Ahmetaj_13 Kongress EVS

Report
Konzularne storitve na Veleposlaništvu
Kosova v Ljubljani
Zaradi tehničnih in kadrovskih možnosti, ponuja
veleposlaništvo delne konzularne storitve:
- Izdaja potnih listov za vrnitev (nujni potni listi laissez-passer za eno smer),
- Sprejem vlog za odpust iz državljanstva
Kosova,
- Preverjanje vozniških dovoljenj,
Konzularne storitve na Veleposlaništvu
Kosova v Ljubljani
- Prejem kosovskih osebnih dokumentov
zaseženih ali najdenih s strani slovenskih
organov
- Izdaja odločb za odpust iz državljanstva
Kosova,
- Izdaja dovoljenj za prevoz posmrtnih ostankov
na Kosovo,
- Izdaja potrdil o državljanstvu.
Kosovski potni listi
Vloge za potne liste Republike Kosovo je možno
oddati le osebno na veleposlaništvih Kosova, ki
imajo opremo za obdelavo biometričnih
podatkov (najbližje kosovsko veleposlaništvo, ki
izpolnjuje omenjene pogoje je na Dunaju ter
konzulati v Nemčiji).
Postopki za overovitev osebnih
dokumentov
Na Kosovu ni možno dobiti izpiskov civilnega
stanja na mednarodnih obrazcih ali overjenih z
„Apostille“, zato se dokumenti izdani pri
kosovskih organih, pred uporabo v Sloveniji,
overijo za tujino pri izdajatelju (npr. MNZ Kosova
ali sodišče), nato na MZZ Kosova (Urad za
legalizacijo) in na koncu na Veleposlaništvu
Slovenije v Prištini. Priporočamo, da stranke
obvestite o tem vnaprej, da si priskrbijo overitev
takoj ob izdaji dokumenta.
Sprejem v državljanstvo Slovenije in
odpust državljstva Kosova
Postopke vodi veleposlaništvo Kosova v Ljubljani
ali MNZ na Kosovu, ob popolni vlogi traja
povprečno 2 meseca. Po izdaji odločbe o
prenehanju državljanstva postanejo osebni
dokumenti izdani s strani Kosova neveljavni
(oseba nima več osebnih dokumentov).
Od kosovskih državljanov se zahteva tudi odpust
iz državljanstva Srbije, čeprav ti dejansko niso
državljani Srbije (politični pristop).
Sprememba civilnega statusa
Ti postopki (poroka, rojstni list, mrliški list) se
zanekrat ne vodijo na veleposlaništvu. Strankam
svetujemo, da dokumente pridobijo na Kosovu s
pomočjo sorodnikov.
Pogoste težave kosovskih državljanov,
ki prebivajo v Sloveniji
• Rojstvo otroka in urejanje bivanja brez potnega
lista: potni list se pridobi na Kosovu po civilni
registraciji otroka, otrok mora biti fizično
prisoten.
• Pridobitev državljanstva Slovenije: vztrajanje pri
obravnavi kosovskih državljanov tudi kot
državljane Srbije (z avtomatizmom, posplošeno
in ne na podlagi individualnih primerov)
• Sklenitev poroke državljana Kosova v Sloveniji:
zavrnitev predloženih dokumentov s Kosova ali
zahtevanje dodatnih potrdil.
V primeru nejasnosti:
lahko pokličete Veleposlaništvo Kosova v
Ljubljani
01 541 54 10
ali pišete na
[email protected]
ali
Veleposlaništvo Republike Kosovo
Zaloška 69, Ljubljana

similar documents