2. vojenský pochod pe*ieho pluku amerických Slovákov (23)

Report
2. vojenský pochod - pešieho
pluku amerických Slovákov
(čs. pluk č. 23)
Hlavný organizátor ČSOL – Jednota Senec:
predseda JUDr. Miroslav BILSKÝ, DiS.
Náborový plagát z roku 1917 USA
Základné informácie o pochode
• pochod je organizovaný v mesiaci Máj (sobota 18.5.2013) z dôvodu
výročia tragického úmrtia gen. M. R. Štefánika a zároveň tiež v
súlade s prípravou na projekt „Legie 100“
• rok 2013 s trojkou na konci symbolicky pripomína 23. pluk
• Hlavnou úlohou pochodu je:
a./ zvýšiť informovanosť verejnosti o histórii čs. légií jej aktívnou
účasťou na pochode
b./ upevniť už vytvorené partnerstvá s organizáciami obdobného
zamerania doma i v zahraničí a zamerať sa na získavanie nových
kontaktov
Základné informácie o pochode
• nadviazať na 1. vojenský pochod gen. M. R. Štefánika z
roku 2012 a zabezpečiť jeho kontinuitu
Účastníci pochodu
• prevažná časť účastníkov sú vojaci SR a ČR, príslušníci
PZ, členovia ČSOL, ale aj nadšenci vojenskej histórie z
radou občanov
• zástupcovia zahraničných misií a vojenskí pridelenci
(ČR, FR, IT, PL)
• významné osobnosti - exminister vnútra Pavol Kanis a
prezident asociácie mierových síl OSN z Poľska plk.
Jerzy Banach
Trasa a dĺžka pochodu
• trasa pochodu: Senec → Ivánka pri Dunaji →
Mohyla gen. M. R. Štefánika → naspäť
• hlavné zhromaždisko: Senec, Slnečné jazerá – Juh
(autokemping)
• dĺžka pochodu: 1 x 35 km
• na trase pochodu občerstvenie pre všetkých
účastníkov
Ocenenie účastníkov pochodu
• stužka
• pamätná medaila
• diplom
Registrácia účastníkov
zaregistrovať sa môžete na
http://www.obeclegionarska.sk/pochod/
S bratským NAZDAR k úspešnému
absolvovaniu pochodu!

similar documents