9.knjizevnost.realizma

Report
Književnost realizma
 Pozitivizam u filozofiji – Auguste Comte – učenje o
činjenicama, prevladavanje metafizike; bez impresija,
teza i zaključaka, stanje kakvo jest
 Pozitivizam u književnosti – doslovno opisivanje
zbilje, neutralni stil, objektivnost, bez autorskog ‘ja’
 Pozitivizam u teoriji književnosti – Hippolyte Taine,
proučavanje knj. usredotočeno na rasu/sredinu/
trenutak
 Scijentizam – svjetonazor o nadmoći znanosti –
znanstveni optimizam, progres; znanost kao odgovor
na sve čovjekove probleme
 Uznapredovala industrijalizacija – gospodarski rast i
znanstveno-tehnološki napredak – standard
 Društveni problemi – raslojavanje na bogate
industrijalce i radnike – naglo povećanje siromašnih
klasa – nasuprot njih: plemstvo kao ostatak
tradic.hijerarhija i novi bogataši/kapitalisti - društvena
napetost – radnički pokretni – socijalne utopije
 Američki građanski rat – ukidanje ropstva –
oslobađanje kmetova
 Dominantan stav – kritički odnos prema društvenim
okolnostima
 Književna epoha od 1830.g. do 1870.g. (realističko/
realistično)
 Glavno poetičko načelo – opisati stvarnost kakva jest,
objektivno i sa što više detalja, impersonalno
 Prednost – vidljiva zbilja, ono uočljivo; društveni
odnosi koji određuju čovjeka; socijalne razlike koje mu
postavljaju ograničenja
 Tisak i tvornice papira – prvi uvjeti za popularizaciju
književnosti i masovnu proizvodnju dostupnih serijala
STENDHAL (HENRI BEYLE)
 Pionir realizma (početak 19.st.), utjelovio rascjep
vremena: otac rojalist, on revolucionar/demokrat/
jakobinac
 Njegov postupak se naziva subjektivnim realizmom
(svijet u romanu promatran očima njegovih
emocionalno osjetljivih i ambicioznih junaka)
 PARMSKI KARTUZIJANSKI SAMOSTAN – energični
junaci, egzotika Italije po kojoj je putovao, kult
Napoleona kojeg je obožavao
 CRVENO I CRNO – roman o osjećajnosti i ponosu, a
protiv konformizma; junak Julijan Sorel koji od ateiste
i jakobinca teži prema uglednom svećeničkom
službom ili službom pod okriljem aristokrata; roman
kao zrcalo tadašnjeg društva (ali i elementi
romantizma)
HONORE DE BALZAC
 Francuski realist (sredina 19.st.); siromašni nakladnik,
tiskar i autor pustolovnih romana, upao u dugove iz
kojih se čupao do kraja života – pisanjem
 Samouništavajući tempo (pisanje cijele noći, svaki
dan) – u dvadeset godina 91 knjiga! – 2 000 likova
 ‘Ja sam doktor ljudskih znanosti’ – Balzac o sebi
 Začetnik kritičkog realizma
 Načelo tipičnosti – likovi birani tako da predstavljaju
tipične predstavnike svojih društvenih kategorija, kako
bi ‘pokrio’ opusom cijelo društvo
 Specifičan tretman prostora – detalji pojačavaju dojam
istinitosti, a karakteristike prostora su srasle s
karakteristika lika i njegovim opisom (npr. Gđa
Vauquer)
 LJUDSKA KOMEDIJA – grandiozno zamišljen opus
kao analiza francuskog društva kroz stotinjak romana,
studiozno podijeljeno na privatnog života, provincije,
Pariza, vojničkog i seoskog života
Dijelovi: Otac Goriot, Eugenie Grandet, Izgubljene
iluzije, Sjaj i bijeda kurtizana, Rođak Pons
 ČIČA GORIOT – pansion gđe Vauquer – siromašni
Goriot i dvije kćeri – student Rastignac koji sanja
uspon preko ljubavnica – kriminalac Vautrin koji
skriva identitet
 EUGENIE GRANDET – pohlepni veleposjednik
Grandet i kćer – brat i samoubojstvo zbog stečaja –
dolazak siromašnog nećaka Charlesa kojeg želi kćer –
Grandet spriječava, Charles odlazi, ona ostari sama
GUSTAVE FLAUBERT
 Francuski romanopisac (19.st.), iz obitelji liječnika,
odrastao među umirućim bolesnicima, pesimizam,
živio povučeno
 Kritičari ga svrstavali u romantičare – istraživačka
metoda realistička – obilježja naturalizma – natruhe
modernog romana (psihološki realizam)
 RJEČNIK UVRIJEŽENIH MNIJENJA – popisani
pojmovi kojima daje definicije tako da kritizira
malograđanštinu
 SALAMBO – povijesni roman koji obrađuje temu iz
Kartage
 SENTIMENTALI ODGOJ – autobiografski roman (put
mladića na studij prava u Pariz, odustajanje,
pesimizam, neostvarene erotske fantazije prema
starijoj gospođi…) – protiv dr.konvencija
 GOSPOĐA BOVARY – Emma (samostan, romant.
