PowerPoint Presentation - Institut Mihajlo Pupin

Report
Izgradnja infrastrukture kvaliteta iz oblasti
elektromagnetske kompatibilnosti u Srbiji
– EMC Serbia
Prezentacija projekta
Beogradski sajam, maj 2012
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEDP2
Kako je sve počelo?
• klaster “embedded.rs”
• problem EMC testiranja proizvoda
• nepostojanje odgovarajuće EMC test
infrastrukture u Srbiji
• analiza EMC tržišta u Srbiji (klaster)
• studija izvodljivosti (SECEP)
• poziv za prijavljivanje predloga projekata u
okviru RSEDP2 programa
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Ključni problemi koje treba rešiti
• nepostojanje odgovarajuće infrastrukture za
EMC testiranje proizvoda u Srbiji
• veći troškovi zbog potrebe da se uređaji
testiraju u inostranstvu
• prepreka za izvoz proizvoda na evropsko i
mnoga svetska tržišta
• nizak nivo znanja i iskustva iz oblasti EMC
• nizak nivo konkurentosti industrije
• primena EMC direktive EU u Srbiji
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Osnovni podaci o projektu
•
•
•
•
•
pocetak rada na projektu: mart 2011
ukupna vrednost: 1.011.783 evra
učešće EU: 908.679 evra
trajanje projekta: 22 meseca
vrednost opreme i gradjevinskih radova:
600.000 evra
• izgradnja opremljene EMC laboratorije
• povećanje nivoa konkurentnosti industrije
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Projektni konzorcijum
vodeći partner:
• Institut “Mihajlo Pupin”
partneri:
• klaster IKT mreža
• Elektrotehnički fakultet u Beogradu
• Regionalni centar za razvoj MSP i
preduzetništva “Beograd”
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Članovi projektne grupe
• Ministarstvo ekonomije
• Ministarstvo za nauku
• Direkcija za mere i dragocene metale
• TÜV SÜD Sava
• SGS Srbija
podrška projektu:
• SECEP projekt – izrada studije izvodljivosti i
pomoć kod pripreme predloga projekta
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Ključni članovi tehničkog tima
•
•
•
•
•
•
•
Nikola Nenadić, vođa tima
prof. dr Antonije Đorđević, ETF
doc. dr Dragan Olćan, ETF
Ljubiša Jovanović, IMP
John Davies, EMC Googles
Tim Williams, ELMAC Services
Phil Carter, UKAS lead accessor
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Ciljevi projekta
• rešenje problema neodgovarajuće
infrastrukture za EMC testiranje proizvoda
• poboljšanje nivoa informisanosti o EMC
zahtevima koji se postavljaju pred proizvode
• poboljšanje nivoa znanja iz oblasti EMC u
srpskoj industriji
• postavljanje osnova za dalji razvoj u
budućnosti kroz specijalizovane EMC kurseve
na fakultetu
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Planirane aktivnosti
• izgradnja laboratorije za EMC testiranje
proizvoda
• obuke iz oblasti EMC, kurs na fakultetu i
širenje znanja
• kampanja za povećanje informisanosti o EMC
zahtevima i promocija projekta
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Urađeno do sada
• regrutovan projektni tim i uspostavljena
kancelarija projekta
• angažovani ključni internacionalni eksperti
• specifikacija buduće EMC laboratorije
• objavljen tender za nabavku potrebne EMC
opreme i instrumenata
• objavljen tender za gradjevinski plan
laboratorije
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Urađeno do sada (2)
• prikupljene informacije o stanju u srpskoj
privredi
• organizovana obuka iz EMC za preduzeća u
Nišu, Novom Sadu i Beogradu
• angažovan budući direktor laboratorije
• regrutovani saradnici za rad u laboratoriji
• završen tender i potpisani ugovori za isporuku
opreme
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Naredne aktivnosti
• građevinski radovi
• razvoj sistema kvaliteta i mernih procedura
(ISO 17025)
• instalacija i testiranje opreme
• probna testiranja
• akreditacija laboratorije – Septembar 2012
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Naredne aktivnosti (2)
•
•
•
•
marketing laboratorije
uspostavljanje novog EMC kursa na ETF-u
štampanje udžbenika iz EMC
formiranje EMC web portala na sajtu klastera
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
EMC laboratorija
• posebno pravno lice
• suvlasništvo IMP, ETF, klaster
• plasman usluga EMC testiranja proizvoda
klijentima u zemlji i inostranstvu
• konkurenta cena usluge
• finansiranje daljeg razvoja iz ostvarene dobiti
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
EMC laboratorija - mogućnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
Harmonics emission - EN 61000-3-2:2006
Flicker - EN 61000-3-3:2008
Electrical fast transients/Bursts - EN 61000-4-4:2004
Surge immunity - EN 61000-4-5:2006
Power-frequency magnetic field immunity - EN 61000-4-8:2010
Pulsed magnetic-field immunity - EN 61000-4-9:1994
Dips and interruptions immunity - EN 61000-4-11:2004
Ring-wave immunity - EN 61000-4-12:2006
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
EMC laboratorija – mogućnosti
• RF radiated emissions - EN 55022:2006,
frequency range 30 MHz to 1 GHz
• RF conducted emissions - EN 55022:2006
• RF radiated immunity - EN 61000-4-3:2006,
field up to 10 V/m, frequency range 30 MHz to 2.7 GHz.
• RF conducted immunity - EN 61000-4-6:2009
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
EMC laboratorija - galerija
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
EMC laboratorija – presek
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Istraživanje stanja u industriji
•
•
•
•
intervjuisano 50 preduzeća i institucija
detaljan upitnik
ciljna tržišta
nivo poznavanja EMC propisa i zahteva na
domaćem i internacionalnom tržištu
• prethodna iskustva u testiranju proizvoda
• budući planovi za testiranje
• uloga EMC u sistemu kvaliteta preduzeća
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Ključni nalazi istraživanja
• tri centra: Niš, Beograd, Novi Sad
• dve trećine ispitanika testira uređaje van
Srbije (najviše u Sloveniji)
• ukupni budžet za 2011: 75,000 evra
• 40 % vrši pre-compliance testiranja
• predviđeni budžet za 2012: 200.000 evra
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Ključni nalazi istraživanja
• procena: 25 % elektronske industrije
• petina upoznata sa novim pravilima na
domaćem tržištu
• 42 % poznaje zahteve EU tržišta
• četvrtina uključuje EMC zahteve u QMS
• trećina angažuje dizajn inženjere tokom
testiranja
• dve trećine rešavaju probleme sami
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2
Kraj prezentacije
Hvala na pažnji!
Imate li pitanja?
Projekat EMC Serbia je finansiran iz fondova
Evropske unije posredstvom programa RSEPD2

similar documents