RADNO VREME I TAHOGRAFI - AMSS-CMV

Report
RADNO VREME I TAHOGRAFI
Čuvanje i arhiviranje podataka
Nenad Jovanović
AMSS Centar za motorna vozila d.o.o.
Zašto se država bavi radnim
vremenom vozača privrednih vozila
Umor vozača direktno utiče na
njegovu sposobnost upravljanja i
reagovanja.
Tržišna utakmica
Zakonski okviri delovanja države
Ratifikovani sporazum AETR
 Nacionalni program za integraciju
Republike Srbije u EU
 Zakon o bezbednosti saobraćaja na
putevima
 Uredba o vremenu upravljanja i odmora
vozača motornih vozila kada obavljaju
međunarodni prevoz, kao i o primeni
sistema digitalnih tahografa
 Pravilnik o načinu korišćenja tahografa

Radno vreme vozača

AETR

Srbija
EU
Radno vreme vozača u nacionalnom
prevozu robe i osoba - ZBS






Član 243.
Vozač koji upravlja teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od
3.500 kg, skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg ili
autobusom ne sme u toku od 24 sata upravljati tim vozilom duže od devet
sati.
Vozač vozila, odnosno skupa vozila iz stava 1. ovog člana mora nakon 4 sata i
30 minuta upravljanja vozilom napraviti pauzu (prekid upravljanja vozilom
radi odmora) u trajanju od najmanje 45 minuta.
Vozač iz stava 1. ovoga člana može pauzu iz stava 2. ovog člana koristiti tako
da napravi više pauza u trajanju od po najmanje 15 minuta raspoređenih
tokom vožnje, s tim da vreme upravljanja ne sme biti duže od 4 sata i 30
minuta.
Ukupno vreme upravljanja vozilom ne sme preći 90 sati u razdoblju od dve
uzastopne nedelje.
Izuzetno od st. 1. 2 i 3. ovoga člana, vozač autobusa, trolejbusa i tramvaja u
javnom gradskom prevozu putnika, sme upravljati vozilom najduže osam sati,
uz uslov da na polaznim stajalištima ima prekid vožnje od najmanje pet
minuta.
Члан 244.





Tokom svaka 24 sata vozač iz člana 243. ovog zakona
mora imati neprekidan odmor od najmanje 11 sati.
Kada se u upravljanju vozilom iz člana 243. stav 1.
ovog zakona smenjuju dva vozača i ako se u vozilu
nalazi ležaj koji omogućuje jednom od njih odmor u
ležećem položaju, svaki vozač mora imati neprekidni
odmor u trajanju od osam sati tokom svakih 30 sati
putovanja.
Odmor iz st. 1. i 2. ovog člana vozač mora koristiti
van vozila ili u vozilu kada se ono ne kreće. (Nije
navedeno da mu mora biti dostupan krevet)
Tokom nedelje vozač mora imati najmanje jedan
neprekidan odmor od najmanje 45 sati.
...
Члан 245.





Motorna vozila koja moraju biti opremljena tahografom, moraju
imati ispravan tahograf s pravilno uloženim propisanim nosačem
podataka (tahografski listić ili drugi način pamćenja podataka) na
kojem su upisani propisani podaci.
Uređaj iz stava 1. ovog člana vozila mora se koristiti na propisan
način.
Vozač vozila iz stava 1. ovog člana mora kod sebe imati ključ
tahografa i prethodno korišćene nosače podataka iz tahografa svih
vozila kojim je upravljao u poslednjih šest dana, odnosno od
poslednjeg nedeljnog odmora, iz kojih su vidljive aktivnosti vozača,
odnosno vozačku karticu u slučaju digitalnog tahografa.
Privredno društvo, pravno lice i preduzetnik dužni su da vode
evidenciju o izdatim i iskorišćenim nosačima podataka na kojima
su upisani propisani podaci, da iste čuva najmanje dve godine i da
ove podatke pruže na uvid licu koje je u smislu ovog zakona
ovlašćeno da vrši nadzor....
Kazna za firmu od 100.000 do 800.000 din + 6.000 do
50.000 za odgovorno lice
Čime se dokazuje vreme
upravljanja?
U ZBS nije naveden način na koji se
dokazuje vreme upravljanja odnosno
odmora vozača. “Podrazumeva” se da je
to pomoću tahografa.
 Znači, kada se koriste analogni tahografi,
vozač svoje vreme rada dokazuje
upotrebljenim listićima tahografa i
potvrdama o odsutnosti (koje ne mora
da ima u nacionalnom saobraćaju
)

A šta ako vozač radi u dve firme?

