Dzien 1 - Prezentacja

Report
Bóg jest miłością
Swojego Ducha, Panie,
wylej na nas dziś
Duchu Święty przyjdź / x4
Niech wiara zagości,
nadzieja zagości, niech
miłość zagości w nas / x2
FILM
„Most”
Albowiem tak Bóg umiłował świat,
że Syna Jednorodzonego dał.
By każdy kto w Niego wierzy,
nie zginął, lecz życie wieczne miał.
By mógł żyć na wieki / x4
MEDYTACJA
O BOŻEJ MIŁOŚCI
Szukałem, szukam i nigdy nie
przestanę szukać….
…Mojego Przyjaciela …
CIEBIE
Bóg
Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam.
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę
(Rdz 1,26-27)
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś (Ps 8,6)
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
złożyłeś wszystko pod jego stopy (Ps 8,7)
Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo
i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli
(Pwt 30,19)
Oto wyryłem cię na obu dłoniach (Iz 49,16)
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać,
ale miłość Moja nie odstąpi od ciebie (Iz 54,10)
Tak bowiem Bóg
umiłował świat,
że Syna swego
Jednorodzonego
dał,
aby każdy, kto
w Niego wierzy,
nie zginął,
ale miał
życie wieczne
(J 3,16)
Ja przyszedłem
po to,
aby owce
miały życie
i miały je
w obfitości.
Ja jestem
dobrym pasterzem.
Dobry pasterz
daje życie swoje
za owce.
(J 10,10-11)
Nie lękaj się,
bo cię wykupiłem,
wezwałem cię
po imieniu,
Tyś jest moim
(Iz 43, 1)
…nazwałem was
przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem
wam wszystko,
co usłyszałem
od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem
(J 15,15)
Niech miłość
Twoja, Panie strzeże mnie
Pieśnią chcę chwalić Imię Twe
i z dziękczynieniem sławić Cię
Każdy chce zrozumienia,
miłości niezawodnej,
współczucia pragnie sam.
Każdy chce przebaczenia,
łaski Zbawiciela,
nadziei mocnej …
Zbawca, On porusza góry
Mój Bóg wybawić mnie chce,
On wybawić mnie chce.
Na zawsze autor odkupienia
On wstał i pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć.
Więc przyjmij mnie jakim jestem,
weź cały ból i smutek, odnów
życie me.
Prowadź mnie już zawsze,
wszystko w co wierzyłem,
oddaję Tobie …
Zbawca, On porusza góry
Mój Bóg wybawić mnie chce
On wybawić mnie chce
Na zawsze autor odkupienia
On wstał i pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć
Twoje światło niechaj
wszystkim lśni
Śpiewam Jezusowi
oddam chwałę dziś
Zbawca, On porusza góry
Mój Bóg wybawić mnie chce.
On wybawić mnie chce
Na zawsze autor odkupienia
On wstał i pokonał śmierć
Jezus pokonał śmierć

similar documents