Sponsorizarea deductibil* din impozitul pe profit datorat

Report
Sponsorizarea deductibilă
din impozitul pe profit datorat statului
Poți face sponsorizări din impozitul pe
profit datorat statului
PASUL 1 – pui contabilul să îți calculeze suma!
Dacă sponsorizarea nu depășește 0.3% din cifra de afaceri și 20% din
impozitul datorat pe profit poți deduce integral sponsorizarea din impozitul
datorat pe profit.
PASUL 2 - Închei un contract cu o organizație
neguvernamentală (asociație sau fundație)
PASUL 3 – Înregistrezi sponsorizarea în contabilitate
Poți face sponsorizări din impozitul pe
profit datorat statului
• Calculează-ți suma pe care o poți oferi drept
sponsorizare:
Indicator
1. Cifra de afaceri
2. Profitul
Suma maxima deductibila din impozit pe profit
Datele de introdus sunt:
Linia 1: Cifra de afaceri
Linia 2. Profitul
Linia 3. Suma maxima pe care o puteti deduce din impozitul pe
profit datorat (calculata ca minim dintre 0.3% din linia 1 si 20% din
16% din linia 2)
Suma
19.478.322
8.488.462
58.435
Când fac plata către organizația
sponsorizată?
• La fiecare 3 luni, atunci când te pregătești să
plătești impozitul pe profit;
• Sponsorizarea SE SCADE din impozitul datorat,
transferându-se către stat suma rezultată din:
Impozit – sponsorizare=Impozit NOU
• La fiecare 3 luni POȚI face o nouă sponsorizare
Prevederi legislative
Sponsorizarea este reglementată de două acte normative
majore:
• Legea 32/1994 privind sponsorizarea – stabilește cine
poate acorda și primi sponsorizări, beneficiile sponsorului,
conținutul cadru al contractului de sponsorizare
• Codul Fiscal – stabilește facilitățile fiscale de care
beneficiază sponsorii și în general tratamentul fiscal al
sponsorizării. Facilitățile fiscale ale sponsorului sunt
prezentate la Art 21, Titlul II, Capitolul II in cadrul aliniatului
(4) litera (p)
Sponsorizarea în contabilitate
Sponsorizările în bani se trec la:
6582 = 5311 pentru sponsorizări în numerar
(“casa”) sau 512 pentru sponsorizări prin
virament bancar (“conturi curente la bănci”)
Sponsorizările în bunuri se trec la:
658 (alte cheltuieli de exploatare)=3xx (conturi
de stocuri) la valoarea stocului

similar documents