Faglig Fordybelse/Lektiecafe 4.

Report
Faglig fordybelse i
indskolingen
Ifølge den nye skolereform skal alle elever i skoleåret 2014-15 have tilbud om lektiecafe
eller faglig fordybelse.
Elever i 0. -3 klasse skal have tilbud om lektiecafe eller faglig fordybelse i 2 timer om
ugen, i 4.- 6. klasse tre timer om ugen, og elever i 7.-9. klasse skal have tilbud om
lektiecafe eller faglig fordybelse i 2 timer om ugen.
I Indskolingen for 4. -5 klasse i tæt samarbejde med klub Grønnevang.
På Grønnevang skole har vi et ønske om at give et varieret tilbud om faglig fordybelse på
alle årgange.
Vi ved, at børn lærer bedst og mest, når de selv er med til at opstille læringsmål/mål for
egen læring.
Derfor arbejder vi dels i de enkelte fag og i vores elevsamtaler, med at tydeliggøre
målene for hver enkelt forløb, og med at hjælpe eleverne med selv at sætte mål for egen
læring.
Vi har et ønske om at eleverne derved alene, sammen med forældre, den kontakt
voksne, klassekoordinator o.s.v. kan sætte mål for egen læring , og at de via
holdundervisning eller kursusforløb i den faglige fordybelsestid, kan få kvalificeret hjælp
til at nå disse mål.
På de næste sider kan du læse om de hold, man kan tilmelde sig i dette skoleår. Som det
fremgår starter nogle kurser i uge 37 til uge 42. Andre starter senere . Dette fremgår på
kursussiden
1
Lektiecafe
I lektiecafeen kan du komme forbi og få en lærer til at hjælpe dig med at komme i
gang, komme videre eller få afsluttet et stykke arbejde.
Her kan du sidde alene og fordybe dig i tingene, eller du kan sidde sammen med
klassekammerater og samarbejde med dem om dagens arbejde.
Målgruppe: Alle er velkommen.
Sted: Lektiecafeen foregår på skolebiblioteket
For 4. -5 klasse har lektiecafeen åben
Mandag og onsdag 14.00-15.30
Tilmelding: Man skal ikke tilmelde sig holdet, men møder blot op, når ens daglige
undervisning slutter
2
Særlige tilbud for 4. – 5. klasse
Alle kurser afholdes i perioder
1. Perspektivtegning og mønstre
Du vil få mulighed for at lære, hvordan man tegner perspektivtegninger og forskellige mønstre.
Når alle har de grundlæggende færdigheder på plads, vil vi arbejde med at tegne fx bygninger
og landskaber. Vi vil også arbejde med hvordan man tegner mønstre ved hjælp af drejninger og
spejlinger. Der vil være linealer og passere til udlån, men hvis man selv har ”udstyr”, er det en
god ide at tage det med.
Mandag fra 14.00 – 15.30 i lokale D1
Kurset starter først efter efterårsferien
2. Programmet CD - ord gør det nemmere!
Vi tilbyder et kursus i CD-ord, for elever, der gerne
vil have hjælp til stavning på pc.
Programmet giver dig hjælp til at mestre skrivning på pc?
CD-ord kan læse ordene højt, som du skriver, kan komme
med ordforslag og du kan bruge det på internettet".
Du kan også bruge programmet hjemme.
Mandag fra 14.00 – 15.00 i lokale D1
Kurset starter først efter efterårsferien
Tilmelding: Du skal tilmeldes disse hold.
Efter samtale med dine forældre og dine lærere kan du kan tilmelde dig, ved at aflevere en
tilmeldingsseddel på kontoret. Du skal allerede nu tilkendegive om det er et kursus du kunne
ønske i løbet af skoleåret.
3
2. Legetøjshistorie i PhotoStory
I en lille gruppe skal du skabe en historie i tekst og billeder på computer i PhotoStory.
Historien fotograferes og skrives ud fra nogle mindre stykker legetøj, som du og andre fra
gruppen har taget med hjemmefra.
Mandag fra 14.00 -15.30
Kurset starter efter efterårsferien
Sted: Computerlokalet
Deltagerantal: 20
3. Forfatterværksted.
I værkstedet får du oplæg og ideer til at arbejde med dine egne skrevne tekster og du får
sproglig vejledning i at skrive en god historie.
Mandag fra 14.00 -15.30
Sted: i D7
Kursus fra uge 37 - 42
Antal 20
Tilmelding: Du skal tilmeldes disse hold.
Efter samtale med dine forældre og dine lærere kan du kan tilmelde dig, ved at aflevere en
tilmeldingsseddel på kontoret. Du skal allerede nu tilkendegive om det er et kursus du kunne ønske
i løbet af skoleåret.
4
4. Historiefortælling
I dette værksted vil du blive mere opmærksom på sproget, på virkemidler og få kendskab
til forskellige genrer.
Vi skal:
Opdigte og genfortælle en fortælling/historie på
forskellige måder.
Mandag fra 14.00 -15.30
Kurset tilbydes først efter jul
Antal 20
5. Matematik og håndarbejde
Læringsmål: at læse og forstå en "opskrift" og udføre den. At få styr på måleenheder(cm, m,
omkreds osv.)
Vi skal fx arbejde med at sy et penalhus, lave et spil
Onsdag fra 14.00 -15.30
Kurset tilbydes efter efterårsferien
Antal: 20
Tilmelding: Du skal tilmeldes disse hold.
