Poizvedovanje s QBE

Report
Povzeto po [2, 198-225]
Query By Example




Uvod v QBE
Poizvedovanje
Spreminjanje, brisanje in dodajanje
Kreiranje tabel
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
-1-
QBE – Query-By-Example...
 Vizualen način dostopa do podatkov podatkovne
baze z uporabo vzorcev poizvedb.
 Z vzorcem povemo, kakšni podatki nas iz
podatkovne baze zanimajo.
 QBE originalno razvil IBM v 70’ letih. Včasih zelo
popularen. Večina SUPB ga nudi.
 Poizvedbo, ki jo uporabnik napiše v QBE, se v
ozadju prevede v SQL poizvedbo.
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
-2-
QBE – Query-By-Example...
 QBE uporabnikom omogoča:
–
–
–
–
–
–
–
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
Poizvedovati po podatkih ene ali več tabel.
Določiti stolpce, ki jih želimo imeti v odgovoru (projekcija).
Določiti kriterije za izbiro vrstic (selekcija).
Izvajati izračune nad podatki v tabelah.
Dodajati in brisati zapise.
Spreminjati vrednosti v poljih.
Kreirati nove tabele in stolpce.
-3-
QBE – Query-By-Example...
 Primeri iz Accessa
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
-4-
Primeri iz Access-a...
 Poizvedba SELECT
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
-5-
Primeri iz Access-a...
 Poizvedba SELECT
 določitev kriterija (selekcija)
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
-6-
Primeri iz Access-a...
 Poizvedba SELECT
 Stik tabel
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
-7-
Primeri iz Access-a...
 Poizvedba SELECT
 Uporaba agregatov
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
-8-
Primeri iz Access-a...
 Poizvedba SELECT
 Uporaba parametrov
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
-9-
Primeri iz Access-a...
 Poizvedba SELECT
 Uporaba “Autolookup”
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
- 10 -
Primeri iz Access-a...
 Posebne vrste SQL stavkov
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
- 11 -
Primeri iz Access-a...
 Poizvedba SELECT
 Uporaba “Crosstab” poizvedbe
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
- 12 -
Primeri iz Access-a...
 Kreiranje nove tabele
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
- 13 -
Primeri iz Access-a...
 Brisanje zapisov
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
- 14 -
Primeri iz Access-a
 Spreminjanje zapisov
PODATKOVNE BAZE
Modul: QBE v 1.0
©Laboratorij za informatiko
- 15 -

similar documents