PowerPointova prezentacija - Hrvatska udruga poslodavaca

Report
Prednosti izdvajanja uslužnih djelatnosti
iz državnog i javnog sektora
i postojeći modeli izdvajanja u EU
HUP-Koordinacija poduzeća iz uslužnih djelatnosti
O HUP-Koordinaciji poduzeća iz uslužnih djelatnosti
• Jedino relevantno udruženje poduzeća iz sektora uslužnih
djelatnosti:
‒
‒
‒
‒
članice čine 80 posto tog segmenta tržišta
ukupno imaju više od 5000 zaposlenih
ostvaruju više od 500 milijuna kuna prometa godišnje
posluju uspješno s kontinuiranim rastom prometa
• Članice HUP-Koordinacije uspješno su realizirale sve veće procese
izdvajanja uslužnih djelatnosti na domaćem tržištu, i u javnom i u
privatnom sektoru
• Kontinuirano ulaganje u opremu, djelatnike i kvalitetu – članice HUPKoordinacije imaju međunarodne certifikate: ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, ISO 18001:2007 (i HACCP)
• Know-how i iskustvo u optimalizaciji radnih procesa, standardiziranju
kvalitete, izboru najučinkovitije opreme i metoda rada i sl.
Iskustvo izdvajanja uslužnih djelatnosti u RH (1/2)
•
Privatni sektor
‒ Privredna banka Zagreb - odjel čišćenja (1988.)
‒ Zagrebačka banka - odjel čišćenja u ZG (1989.), odjel ugostiteljstva-pomoćno osoblje
(1992.), odjel zaprimanja i otpreme (1993.), odjele čišćenja u ostatku RH (1994.), odjel
tehničkog upravljanja i održavanja (2003.)
‒ INA - odjel čišćenja u ZG (2008.), odjeli čišćenja u ostatku RH (2010.), odjel ugostiteljstva
(2013.)
‒ Podravka – odjel čišćenja i odjel hortikulture (2006.)
‒ Hrvatski telekom – odjeli čišćenja, održavanja, ugostiteljstva (2002.)
‒ pravni prethodnici Erste&Steiermarkische banke – odjel čišćenja (1998.)
‒ pravni prethodnici OTP banke (Nova banka i Dubrovačka banka – odjel čišćenja (2003.)
‒ Pliva – odjel čišćenja, odjel ugostiteljstva i urudžbeni (2002.)
‒ Ericsson Nikola Tesla – odjel ugostiteljstva (2004.)
‒ Maistra – odjel čišćenja i održavanje zgrada (2007.)
‒ Zvijezda – odjel čišćenja i hortikultura (2012.)
‒ Belje – odjel čišćenja (2012.)
•
Državni i javni sektor
– Porezna uprava Bjelovar – odjel čišćenja (2002.)
– KBC Rebro – odjel pranja rublja (2002.)
– većina domova zdravlja u RH– odjeli čišćenja i pranja rublja
– Zagrebački holding – odjeli čišćenja
– Poljoprivredna komora – odjel čišćenja (2011. - 2014.)
Iskustvo izdvajanja uslužnih djelatnosti u RH (2/2)
• U svim primjerima članice HUP-Koordinacije preuzele su
postojeće zaposlenike
• Preuzeta je socijalna klauzula i to u razdoblju između
jedne i najčešće pet godina od izdvajanja – ovisno o
modelima izdvajanja
• U svim primjerima su ostvarene uštede, povećana je
kvaliteta usluge, a zaposlenici su kroz socijalnu klauzulu
zadržali sva prava
• Velik broj zaposlenika je i nakon isteka socijalne klauzule
ostao zaposlen unutar tvrtki
Uslužne djelatnosti u državnom i javnom sektoru EU
• Većina EU zemalja izdvojila je uslužne djelatnosti iz državnog i javnog
sektora
• Ukupna vrijednost ugovora izdvojenih djelatnosti iz državnog i javnog
sektora:
‒ Velika Britanija - 25 mlrd. eura (podatak Official Journal of the European Union,
FT – kraj 2012.)
‒ Benelux – 21 mlrd. eura (podatak tvrtke ISG* – kraj Q3 2013.)
‒ Njemačka, Austrija, Švicarska (DACH) – 17 mlrd. eura (podatak tvrtke ISG – kraj
Q3 2013.)
‒ države nordijske regije - 18 mlrd. eura (podatak tvrtke ISG – kraj Q3 2013.)
‒ države juga Europe – 16 mlrd. eura (podatak tvrtke ISG – kraj Q3 2013.)
• Izdvajanjem su ostvarene goleme uštede – prosjek između 10 i 30 posto, ali
postoje i brojni primjeri ušteda većih od 40 posto
‒ u susjednima Italiji i Austriji u kratkom roku trošak smanjen 20%, produktivnost
rada porasla od 40%-60%
• Izdvajanjem se povećao nadzor kvalitete – uvođenje ISO standarda,
uređivanje radnih procesa, provođenje analiza kvalitete i sl.