Efter samtale med dine forældre og dine lærere kan du kan tilmelde dig, ved at aflevere en
tilmeldingsseddel på kontoret.
5
6. Matematik og bagning
Du skal lære at læse og forstå en opskrift, at tilegne dig viden om rummål og brøker, at lære at
gange og dividere, samtidig med at vi arbejde med at læse opskrifter, købe ind og
fx bage et brød, der skal deles med de andre.
Mandag fra 14.00 -15.30
Sted: Hjemkundskabslokalet
Kurset starter uge 37 – uge 42
Antal 20
7. Matematik og billedkunst
På kurset vil du fx lære, hvordan man omregner brøk/procent/decimaltal.
Opgaven kunne være at male et billede: Du må bruge 4 farver. 1. farve = 20%, 2. farve =40%, 3.
farve = 30% og 4. farve = 10%. Lave et spil.
Onsdag fra 14.00 -15.30
Sted: Billedkunst
Kurser stater i uge 37 - uge 42
Antal 20
Tilmelding: Du skal tilmeldes disse hold.
Efter samtale med dine forældre og dine lærere kan du kan tilmelde dig, ved at aflevere en
tilmeldingsseddel på kontoret.
6
8. Lær køkkenudtryk mens du laver mad.
Du vil få et solidt kendskab til de udtryk og vendinger,
der bruges i et køkken og blive introduceret til forskellige fødevarer og redskaber.
I værkstedet skal vi arbejde med med at læse og forstå en opskrift.
”Ved du? Hvad det vil sige at brassere, at koge, at brune?”
”Hvad er en deciliter, et dørslag og en kasserolle?”
Mens vi laver maden gennemgår vi,
hvad forskellige udtryk betyder og hvad redskaberne
og fødevarerne kaldes.
Onsdag fra 14.00 -15.30
i uge: 45, 46, 47, 48
Nyt i uge: 9, 10, 11, 12
9. Pluk smukke buketter og lær mere om blomster.
Vi skal ud i naturen og plukke blomster og bær.
Bagefter skal vi hjem på skolen og arrangere dem i smukke buketter, der kan pynte op på skolen
eller derhjemme.
Vi skal også finde ud af, hvad de smukke blomster og bær hedder, og hvilke familier de er i.
Måske fortjener buketterne at blive fotograferet eller tegnet
og hængt op som udstilling på biblioteket.
Mandage i 4 uger. Start uge 37
Kan gentages når vi når maj/juni måned
Tilmelding: Du skal tilmeldes disse hold.
Efter samtale med dine forældre og dine lærere kan du kan tilmelde dig, ved at aflevere en
tilmeldingsseddel på kontoret.
7
Klub Grønnevang tilbyder 4. årgang
”Futsal”
Kom og vær med til futsal, som er en form for indendørs fodbold (vi
bevæger os ude, når vejret er til det).
Du lærer at have det sjovt med en bold og bliver bedre til at spille sammen
med andre, samtidig med at du selv bliver bedre til at lege med en bold.
Du lærer også at jonglere med en bold, og have det sjovt, samtidig med at
du lærer noget nyt.
Med kroppen, armene og fødderne kommer vi til at bruge trin, hop, spring,
balance, drejning, sving og bøjning.
Onsdage
Kl. 14:00 – 15:30
Holdstørrelse: 15 elever
Kurset, der på 6 uger, begynder 8. september og slutter 6. oktober:
Nye 6 ugers kurser begynder efter efterårsferien.
Tilmelding: Du skal tilmeldes disse hold.
Du kan tilmelde dig, ved at aflevere en tilmeldingsseddel på kontoret, eller
ved at dine forældre tilmelder dig elektronisk på forældreintra.
8
Klub Grønnevang tilbyder 5. årgang
”Mountainbikeorientering”
Kom med ud og køre orienterings løb på mountainbike. Det er en ny sjov
og spændende måde at bevæge sig på.
Vi kører i Store Dyrehave, så du vil lære skoven godt at kende, samtidigt
med at du bliver skarp til at aflæse et kort over den. Vi kører i hold på
mindst 3 personer, så teamwork vil du også blive bedre til.
Du får en bedre balance og kommer til at kende til
grundtræningselementerne udholdenhed, bevægelighed, styrke,
koordination og kondition samt til måling af hvile- og arbejdspuls.
Mandage
Kl. 14:00 – 15:30
Holdstørrelse: 15 elever
Kurset, der på 5 uger, begynder 10. september og slutter 6. oktober:
Nye 6 ugers kurser begynder efter efterårsferien.
Tilmelding: Du skal tilmeldes disse hold.
Du kan tilmelde dig, ved at aflevere en tilmeldingsseddel på kontoret, eller
ved at dine forældre tilmelder dig elektronisk på forældreintra.
9
Tilmeldingsseddel
Elevens navn____________________________________________
Elevens klasse___________________________________________
Jeg ønsker at tilmelde mig følgende kurser i løbet af dette skoleår
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
4. ________________________________________________________
Af hensyn til vores bemanding i lektiecafeen, ville det være dejligt, hvis I
også ville besvare følgende spørgsmål.
Jeg vil ikke tilmelde mig noget, men ønsker at bruge
lektiecafeen i dette skoleår.
Jeg vil ikke tilmelde mig noget, og jeg regner ikke med at ville
bruge lektiecafeen.
10

similar documents