Oslobo*enje *a*ka - Germanistischelinguistik4

Report
Oslobođenje Čačka
Prvi udarac nemačkom
okupatoru u Trećem srpskom
ustanku
Grad
Grad
Čačak
Čačak
Sukobljene strane
• Wehrmacht
• Jugoslovenska
vojska u
otadžbini
(četnici)
Snage okupatora
• Delovi 717. i 714. posadne divizije – sa
tenkovima i artiljerijom
• Nemačke posade iz Užica, Požege, Arilja i
Ivanjice (pristigle u grad krajem
septembra)
• Izviđački bataljon iz Kraljeva (od 22.
septembra)
Četničke snage
• Jelički četnički odred (1200 ljudi) pod komandom
poručnika Jovana Bojovića
• Odredi: Ovčarsko – kablarski, Jezdinski, Atenički,
Pakovraćki, Zablaćki, Bresnički, Mrčajevački, Konjevićki,
Ljubićki, Takovski, Gornjomilanovački, Prijevorski,
Trnavsko – čačanski
• Borbena grupa narednika Milutina Jankovića (100 ljudi,
svi sa puškomitraljezima)
• Odred smrti pod komandom Rada Stranjanca
• Ukupno je u napadu učestvovalo oko 4500 boraca
Poručnik Predrag Raković
• Komandant Prijevorskog
četničkog odreda
• Ubrzo nakon bitke za
oslobodjenje Čačka postaje
vodeći komandant u
čačanskom kraju.
• Istakao se u mnogim
borbama protiv Nemaca,
ustaša i komunista.
• Streljan od strane KNOJ - a
Tok bitke za oslobođenje
• Napad na Nemce naredio lično Draža Mihajlović,
odredivši za komandanta operacije kapetana Jovana
Deroka.
• Na sastanku oficira u Preljini, 30. 9. 1941.
dogovoreno je da jedinicama sa leve obale Zapadne
Morave komanduje Deroko, a da jedinicama sa
desne obale komanduje poručnik Jovan Bojović.
• Već istog dana četnici su opkolili grad sa svih
strana.
Dragoljub Mihajlović
Jovan Deroko
• Borbe su počele predveče,
30. septembra, kada su
četnici potisnuli Nemce iz
ulaza u Ovčarsko –
kablarsku klisuru i sa
Ljubića.
• Oko 21h počinje da besni
bitka oko Čačka.
• U 2h združeni četnički
odredi Ljubićkog sreza
pregazili su Moravu i napali
Nemce sa čela, dok se
Trnavsko – čačanski odred
neprimetno uvukao u grad i
napao ih s leđa.
• Na drugoj strani grada su
Mrčajevački četnički odred i
jurišna grupa kapetana
Deroka tri puta pokušavaju
da pređu reku, ali bivaju
odbačeni.
• Za to vreme, Jelički četnički odred i borbena
grupa Milutina Jankovića prodiru u grad, pa se
već oko 2h razvila borba i u centru grada.
• Oko 4h jurišna grupa kapetana Deroka uništava
nemačke bunkere ispred sebe i prelazi Zapadnu
Moravu.
• I Mrčajevački četnički odred, uprkos velikim
gubicima, primorava bunkere pred sobom na
predaju.
• Najzad, oko 7h 1. oktobra slomljen je nemački
otpor, četnici ulaze u Čačak sa svih strana.
• Tada Nemci probijaju obruč i odstupaju pod
borbom u pravcu Kraljeva.
• Odmah po oslobođenju u gradu je organizovana parada.
• Kapetan Jovan Deroko i poručnik Zvonko Vučković
predaju raport Draži, koji naređuje napad na susedno
Kraljevo.
Gubici
• Jugoslovenska vojska u otadžbini: 36
izbačenih iz stroja, od kojih je jedan oficir
– kapetan Radovan Đorđević.
• Nemačke snage: Nepoznat broj mrtvih
(procenjuje se na više desetina) i oko 300
zarobljenih vojnika i oficira.
Četnici sprovode zarobljene Nemce
Literatura
• S. Živanović, Treći srpski ustanak – knjiga
druga
• Z. Vučković, Sećanja iz rata
• G. Davidović i M. Timotijevic, Zatamnjena
Prošlost – prva knjiga

similar documents