* Information Services Group
Očekivane koristi izdvajanja u RH
Zamjena sadašnjeg modela paušalnog, neujednačenog i
nenormiranog financiranja uslužnih djelatnosti tržišnim
modelom donosi:
1. Uštede za državni proračun
2. Povećanje kvalitete usluge
3. Nove investicije privatnog sektora
4. Zadržavanje prava zaposlenih i dodatno ulaganje u ljudske
potencijale
5. Razvoj tržišta uslužnih djelatnosti i svijesti o potrebi
učinkovitog upravljanja imovinom
Uštede za državni proračun RH - očekivanja
• U kratkom roku – 20 posto i više
• Primjer Ministarstvo zdravlja (nezdravstveni dio)
‒ trenutni troškovi zaposlenih: oko 680 mil. kn
‒ trenutni materijalni i ostali troškovi: oko 1,9 mlrd. kn
→ veliki prostor za uštedu
→ potencijalna ušteda samo u Ministarstvu
zdravlja u 5 godina – 2,5 mlrd. kn
Povećanje kvalitete izdvojenih usluga
• Članice HUP-Koordinacije posjeduju međunarodne
certifikate koji jamče kvalitetu usluge: ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, ISO 18001:2007 (i HACCP)
• Djelatnici opremljeni najboljom opremom i tehnologijom i
imaju optimaliziran radni proces
• Sustav „check modality“ - dnevne i tjedne kontrole
kvaliteta usluge, testovi na bakterije i prašinu i sl.
• Kontrola ostaje u rukama sustava jer su sada institucije u
poziciji naručitelja
Nove investicije privatnog sektora
• Ulaganje u opremu i strojeve: do sada su članice HUPKoordinacije realizirale milijunska ulaganja (npr. samo
jedna industrijska praonica rublja stoji do 5 mil. €)
• Ulaganje u opremu po zaposlenom – prosječno između
3.000 i 4.000 kn
• Potencijal za nova ulaganja u opremu i edukaciju
zaposlenih u slučaju izdvajanja koje je najavila Vlada
– iznad 100 mil. kn u prvoj godini izdvajanja
Prava zaposlenih i ulaganje u ljudske potencijale
• Spremni prihvatiti sva stečena prava i zadržati broj
zaposlenih!
• Spremni na dijalog sa sindikatima i uvjeriti ih da smo
dobri i društveno odgovorni poslodavci!
• Uz ulaganja u opremu, zaposlenicima se redovito plaća:
– kvalitetna radna odjeća i obuća
– svi nužni pregledi i tečajevi (higijenski minimum, sanitarna
knjižica, cijepljenje protiv hepatitisa, zaštita na radu,
zaštita od požara i sl.)
– dodatna edukacija – po nekoliko puta godišnje s
dobavljačima kemijskih sredstava i opreme i sl.
• Mogućnost napredovanja, edukacije, bonusi…
Razvoj tržišta
• Nova zapošljavanja u sektoru, direktna i indirektna
• Razvoj tržišta upravljanja imovinom – potencijal novih
velikih ušteda u privatnom i državnom sektoru, razvoj IT
podrške i dr.
• Izvozni potencijal znanja i rješenja u regiju
Uspješni model izdvajanja iz EU
• Italija (2000.g.) – koraci u izdvajanju:
1. Analiza facility sektora kao podloga za izradu podzakonskog akta koji
definira model izdvajanja
2. Sporazum Vlade i sindikata definira zadržavanje svih stečenih prava
zaposlenih na 5 godina
3. Zajednički sporazum Vlade, sindikata i poslodavaca o poštivanju modela
izdvajanja
• poduzetnici su udruženi u konzorcij, sporazum potpisuje udruga poslodavaca
• predviđeni su minimalni tehnički i financijski uvjeti za sudjelovanje
• u izdvajanje se ide kroz sustav javne nabave uz pretkvalifikaciju nakon koje
svaka ustanova sukladno okvirnom ugovoru poziva članice konzorcija na
nadmetanje i sklapa pojedinačne ugovore na 5 godina
4. Model plaćanja – prvo naplata prema broju preuzetih ljudi, sada po
kvadratu. Država se u prvih 5 godina odrekla dijela doprinosa na
preuzete zaposlenike
Primjer loše prakse iz EU
• Škotska i Wales (80-tih godina):
– proces izdvajanja je bio vezan uz veliki investicijski ciklus
u bolnice po sustavu JPP-a – privatnici financirali
ulaganja, država unajmljivala objekte i uslugu
– u tom procesu su tzv. TUPE direktivom jamčena sva
stečena prava zaposlenih bez roka trajanja
– s prirodnim odljevom i novim zapošljavanjem došlo je do
razlika u pravima „starih” i „novih” zaposlenika – loša
radna atmosfera, pad kvalitete usluge
– pokušaji rješenja dodatno su zakomplicirali sustav koji je
postao neodrživ
Zahvaljujemo
na pažnji!
Ines Vodanović, predsjednica HUP-Koordinacije poduzeća iz uslužnih djelatnosti
[email protected]
Sadmir Hošić, zamjenik predsjednice HUP-Koordinacije poduzeća iz uslužnih djelatnosti
[email protected]

similar documents