literatura) – liječnik Charles – ljubav prema Leonu
 Bovarizam – ‘nemoćna težnja osrednjih duhova prema
visinama’ (A. Šoljan)
WILLIAM M. THACKERAY
 Engleski realist, uzor engleski klasicisti (Swift) od
kojih preuzima satirički ton i sarkazam
 Oštra kritika – drsko ruganje – manjak fikcije
(umjetničke obrade)
 SAJAM TAŠTINE – roman objavljivan mjesečno u
časopisima – ismijavanje predstavnika engl.društva –
‘roman bez junaka’ – borba snobova za opstanak –
Amelie (tragična) i Becky (lijepa i optimistična)
pokušavaju uspjeti – bezobzirni prolaze, skromni
propadaju
CHARLES DICKENS
 Engleski romanopisac, druga polovina 19.st. – radio
kao pisar i novinar – iz velike i siromašne obitelji – u
romanima koristio autobiografske elemente
 Romani u nastavcima – teme: dehumanizacija u
uvjetima industrijalizacije i svakodnevne borbe za
preživljavanje – i dalje elementi sentimentalizma, čak i
književnog romantizma
 Moralist koji je do kraja vjerovao u premoć dobra
 Djela: Posmrtni spisi Pickwickova kluba, Oliver Twist,
David Copperfield, Velika očekivanja, Sumorna kuća
 VELIKA OČEKIVANJA – dječak Pip ostaje bez roditelja
– odrasta kod sestre i muža – odlazi u London –
dobročinitelj robijaš – vraća se u rodno mjesto Estelli
 OLIVER TWIST – dječak iz gradskog sirotišta – banda
džeparoša s Faginom – završava kod gospodina
Brownlowa koji doznaje njegovo porijeklo i usvaja ga
 Živopisni likovi, razvijena i zapletena fabula, plemeniti
likovi, pesimizam ublažen humorom
SESTRE BRONTE
 Kćerke irskog seoskog župnika, mrzovoljnog čovjeka –
brat ovisnik – majka i dvije sestre umrle – sumoran
život u provinciji – teme: strastvena ljubav unutar
društvenih konvencija – slava tek nakon smrti
 Emily Bronte – Orkanski visovi
 Charlotte Bronte – Jane Eyre
 Anne Bronte – Agnes Grey
GEORGE ELIOT
 Pravo ime Mary Ann Evans, 19.st. – muški pseudonim
za bržu književnu slavu – izopćena iz društva zbog
života u izvandr.zajednici – kasnije se udala, ali ubila
prve bračne noći u Veneciji
 MIDDLEMARCH – ‘slika provincijskog života’ –
najbolji roman 19.st. s temom provincije – kompleksno
prikazivanje ljudske psihe, boli i patnje –Dorotea se
udaje za znanstvenika i svećenika da bi izgradila dom
za siromašne, a Rosamond zbog sebičnosti i ugleda
HERMAN MELVILLE
 Američki pjesnik i prozaist iz New Yorka (druga pol.
19.st.) – neuspio u školovanju, otisnuo se na more
(kitolovac) – avanturist koji obilazi egzotična mjesta –
neuspio povratak civilizaciji – publika prepoznala 30
godina poslije
 MOBY DICK – kapetan Ahab u južnim morima traži
Bijelog kita – iz vizure jedinog preživjelog mornara
Ismaela – epska priča o borbi dobra i zla – alegorija, ali
i suvremeni avanturistički roman
MARK TWAIN
 Pravo ime Samuel Langhorne Clemens (19./20.st.) – s
Floride, do građanskog rata kormilario Mississippijem –
plodan književnik i još popularniji novinar - snažni
satirični tekstovi, podrugljivo o američkoj civilizaciji
 Ljudska zloba i pohlepa nasuprot idealiziranoj prirodi –
prikrivena pokvarenost odrasli razotkrivena preko djece
 Djela:
Pustolovine Huckleberryja Finna
Pustolovine Toma Sawyera
Život na Mississippiju
HENRY JAMES
 Američki pisac i kritičar (19./20.st.) – rođen u NY, ali
većinu života proveo u Europi (London i Pariz) –
američki predstavnik psihološkog realizma – granica
realizma i modernizma
 OKRETAJ ZAVRTNJA – dvoje siročadi, Miles i Flora,
dobivaju dadilju koju plaća imućni stric – ona
zgrožena njihovom opsjednutošću duhovima –
pojavljuje se na vratima muškarac koji je navodno
mrtav – psihološka rastrojenost i demonske sile
WALT WHITMAN
 Američki pjesnik, 2.pol.20st. – nakon putovanja skrasio se
kao stolar – napisao prvo izdanje zbirke VLATI TRAVE s 12
pjesma, a idućih 40 godina dopunjavao – slobodni stih – o
običnim ljudima kao fizičkim i spolnim osobama – javnost
zgrožena zbog dijelova o spolnosti
EMILY DICKINSON
 Am.pjesnikinja – plaha, eskc., povučena – za života 6, a
kasnije otkriveno tisuću pjesama – hermetična poezija o
patnji, gubitku i smrti
NIKOLAJ VASILJEVIĆ GOGOLJ
 Ruski novelist, pripovjedač i dramatičar (1.pol.20.st.) –
član kazališne družine, vladin službenik – pred kraj
života mistika, pad i kontradikcije (car), omraženost
 Kritika društva kroz humor i grotesku – ‘smijeh kroz
suze’ – elementi fantastike – pripovjedač komentira
radnju i upliće se
 Začetnik ruskog realizma – ‘svi smo mi proizašli iz
Gogoljeve Kabanice’ (Akakije Akakijević)
 Zbirke priča:
Večeri na majuru kraj Dikanjke – romantičarski folk.