Ako vozač u Srbiji radi u dve firme (na
primer dva gradska prevoznika) može
da čuva dva kompleta listića pri čemu
svaki komplet predstavlja dokaz o jednoj
odrađenoj smeni i odmoru u ostatku
dana. Zakon je izigran i ne postoji jasan
mehanizam kako povezati rad vozača
NN iz jedne firme sa istoimenim NN u
drugoj firmi.
Rešenje!
Rešenje problema
nadzora radnog
vremena su digitalni
tahografi i kartice za vozače.
 Sa vozačkom karticom će svaka vožnja biti
registrovana na istoj kartici bez obzira za
koju firmu i u kojem vozilu je vršena.
Svaka vožnja bez ubačene digitalne katice
će se registrovati u tahografu na vozilu.

Sistem digitalnog tahografa
•Digitalni tahograf
•Davač brzine (KITAS)
•Štampač izvetaja
•Digitalne kartice
•Sistem očitavanja digitalnih kartica
•Sistem očitavanja podataka sa
tahogafa
•Sistem arhiviranja podataka
Digitalne kartice:
•Izdaju se na nacionalnom nivou s tim da su sva mesta za izdavanje
povezana u nacionalnu mrežu
•Sve nacionalne agencije za izdavanje kartica su povezane u međunarodnu
mrežu TachoNet
Ovakav sistem rada obezbeđuje da ne postoje dvostruke kartice
Šta je rezultat vožnje sa digitalnim
tahografom?
Mogućnosti paketa TachoPlus
Uskoro u klubu i radionicama u vašoj blizini
mogućnost obrade podataka sa tahografskih uložaka
mogućnost obrade podataka prikupljenih iz digitalnih tahografa i sa
kartica vozača
vođenje evidencije o aktivnostima vozača
vođenje evidencije o aktivnostima vozila
izrada različitih izvještaja o djelovanju vozača i vozila
jednostavno upravljanje podacima
Podaci sa analognih tahografa
SKENIRANJE
TAHOGRAFSKIH
LISTIĆA
OBRADA LISTIĆA
U PROGRAMU
TACHOPLUS
IZRADA
IZVJEŠTAJA I
OPOMENA
Podaci sa digitalnih tahografa
PREUZIMANJE
PODATAKA SA
TAHOGRAFA I
KARTICA VOZAČA
UNOŠENJE PREUZETIH
PODATAKA U PROGRAM
TACHOPLUS
IZRADA
IZVJEŠTAJA I
OPOMENA
Izrada nedeljnih izveštaja
NALAZIMO SE U
IZBORNIKU “ARHIV”
1. ODABIREMO
TVRTKU
2. ODABIREMO
VOZAČA
ovdje možemo odabrati:
• sumarni sedmični
prikaz
• detaljni / prošireni
prikaz
NA ISTI NAČIN MOGUĆE JE IZRADITI ISTE
IZVJEŠTAJE I ZA VOZILO
Detaljni izveštaj po vozaču
Detaljni izveštaj po vozaču – noćni
rad
Prošireni detaljniizveštaj
Nedeljni izveštaj za vozilo
Nedeljni izveštaj za vozilo prošireni
Sumarni izveštaj za vozilo
Ukršteni izveštaj vozilo -vozač
Opomena vozaču
Exportovanje podataka
mogućnost ispisivanja izveštaja i
opomena na štampaču
 mogućnost arhiviranja izveštaja i
opomena u obliku datoteka različitih
formata:

 *.xls
 *.tif
 *.pdf
Hvala na pažnji!
Korisna adresa:
AMSS Centar za motorna vozila
Beograd, Porečka 4
011 2750-971
www.cmv.rs
[email protected]

similar documents