Giovanni Boccaccio Dekameron

Report
Marija Rušev, prof.
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola
Stanka Ožanića, Zadar
 Talijanski
pripovjedač i humanist
 Pisao na latinskom i talijanskom
 Razdoblje predrenesanse
 Najviše djeluje i radi u Firenci
 Radi u državnoj službi i bavi se književnošću
 Djela:
 O rodoslovljima poganskih bogova (latinski j.)
 Dekameron, 1348.-1353. (talijanski j.
 Život Danteov, 1353. (talijanski j.)



Grč. deka hemeron
= deset dana
Zbirka od 100 novela
koje u 10 dana
pripovijeda 7 djevojaka
i 3 mladića
G.1348. u Firenci vlada
kuga pa odlaze na selo;
vrijeme krate pričanjem
zanimljivih priča


Uokvirena novela
= započinje
pripovjedačevim
komentarom, zatim slijedi
priča, i završava opet
komentarom pripovjedača
Stil: zanimljiva fabula,
skladna kompozicija,
odmjeren stil, raznoliki
likovi i situacije
Renesansno
 Ljudi iz svih
društvenih slojeva
 Likovi: realistični i
psihološki uvjerljivi
 Čovjek: aktivan, snalažljiv,
inteligentan i kritičan
 Etička poruka djela :
obrana svega ljudskog i
prirodnog; protiv
licemjerja i lažnog morala
 Zanimanje za unutarnji
život čovjeka, prirodu i
ovozemaljski život
Srednjovjekovno
 Simbolika brojeva:
 10 = 3 mladića + 7
djevojaka, 100 novela
 Simbolika imena
djevojaka i mladića, npr.
Fiammetta = vatrena,
Elissa = zaljubljena



Simptomi: “na preponama i pod pazusima otekline koje
bi narasle kao jabuka ili jaje … Ruke i bedra bi se osuli
modrim i crnim pjegama koje bi onda prekrile i cijelo
tijelo… Umirahu gotovo svi trećega dana.”
Širenje:“S bolesnih se prenosila na zdrave koji su se s
njima družili… i onda ako si samo dotaknuo ruho ili bilo
što drugo što je bolesnik dirnuo ili upotrijebio.”
Pisac-svjedok:“Vidjeh na rođene oči…Ako je predmete
čovjeka koji je bio bolestan dotakla neka životinja… ne
samo da bi se zarazila, već bi u kratko vrijeme i crkla.”




“Skupljahu se i zatvarahu u kuće. Tu su vrlo umjereno
uživali kloneći se svakog razvrata.”
“Drugi…su tvrdili da je najsigurniji lijek… mnogo piti,
uživati… udovoljavati svakoj svojoj želji.”
“Takav je strah ispunio srca ljudi i žena …da je brat
brata zapuštao, sestra brata…žena svoga muža, čak…
očevi i majke izbjegavahu da svoju djecu njeguju.”
“Od ožujka do srpnja među zidinama Firence izginulo
je …zasigurno preko sto tisuća duša.”



Djevojake i mladići susreću se na
misi “u časnoj crkvi Santa Maria
Novella jednog utorka”
Slože se da sutradan odu iz grada
“provoditi dane ne prelazeći ni u
čemu granice razboritosti.”
Po dolasku na selo, Pampinea
predlaže da svakoga dana “netko
između nas bude glavni pa da ga
poštujemo i slušamo, a njemu da
jedina briga bude kako ćemo u
veselju i radosti živjeti.”
Prokomentirajte Pamfilov uvod:




“Dolikuje se, predrage gospe,
da čovjek sve što radi počne sa
slavnim i svetim imenom onoga koji je sve stvorio.”
(Božji zaziv na početku)
“Milost Božja zacijelo ne dolazi k nama ni po kakvoj našoj zasluzi, već
po dobroti Božjoj, ili je isprose za nas molitve onih koji bijahu smrtni.”
(uvod u temu o svecima kojima se molimo)
“Možda se koji put dogodi da zavarani vlastitim mišljenjem uzimamo
za zaštitnika …onoga koji je proklet i u vječnu tamu prognan.”
(najava teme o lažnom svecu)
“Pa ipak ,On, kojemu ništa skriveno nije, osvrćući se više na čistoću
srca, negoli na neukost molitelja ili prokletstvo onoga kome se
utječemo kao da je u krugu blaženih, usliši one koji mu se mole.”



