/5/7 Leader)
Lk Stmk - Styrian Chamber of Agriculture and Forestry (WP 4 Leader)
WVB-STMK - Waldverband Steiermark GmbH Styrian Forest Owners Association (WP 2 Leader)
AIEL - Italian Agriforestry Energy Association (WP 3 Leader)
REGEA - North-West Croatia Regional Energy Agency
CTFC - Forest Sciences Center of Catalonia
AVEBIOM - Spanish Bioenergy Association (WP 6 Leader)
CRES - Centre for Renewable Energy Sources and Saving
ICPE - S.C. I.C.P.E.
BISTRITA S.A.
IrBEA - Irish Bioenergy Association
TUM - Technische Universität München
BTCII: Osnovni cilj projekta
Povećati proizvodnju i iskorištavanje šumske biomase kroz
poticanje privatnih šumovlasnika i poduzetnika – investiranje
u sabirno-logističke centre (Biomass Trade Centre) i prodaju
topline iz biomase
Uvođenje kontrole kvalitete za goriva iz biomase – doprinos
razvoju tržišta
http://www.biomasstradecentre2.eu/
BTCII: Aktivnosti i ciljevi
Organizacija 320 skupova (radionica, treninga,
savjetovanja) za ciljane skupine – prijenos i izgradnja
znanja
Pomoć novim investitorima – izrade studija izvodljivosti,
konzultacije, otvoreni dani
Obrazovanje dionika uključenih u proizvodni proces
biomase, iskorištavanje biomase te krajnjih potrošača –
trening i publikacije
Potpora razvitku cjelokupnog lanca iskorištavanja
biomase: od proizvodnje u šumama do dobivanja
energije
Sabirno-logistički centar za biomasu –
što je to?
• Regionalna uslužna stanica za gorivo iz drvne
biomase provjerene kvalitete koju vodi grupa
lokalnih šumovlasnika i/ili poduzetnika
– Plasman goriva stvara dodatnu vrijednost i za
klijente koji imaju koristi od dobave kvalitetnog,
lokalnog goriva iz drvne biomase
• Dugoročno osigurane zalihe
– Proizvodni asortiman poboljšan sveobuhvatnom
uslugom
• Davanja kompetentnih savjeta na sve upite vezane uz
pravilno korištenje goriva iz drvne biomase
Sabirno-logistički centar za biomasu –
Zašto?
• Marketing pod standardiziranim zaštitnim
znakom (riječ/slika)
– Percepcija klijenta: sigurnost, zaštita potrošača,
pouzdanost, regionalne vrijednosti, kvaliteta
• Jamčenje dosljednih normi kvalitete (kvaliteta
goriva, pružanje usluga)
– Promoviranje usluga poput dostave goriva,
uključenost u projekte ugovorne prodaje topline,
stručno savjetovanje
• Sigurnost nabave
• Poboljšanje logistike dostave biomase
– Smanjeni troškovi prijevoza
Sabirno-logistički centar - oprema
• Minimalna oprema je sljedeća
– Skladišna zgrada
• minimalna površina skladišta za energetsko drvo
• popločeno područje za manipulaciju
– Kalibrirana mosna vaga
– Kalibrirani mjerač vlage
• dokumentirani dokaz redovitog mjerenja vlage u svrhu
osiguranja kvalitete
– Oglasne table uz ceste i info ploče
Sabirno-logistički centar za biomasu –
Kako?
1. Definiranje kriterija za Sabirno-logistički centar
za biomasu
– Ideja projekta (lokacija, veličina)
– Uvjeti projekta (oprema, sirovine, proizvodi, kontrola
kvalitete, dodatne usluge)
2. Izrada tehničke, tržišne i financijske studije
izvodljivosti
– Analiza tržišta i potreba kupaca!
– Ocjena studije izvodljivosti (Da ili Ne???)
3. Izgradnja i opremanje
– Bespovratni izvori financiranja?
• IPA IIIC, FZOEU, Ministarstvo poljoprivrede, Županije,...
Ugovorna prodaja topline iz biomase
– što je to?
• Engl. Wood Energy Contracting
• Opskrba toplinom zgrada javne namjene,
stambenih zgrada, poslovnih zgrada – toplina iz
drvne sječke iz lokalnih šuma
• Jedan ili više privatnih šumovlasnika/poduzetnika
– Ulaganje u sustav grijanja (kotao, oprema, spremnik
goriva,...)
– Moguć najam prostorije za smještaj kotla/spremnika
goriva
– Pogon i održavanje sustava grijanja (kvaliteta goriva!)
Preduvjeti za projekte ugovorne
prodaje topline iz biomase
• Ekonomska isplativost
• Dugoročni ugovor o opskrbi toplinom (10-15
godina)
– Cijena topline vezana uz indeks (lož ulje, inflacija,
cijena drvne sječke)
• Opskrba sječkom najmanje 75% iz lokalnih
šuma/šuma u vlasništvu
• Kvaliteta goriva (EN 14961)!