Petrogradske pripovijesti – zaokret realizmu, niži sloj
 Romani:
Taras Buljba – romantičarski o Kozacima
Mrtve duše – realizam, carska Rusija, Čičikov kupuje
popise umrlih seljaka (nedovršeno)
 Komedije:
Revizor – kritika provincijskog činovništva, kaos u
provinciji kada krivo prepoznaju Hljestakova kao
carskog revizora
IVAN SERGEJEVIČ TURGENJEV
 Živio na plemićkom imanju okružen društvenom
nepravdom iskorištavanih seljaka – prvi ruski prozaik koji
je na zapadu stekao slavu – velik broj poklonika – poznat
po poetskim opisima ruskih krajolika
 LOVČEVI ZAPISI – novelistička zbirka o provincijskom
životu – ‘poetski realizam’: lirski opisi seljaka i pejzaža +
kritički o njihovom položaju – nefabulativna proza
 OČEVI I DJECA – međugeneracijski sukob ‘starijih’ dobrih
naivaca i mladih poduzetnih materijalista – na imanje
nakon studija Kirsanov dovodi prijatelja Bazarova (nihilist)
LAV IKOLAJEVIĆ TOLSTOJ
 Ruski pisac i dramatičar (19./20.st.) iz Jasne Poljane u
aristokratskoj obitelji – carski časnik – evanđeosko
kršćanstvo iznad religija (protivio se vlasništvu države i
crkve) – protiv izrabljivanja nižih klasa – odrastao
među seljacima koje je obrazovao
 Visoki ruski realizam – povijesni roman, roman
prostora i vremena – teme: kriza obitelji i kriza morala
– didaktička funkcija umjetnosti
 Autobiografska proza:
Djetinjstvo, Dječaštvo i Mladost – svijet očima dječaka
 Romani:
Rat i mir – povijesni roman, doba Napoleona
Ana Karenjina – suvremen roman, problem obitelji
 Pripovijetke:
Sevestopoljske pripovijetke i Kozaci
 Drama:
Vlast tmine – u znaku naturalizma
 Eseji:
Ispovijesti
FJODOR MIHAJLOVIČ DOSTOJEVSKI
 Ruski pisac, 19.st. – kao pristaša socijalnih utopista
osuđen i prognan na četiri godine u Sibir – prvo sklon
misticizmu – nakon logora odan caru i domovini –
epilepsija, kocka i neuredan život, prostitutke,
alkoholizam
 Do savršenstva razrađen psihološki roman i roman
ideje – u središtu je ideja, a ne lik ili fabula – polifoni
roman (različiti iskazi) – prevladava dijalog
 Elementi realizma: društv.afirmacija, detaljni opisi,
kritika društva, sveznajući pripovjedač
Elementi modernizma: filozofičnost, subjektivno
vrijeme, snovi, likovi-svjetonazori
 Novele:
Zapisi iz podzemlja
Zapisi iz mrtvog doma
 Romani:
Bjesovi
Bijedni ljudi
Poniženi i uvrijeđeni
Braća Karamazovi
Zločin i kazna
Idiot
Kockar
 Zločin i kazna: student Raskoljnikov – viša pravda –
lihvarka Aljona Ivanova – prostitutka Sonja Marmeladova –
bunilo, predaja, Sibir
 Braća Karamazovi – Fjodor i tri sina: Ivan (intelektualac),
Dmitrij raskalašen i Aljoša (anđeo) – sluga Smerdjakov i
starac Zosima – otac i Dmitrij oko žene Grušenjke

similar documents