Glavni lik: ser Cepparello,
nazvan Ciappelletto
Tema: grješnik postaje svetac
Trgovac Musciatto Franzesi
šalje notara Ciappelletta u
Burgundiju da tamo utjera
dugove. Kako Burgunđani
“vole zametati kavgu,
vjerolomni su i nepošteni”,
morao je naći “tako nevaljala
čovjeka u koga bi se mogao
pouzdati da će doskočiti
njihovu nevaljalstvu.”



Tko je zapravo
ser Ciappelletto?
Krivotvoritelj, lažac,
spletkar, ubojica,
psovač, bludnik,
kradljivac, pohlepnik,
kockar, bezbožnik
Zadatak: Citatima
potkrijepite njegove
karakterne osobine!









“gizdavko, niska rasta”
“Bijaše notar i jako se sramio kad bi se pokazalo da neka
njegova isprava nije krivotvorena.”
“Najveći mu užitak bijaše krivo se zaklinjati…”
“Nadasve je volio unositi razdor među prijatelje…”
“…često vlastitim rukama ubijao ili ranjavao koga”.
“…psovao i kleo boga i svece na sva usta…”
“…svetim sakramentima rugao se pogrdnim riječima.”
“rado pohađao krčme. Žene su mu se milile…otimao bi i
krao…žderonja i ispičutura bijaše…kockar i varalica.
Bijaše to najgori čovjek što ga je ikad svijet vidio.”
Imao je zaštitu gospara Francesija pa su ga štedjeli i oni
kojima je nanio krivicu i suci kojima se isto tako zamjerio.”





“Ondje protivno svojim
navikama, počne nekako
umiljato i blago ubirati novac”
“Poslujući tako, nastani se u
kući dvojice Firentinaca,
lihvara…i iznenada obnemože”
Čega su se braća pobojala?
“Ako umre bez ispovijedi, nijedna crkva neće htjeti primiti
njegovo tijelo… sav će ovdašnji puk zbog našeg zanata
…navaliti na nas… opljačkati…možda nam i život oduzeti.”
Što je odlučio ser Ciappelletto?
“Čuo sam što ste govorili. Za svoga vijeka toliko sam puta
uvrijedio gospoda boga da se neće ništa izmijeniti ako ga
u času smrti uvrijedim još jedanput…dovedite mi fratra…”







O ispovijedi: “navikao sam se ispovijediti
svake sedmice bar jedanput”
O čednosti:“nevin sam ko od majke rođen”
O postu: “naviknut barem tri dana svake
sedmice da živim o kruhu i vodi”
O dobročinstvima: “Svu sam zaradu dijelio
s božjom sirotinjom …polovicu njima davajući”
O braći lihvarima: “Došao sam da ih opomenem i
ukorim te odvratim od njihova pogana posla”
O kleveti: “Imao sam susjeda koji…je svoju ženu tukao
pa sam o njemu ružno govorio”
O srditosti: “Puno puta sam se rasrdio…vidjevši kako
ljudi ne slušaju zapovijesti božje” (itd.)


Nakon Ciappellettove smrti “fratar
koji ga je ispovijedio … počne
kazivati čudesa o njegovu životu,
postovima, čednosti … te o njegovoj
svetosti… S velikim ga počastima
pokopaše … i već sutradan poče puk
hodočastiti na njegov grob, moliti
mu se … Ubrzo puče glas o njegovoj
svetosti, i pobožnost prema njemu se
rasprostre…”
Renesansno:Snalažljivi i inteligentni
ljudi pobjeđuju naivne

Misao: Ne znači
da poroci novoga
društva moraju,
nego da mogu
biti nagrađeni










Kako se kuga širila? Kako se ponašaju ljudi u gradu i na selu?
Koji su se običaji promijenili zbog pojave kuge?
Koje argumente navodi Pampinea kad ostalim djevojkama
predlaže odlazak iz grada?
Zašto i mladićima predlažu da odu s njima?
Kako su organizirali život na selu i podijelili zaduženja?
Na primjeru 1.novele 1. dana objasni “uokvirenu novelu”!
Odluka Fransezija da u Burgundiju pošalje ser Ciappelletta
temelji se na izreci: “Klin se klinom izbija”. Obrazloži!
Kakav odnos prema lihvarima imaju ostali ljudi? (Aktualiziraj!)
Je li Ciappellettova ispovijed “u skladu” s njegovim
dosadašnjim životom? Obrazloži!
Kako tumačite činjenicu da se na smrtnoj postelji ipak nije
skrušeno pokajao (i rekao istinu)?
Aktualiziraj!
 Snalažljivi
 Zašto
(i inteligentni) pobjeđuju
naivne!
poroci društva (često) bivaju
nagrađeni?

similar documents