– U slučaju kvara poduzetnik treba biti na lokaciji u
roku od najviše 3 sata – automatski sustav
alarmiranja (SMS)
Planiranje projekta
• Ispravno dimenzioniranje snage kotla
– Moguće više varijanti
• Kotao za bazno opterećenja na sječku, kotao za vršno
opterećenje na lož ulje (jeftiniji, zadržavanje postojećeg
kotla?)
• Toplinski spremnik – optimiranje
• Preporuka: koristiti provjerena/standardna
rješenja i komponente, ne specijalna rješenja
• Preporuka: dobava i ugradnja sustava
(kotao+oprema) – lokalni instalateri i tvrtke –
popravak kvara u roku!
Studija izvodljivosti
• Analiza buduće prodaje topline
– ‘heat load’ krivulja, vršni sati rada
• Investicijski troškovi
– Kotao + oprema, ugradnja, spremnik goriva,
toplovodna mreža, dokumentacija i dozvole (po
potrebi)
• Troškovi pogona i održavanja
–
–
–
–
Gorivo (vlastito, dokup), električna energija
Održavanje, osoblje, čišćenje dimnjaka
Troškovi kapitala (kredit?)
Ostalo (usluge, osiguranje, pravni troškovi,...)
• Izračun proizvodne cijene topline
Dobava i spremanje drvne sječke
• Primjer: Austrija
• Betonski
podzemni
spremnik
• Jednostavan
istovar
• Dovoz traktorom
s prikolicom:
jeftino i
jednostavno
Spremnik drvne sječke – primjeri
Pokraj sobe kotlovnice U podrumu – pužni
dobavljač
Spremnik drvne sječke – primjeri (2)
Iznad kotlovnice
goriva pada u kotao
Iznad i sa strane
Ključni aspekti
• Kvaliteta goriva je KLJUČNA za ispravan rad
kotla, posebno za kotlove manjih snaga
• Gorivo većeg udjela vlage (>35%) može
uzrokovati probleme s izgaranjem, emisije
štetnih čestica i gubitke energije
• Preveliki komadi drva mogu zablokirati rad
sustava za dovod goriva (pužni uvlakač)
Ukupni troškovi proizvodnje
topline: Austrija
IEE Solid Standards
• Partneri: DE, AT, FI, PO, BG, NL, DK, CZ, LT,
AEBIOM, HR
• Aktivnosti
– Obrazovanje drvne industrije i proizvođača goriva
iz krute biomase
• Norme za kontrolu kvalitete goriva
• Certifikacija i osiguranje kvalitete goriva
Zašto norme za drvna goriva?
Zašto norme za drvna goriva?
Zašto norme za drvna goriva?
Zašto norme za drvna goriva?
Zašto norme za drvna goriva?
Zašto norme za drvna goriva?
Zašto norme za drvna goriva?
Set normi EN 14961 za čvrsta
biogoriva
•
•
•
•
•
•
EN 14961-1 (Generalna klasifikacija drvne sječke)
EN 14961-2 (drvni peleti)
EN 14961-3 (drvni briketi)
EN 14961-5 (cjepano drvo)
EN 14961-6 (nedrvni peleti)
EN 14961-4 (drvna sječka za neindustrijsku upotrebu
– kućanstva, male poslovne zgrade, javne ustanove)
• Nakon odobravanja nacionalne norme prestaju važiti
ili se prilagođuju EN standardima
• U HR: TO 238 HZN
EN 14961 norme za kruta
biogoriva
• Dio karakteristika obvezan
– Porijeklo i izvor
– Veličina drvne sječke (P15/30/50/100)
– Vlažnost (M20/30/40/55/65)
– Sadržaj pepela (A0.5/1/3/6/10)
– Sadržaj dušika (N0.5/1/3/3+ samo za kemijski
tretirano drvo)
• Svojstva variraju ovisno o podrijetlu i vrsti
goriva kojom se trguje
• Dio karakteristika informativan (dobrovoljan)
Kako koristiti norme
• Proizvođač kotla odabire klasu drvnog goriva
• Klasifikacija može bit označena na kotlu
• Klasifikacija mora biti označena na pakiranju
goriva (npr peleti)
Kako koristiti norme
Zaključak – o normama
• Potrebni industriji kotlova na biomasu
– Osiguravaju pouzdan i učinkovit rad
• Potrebni potrošačima
– Poštovanje standarda povećava učinkovitost i
trajnost kotla ili postrojenja
• Važni za daljnji razvoj tržišta biomase
– Pitanje: da li bi u novi Mercedes sipali dizel za
traktore?
HVALA NA PAŽNJI!
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
REGEA
Andrije Žaje 10
10 000 Zagreb
e-mail: [email protected]

similar documents