Majkelson-Morlijev eksperiment BILJANA RAKOVIC

Report
Majkelson - Morlijev eksperiment je eksperiment koji
su 1887. godine izveli Albert Majklson i Edvard Morli, kako
bi potvrdili postojanje i opisali svojstva etra. Naime, smatralo
se da svetlost putuje jednim medijumom tzv. etrom kao što
zvuk putuje vazduhom.
ETAR
Mnogo pre nego što je brzina svetlosti
precizno izmerena bilo je poznato da je
za posmatranje mehaničkih talasa
potrebna neka sredina kroz koju bi oni
putovali. Sredinom 19. veka smatralo se
da je za prostiranje svetlosti takođe
potrebna nekakva sredina, sa
elastičnim svojstvima, kroz koju bi se
ona kretala.
ETAR
Ta sredina dobila je naziv etar.
Smatralo se da on ispunjava sav
vasionski prostor.
1881. godine Albert Majkelson pokušao
je da izmeri brzinu Zemlje u odnosu na
etar čime bi potvrdio postojanje istog.
ETAR
Usled toga što se Zemlja kreće kroz svemir
oko nje mora postojati tzv. Etarski vetar.
ETAR
Ako se uzme da etar miruje merenjem
brzine etarskog vetra mogla bi se
izmeriti apsolutna brzina Zemlje.
Izračunavanjem apsolutne brzine
Zemlje bilo bi dokazano postojanje
etra. Ovaj eksperiment Majkelson
ponavlja 1887. godine, ovaj put radeći
zajedno sa Edvardom Morlijem.
Cilj ekperimenta je bio da se odredi brzina Zemlje u odnosu na etar. Za ovaj
eksperiment korišćen je uređaj danas poznat pod nazivom
Majkelsonov interferometar.
Taj uređaj sastoji se iz dve cevi postavljene pod pravim uglom jedna u odnosu na
drugu. U preseku tih cevi, pod uglom od 45° u odnosu na snopove svetlosti koji
dolaze iz izvora (RS), nalazi se polupropusna, posrebrena ploča (BS). Na krajevima
cevi su dva ogledala (M1 i M2). U teleskopu (T) osmatra se interferencija svetlosti.
Snop svetlosti deli se na ploči BS na dva snopa, koja se dalje kreću ka ogledalima
M1 i M2, nakon refleksije od istih, opet dolaze do ploče, združuju se i kreću ka
teleskopu T. U teleskopu se posmatraju interferencione pruge i njihov eventulani
pomak.
Snop svetlosti koja pada na ogledalo M2 u pravcu je kretanja Zemlje, drugi snop
koji pada na ogledalo M1, normalan je na taj pravac.
Rastojanja od ploče BS do ogledala M1 i M2 su jednaka i iznose L. Za vreme dok
svetlost pređe put od ploče do ogledala M2 i nazad, ceo sistem se pomeri usled
kretanja Zemlje u odnosu na etar.
Dok svetlosni snop iz tačke A preko ogledala M1 stigne u tačku A’, ploča BS pomeri
se iz tačke A u tačku A‘. Rastojanje koje svetlost pređe je AM1+A‘M1=2a,
brzinom c (c - brzina svetlosti u vakumu), za isto to vreme ceo uređaj pređe
rastojanje AA‘=2b, brzinom v (v - brzina Zemlje u odnosu na etar).
Iz toga sledi: t1=2a/c=2b/v
Pored toga je: a2 =L2 + b 2
Iz prethodne dve jednačine dobija se dužina puta S1 koji pređe prvi snop svetlosti
od tačke A do ogledala M1 i nazad do tačke A‘ :
Drugi snop svetlosti prolazi kroz ploču BS i kreće se ka ogledalu M2. Svetlost
prelazi rastojanje do ogledala AM2‘ i nazad do ploče rastojanje A‘M2‘. Dok se
snop svetlosti kretao od ploče BS do ogledala M2 ono se pomerilo u položaj M2‘
za rastojanje d, a ploča se iz polažaja A pomerila u položaj A‘ za rastojanje 2b.
Ukupan put koji drugi snop pređe pre nego
što se susretne sa prvim snopom iznosi:
S2 = 2( L + d ) - 2b
Vreme za koje drugi snop svetlosti pređe
rastojenje L+d, brzinom c, jednako je
vremenu za koje ogledalo M2 pređe
rastojanje d, pa važi ova relacija:
Ukupni put koji drugi snop pređe
je S2=AM2‘A‘ brzinom c, a za isto
vreme ploča BS brzinom v pređe
put AA‘=2b pa je:
Iz ove tri jednačine dobija se dužina puta
koji pređe drugi snop svetlosti:
Razlika puteva ova dva snopa koja interferiraju je:
Potom uređaj je zarotiran za 90° oko svoje vertikalne ose. Ovo je učinjeno da
bi se uočila eventulni pomeraj između interferencionih prugi. Majkelson i
Morli izračunali su da će pomeraj među snopovima biti:
Dakle, ako se uređaj zarotira za 90° dobija se ista veličina pomeraj, ali suprotnog
znaka (ovo je trebalo i eksperimentalno potvrditi):
Veličina pomeraja između interferencionih pruga trebala je biti lako merljiva jer
je interferometar bio opremljen tako da je mogao utvrditi i pomeraje koji su bili
i trideset puta manji. Ipak i pored toga dobijen je nulti rezultat. Nije uočen
pomeraj između interferencionih pruga.
ZAKLJUČAK
Majkelson i Morli su, kako bi
dokazali postojanje etra, zamislili da
izmere brzinu Zemlje u odnosu na
etar. Zato su svetlost uputili u dva
snopa, smatrajući, da će pomoću
interferometra otkriti razliku u brzini
svetlosti. Međutim, kako je rezultat
eksperimenta bio da nema razlike u
brzini svetlosti, to je značilo da
nema ni etra. Ovaj eksperiment u
potpunosti je objašnjen tek
pomoću Ajnštajnove Specijalne
teorije relativnosti 1905. godine, u
kojoj se pretpostavlja da brzina
svetlosti ne zavisi od referentnog
sistema iz kojeg je posmatramo.
Biljana Raković IV-6

similar documents