Prezentacija e-learning te*ajeva iz podru*ja sigurnosti i za

Report
VCC stručnjak za EU fondove
Renata Ćurković, [email protected]
11. lipnja 2014.
www.edukacija.net
Zašto ovaj program za
stručnjaka za EU fondove:
Metodologija
Projekti
Broj certificiranih polaznika do sada
Tržište ga priznaje
www.edukacija.net
1.400
Hrvatska
1.235
1.185 1.211
1.161
1.113 1.138
1.200
987
1.000
800
545
600
450
400
200
126
126
141
146
151
154
157
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
156
95
0
PHARE,ISPA,SAPARD
2012 2013H1 2013H2 2013
IPA
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Strukturni fondovi i
Kohezijski fond (procjena)
www.edukacija.net
Certificirani VCC stručnjak za EU
fondove ima znanja o:
Podrijetlu regionalnih politika EU
Pravilima institucionalnog sustava implementacije
fondova EU i o tome kako funkcioniraju fondovi
Pravnim aktima, programskim dokumentima,
smjernicama u procesu prijave, provođenja i
dovršavanja projekata koji su sufinancirani od
strane EU
www.edukacija.net
Certificirani VCC stručnjak za EU
fondove ima znanja o:
Identificiranju problema i pronalaženju mogućih
rješenja korištenjem EU fondova
Analizi dionika
Pripremi konzorcijskog sporazuma, logičkoj
matrici, Ganttogramu, zahtjevu za subvenciju,
zahtjevu za isplatu, SWOT analizi projekta
www.edukacija.net
Certificirani VCC stručnjak za EU
fondove ima znanja o:
Pravilima kreiranja proračuna, prihvatljivim
izdacima
Pretpostavkama i rizicima, provođenju i zatvaranju
EU projekta
... i sve to na primjerima realiziranih projekata
www.edukacija.net
Kako postati certificirani VCC
stručnjak za EU fondove?
www.edukacija.net
Hvala na pažnji!
Pitanja?
www.cognita.hr www.edukacija.net
[email protected]
+385 1 6558 440
www.edukacija.net

similar documents