Bugetul Uniunii Europene

Report
Bugetul Uniunii Europene
Bugetul Uniunii Europene
• NU reprezintă suma bugetelor statelor
membre, ci un instrument de sine stătător.
• Începând cu anul 1988, bugetul UE este
planificat multianual, iar componenta de
cheltuieli se regăsește detaliată în cadrul
“perspectivelor financiare”.
• Reprezintă 1% din produsul național al Uniunii
aproximativ 255 euro per cetățean al UE.
Caracteristicile bugetului Uniunii
Europene
• Spre deosebire de bugetele statelor naționale,
Bugetul Uniunii Europene nu poate fi deficitar.
• Instituția responsabilă din punct de vedere
politic de execuția bugetului este Comisia
Europeană.
• Cheltuielile pentru investiții sunt superioare
celor administrative.
Principiile elaborării bugetului
Uniunii Europene
• Principiul unității - toate veniturile și cheltuielile
sunt incluse într-un singur document
• Principiul universalității - toate veniturile și
cheltuielile intră în intregime în buget, veniturile
dintr-o anumită sursă nu se aloca unei anumite
surse.
• Principiul anualității – operațiunile bugetare se
referă la fiecare an financiar. Sunt prevăzute și
obligații multianuale, dar cu defalcarea pe fiecare
an a acestora.
Principiile elaborării bugetului
Uniunii Europene
• Principiul echilibrului - bugetul estimat este
obligatoriu în echilibru. Astfel, se finanțează
politici doar în limitele veniturilor din buget.
• Principiul specificității - în actul bugetar
trebuie să se precizeze exact fiecare sumă de
unde provine și în ce scop este folosită.
Componența bugetului comunitar
• Venituri
– Resurse proprii tradiționale - reprezentate din taxele
impuse asupra importurilor de produse provenite din
alte state din afara UE.
– Resura bazată pe TVA- care reprezintă o taxă fixă
aplicată veniturilor din TVA-ul armonizat al statelor
membre (0.3%).
– Resursa bazată pe VNB - care reprezintă o rată
procentuală fixă aplicată VNB-ului fiecărui stat
membru.
– Alte surse (aproximativ 1%)- taxe, contribuții ale
statelor non-membre ale UE la diferite programe.
Componența bugetului comunitar
Veniturile bugetului UE
2000
2013
2010
73,4%
40%
38%
16%
14,1%
11,3%
Resurse proprii Resursa bazată pe Resursa bazată pe
TVA
VNB
tradiționale
5%
1,2%
Alte venituri
Componența bugetului comunitar
•
Cheltuieli
–
Cheltuieli obligatorii: cele prevazute în tratate
(subventionarea preturilor produselor agricole,
ajutor acordat statelor slab dezvoltate, etc)
–
Cheltuieli ne-obligatorii –legate de functionarea
institutiilor sau de actiunile structurale- aprobate
de Parlament
Perspectivele financiare 2014-2020
Perspectivele financiare 2014-2020
2%
UE ca actor mondial
6% 6%
Cetățenie, libertate, securitate și
justiție
39%
47%
Resurse naturale: agricultură,
dezvoltare rurală, mediu,
pescuit
Competivitate și coeziune
Cheltuieli administrative
Gestionarea fondurilor în cadrul UE
76%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
22%
20%
10%
1%
1%
Țările terțe
Comisia
împreună cu
partenerii
internaționali și
alții
0%
Comisia
Comisia și statele
membre
Procedura Bugetară
Comisia
Proiect de buget
1 septembrie
Consiliul
Lectura proiectului de bugetmodificări
1 octombrie
Parlamentul
Lectura modificărilor
Da
Nu
Majoritate calificată
Buget adoptat
13 noiembrie
42 de zile
Majoritatea membrilor care îl alcătuiesc
Consiliul
acceptă
modificările
Parlametului
în termen de
10 zile
Conciliere
Procedura Bugetară
Parlamentul și Consiliul
Proiect comun
Da
Nu
În termen de 14 zile
Consiliul și
Parlamentul
aprobă
Consiliul
respinge,
Parlametul are
ultimul cuvânt
Bugetul este adoptat
13 noiembrie4 decembrie
(21 de zile).
În termen de 14 zile
Consiliul
aprobă,
Parlamentul
respinge
Consiliul și
Parlamentul
resping
Proiectul de buget este respins
18 dec.
14 zile
Bugetul României
Structura veniturilor bugetare 2012
Structura cheltuielilor centrale
Impozit pe profit
Impozit pe salarii și venit
Impozite și taxe pe
proprietate
1%
7%
6%
10%
10%
2%
TVA
7%
Cheltuieli de personal
19%
Bunuri și servicii
18%
Dobânzii
Accize
15%
Impozit pe comerț
exterior
26%
25%
11%
2% 0%
Alte venituri fiscale
Contribuții asigurări
sociale
Subvenții
Asistență socială
Cheltuieli de investiții
33%
5%
Alte transferuri
3%
Venituri nefiscale
Venituri din capital
Sume primite de la UE
În anul 2011 România a contribuit cu 1,12 mld. Euro la bugetul Uniunii Europene.

similar documents