Zborul cu parapanta

Report
Zborul cu parapanta
Introducere
Istoria parapantei
• Încă din antichitate,de la Dedal şi Icar, este documetată
fascinaţia omului pentru zbor.
• Primele aparate zburatoare au fost baloanele cu aer cald sau
gaze mai uşoare ca aerul.
• Printre primii care a abordat problema zborului dinamic în
mod ştiinţific a fost Otto Lilienthal (1848-1896).
Un rol foarte important în dezvoltarea aparatelor de zbor
ieftine au avut soţii Rogallo
Deltaplanul conceput de ei
a fost primul aparat, care
prin simplitatea
constructivă şi prin preţul
redus a devenit accesibil
tuturor îndragostiţilor
zborului liber.
Iniţial aripa triunghiulară
a fost cercetată în
laboratoarele NASA
pentru readucerea pe
pământ a cabinelor
spaţiale.
Evoluţia paraşutelor
• Pâna în anii ’60 s-au utilizat paraşutele circulare, destinate
doar coborârilor pe verticală, cu posibilităţi minime de
deplasare pe orizontală.
• Americanul David Barish, care a executat zboruri reuşite cu o
aripă de concepţie proprie, cu o singură suprafaţă.
• În 1964 firma americană Para-Foil a lansat pe piaţă o paraşută
celulară, patentată de inginerul Domina Jalbert.
• Dan Poynter a reuşit primul zbor de pe o pantă cu aripa
celulară. Descrierea zborurilor si tehnica lor au fost publicate
în revista Parachute Manual.
• Articolele au atras atenţia francezului André Bohn, care
începând din 1978 a realizat mai multe zboruri, unele mai
lungi de 1 km.
Parapantismul ca sport
• În 1981 specialişti din trei ţări, Marea Britania, Olanda şi
Franţa elaborează primul Statut care reglementează noul
sport.
• În 1986 FAI ( Federaţia Internaţionala Aeronautică) aprobă
acest statut.
• Astfel ia naştere un nou sport aviatic, care şi azi e în
ascensiune. Au aparut şcoli pentru instruirea piloţilor, au fost
elaborate regulamente pentru competiţii, au apărut
producători consacraţi de echipamente şi accesorii.
Echipamentul de zbor
Parapanta
•
•
•
•
VOALURA:
– Bord de atac
– Bord de fugă
– Intrados
– Extrados
– Chesoane
– Stabilizatoare
– Panouri intercheson
SUSPANTE:
– nivele (A, B, C, D),
ramificaţii
CHINGI PORT SUSPANTE
(elevatoare):
– Chingi faţă-spate
– Bride
– Trimere
– Accelerator
COMENZI
Cele 3 axe
Rotaţie de-a lungul axei:
- X se numeşte ruliu;
- Y se numeşte tangaj;
- Z se numeşte giraţie.
Omologarea parapantelor
• Împărţirea pe categorii în funcţie de nivelul de
pregătire al pilotului:
– EN sau LTF A, şcoală/piloţi începători;
– EN sau LTF B, piloţi începători;
– EN sau LTF C, piloţi de nivel mediu;
– EN sau LTF D, piloţi avansaţi.
Seleta
Carabine
Elementul de legătură între seletă şi parapantă
sau seletă şi rezervă.
PARAŞUTADESIGURANŢĂ
(rezerva)
Părţi componente:
– mâner cu agrafe;
– container de aruncare;
– voalură;
– suspante;
– chinga de prindere;
– capotă.
Noţiuni de bază
În documentaţiile parapantelor găsim câteva noţiuni care se referă la
dimensiunile şi caracteristicile acestora:
- anvergura: distanţa între extremităţile laterale ale voalurii desfăşurate pe o
suprafaţa plană;
- anvergura proiectată: distanţa între extremităţile laterale ale voalurii
gonflate;
- suprafaţa: aria voalurii desfăşurate pe o suprafaţă plană;
- suprafaţa proiectată: aria proiecţiei voalurii gonflate pe o suprafaţă plană;
- încarcare alară: raportul dintre masa totală (parapanta + seleta + pilotul
echipat complet) si suprafaţa aripii.
- alungirea aripii: raportul dintre patratul anvergurii si suprafata aripii.

similar documents