Notiuni de electricitate

Report
Noţiuni de electricitate
 Sarcina electrică.
 Legea lui Coulomb
 Curentul electric. Curentul continuu şi curentul alternativ.
 Circuite de curent continuu.Legile circuitelor electrice.
1. Sarcina electrică
Benjamin Franklin
1750-1752 experimente care au evidenţiat existenţa
a două tipuri de sarcină electrică , numite pozitive şi
negative
Ioni – numărul de electroni nu este egal cu cel al protonilor , rezultă ioni pozitivi sau negativi
19
1,6
10
C
e =
sarcina elementară
conductori
izolatori
Materiale care conţin sarcini
electrice libere capabile să se
mişte dintr-un loc în altul
Sarcinile electrice sunt fixe ,
nu se pot deplasa.
Metale , gaze ionizate , soluţii Plasticul , ceramicele, sticla,
aerul uscat , apa pură , lemnul
uscat
1. Prin frecare
Metode de electrizare a corpurilor
2. Prin contact
3. Prin influenţă
1. Legea lui Coulomb
Ce este curentul electric ?
Ce este curentul electric ?
 = e= -  
Curentului electric – mişcare ordonată de purtători de sarcină electrică
Este determinat de:
 Electronii de valenţă în metale
 Ioni pozitivi şi negativi în electroliţi sau gaze ionizate
 Electroni şi goluri în semiconductori
Atenţie!!!
Generatorul electric nu produce electroni ci doar furnizează acestora energie şi îi menţine în mişcarea ordonată
Care este diferenţa dintre:
Intensitatea curentului electric
Tensiunea electrică
Rezistenţa electrică
Intensitatea curentului, tensiunea electrică,
rezistenţa electrică.
Intensitatea curentului electric – sarcina electrică care trece în
unitatea de timp printr-o secţiune transversală a unui conductor.

=
  = 
∆
Tensiunea electrică între A şi B – lucrul mecanic care trebuie efectuat de
câmpul electric extern pentru a transporta unitatea de sarcină pe porţiunea
Respectivă ( între A şi B)
A
B
Tensiunea electromotoare– lucrul mecanic care trebuie efectuat de
câmpul electric extern pentru a transporta unitatea de sarcină pe tot circuitul
inclusiv prin sursă

 
=
=


  
=
=


  = 
Rezistenţa electrică este o mărime fizică care măsoară gradul în care o porţiune de
circuit se opune trecerii curentului electric.

  = Ω
=

Care este diferenţa între curentul continuu şi
curentul alternativ sinusoidal?
Curentul continuu şi alternativ sinusoidal
Priză obişnuită
Analogia circuit electric – pompă de apă
+9V
0V
Tensiunea electrică = Presiunea
Analogia circuit electric – pompă de apă
Rezistori. Legea lui Ohm
Dipol consumator de energie = curentul intră în dipol
prin borna cu potenţial ridicat
În curent continuu  = () Caracteristica curent-tensiune
Metale + alte tipuri
de conductoare
=

(1)

Legea lui Ohm
Elementele de circuit care respectă relaţia (1) = rezistori
Legile lui Ohm
a) Pe o porţiune de circuit
b) Pe tot circuitul
U
I
R
E
I
R  r  R fire
Legarea rezistențelor în serie
Tensiunea totală este egală cu
suma tensiunilor pe fiecare rezistentă
Intensitatea este aceeași
U1  U 2  U 3  U
I(R1  R2  R3 )  IRe
R1  R2  R3  Re
Legarea rezistențelor în paralel
Intensitatea totală este egală cu
suma intensitatilor prin fiecare rezistența
Tensiunea este comuna
I1  I 2  I 3  I
U U U U



R1 R2 R3 Re
1
1
1
1



R1 R2 R3 Re
Aplicație:
legarea mixtă a rezistențelor
Să se găsească rezistența echivalentă
a sistemului format dintr-o rezistență R1=2kΩ
legată în serie cu două rezistențe legate
în paralel cu valorile R2=15Ω si R3=60Ω.
R2
R1
R3
1) Calculăm mai întâi rezistența echivalentă R23
a celor doua rezistențe legate în paralel
1
1
1
1 1
4
1
5
1


 



  R23  12Ω
R23 R2 R3 15 60 60 60 60 12
2) Transformăm R1=2kΩ=2000Ω și apoi
calculăm rezistența sistemului legat în
serie format din R1 și R23
R  R1  R23  2000 12  2012
Energia curentului continuu
disipată pe o rezistanță este egală cu lucrul mecanic
al sarcinii q care circulă în diferenț de potential U
W  L  Uq  UIt  RI t
2
Puterea
este energia disipata impartita la timp
W
2
P
 UI  RI
t
Reamintim ca energia se masoara in J (joule)
si puterea in W=J/s (watt).

similar documents