PE - Protestantse Kerk in Nederland

Report
LRP
PASTORALE EENHEID
release 2.1
Koos Willemse
Deze instructie behandelt de PASTORALE EENHEID
Zet het programma op DIAVOORSTELLING; klik op uw keuze:
Stoppen
Algemeen
STOP
ALGEMEEN
Pastorale eenheid (LA)
LA
Pastorale eenheid (PW)
BA
Pastorale eenheid (BA)
PW
Begin
START
LRP
PASTORALE EENHEID ALGEMEEN
Een pastorale eenheid (PE) bestaat uit één of
meerdere geregistreerden.
Bij een PE van meerdere geregistreerden, geldt:
– ze wonen (meestal) op hetzelfde adres;
– ze hebben een partner-partner en/of een kind-ouder
of een inwonende relatie
De volgorde waarin de personen binnen een pastorale
eenheid worden getoond is:
– eerst de partners (volgorde van leeftijd)
– daarna de kinderen (volgorde van leeftijd)
– daarna de inwonenden
Let op: de eerste persoon is niet altijd het hoofd van de PE
formeel kan alleen een lid hoofd van een PE zijn
in de registratie komen toch PE-hoofden voor die geen lid zijn:
- blijkgevers van verbondenheid
- de vroegere geboorteleden die bij de conversie zijn
geregistreerd als ongedoopte kinderen
- meegeregistreerden waarvan de partner ten tijde van de
conversie niet meer was ingeschreven (door overlijden of
beeindiging van een verbintenis)
als dit plaatsvindt na de conversie waarschuwt LRP dat een ongeldige PE is ontstaan
→ maak meegeregistreerde blijkgever
- meegeregistreerden die bij de conversie ten onrechte
PE-hoofd zijn geworden
→ maak het lid hoofd van deze PE
Een PE is gekoppeld aan de wijkgemeente. Verhuist het
gehele gezin of een enkeling uit het gezin naar een andere
wijkgemeente, dan ontstaat in die wijkgemeente een
nieuwe PE.
De oude (al dan niet lege) PE blijft in de latende gemeente
aanwezig.
Is de PE leeg, dan verplaatst LRP deze naar de historie.
Er verschijnt dan een melding met het advies lege PE’s te
verwijderen. Dit is een taak van de LA.
EINDE PASTORALE EENHEID ALGEMEEN
Stoppen
Algemeen
STOP
ALGEMEEN
Pastorale eenheid (LA)
LA
Pastorale eenheid (PW)
BA
Pastorale eenheid (BA)
PW
Begin
START
LRP
PASTORALE EENHEID (LA)
de PE kan worden benaderd via het geregistreerdenoverzicht
selecteer en
hier zijn de PE-notities aan te brengen
Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is
voor deze PE; te verwijderen door de maker en de LA
Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te
verwijderen door de maker
als de geregistreerde niet tot een PE behoort, kan die aan
een bestaande PE worden toegevoegd met
hiermee kan ook een nieuwe PE voor de geregistreerde
worden aangemaakt
geeft de mogelijkheid omwijzigingen in de
PE aan te brengen
Deze naam wordt gebruikt bij mailingen, als
wordt gekozen voor de gezinsaanschrijfnaam
PAS OP:
verandering van
het PE-adres
verandert niet het
adres van de
geregistreerde!
Als via het GBA een melding komt van overlijden
of ontbintenis van een relatie, wordt de
gezinsnaam van de partner alleen aangepast als
de mutatie van de burgerlijke staat van de partner
op dezelfde dag door de GBA wordt gemeld. Is
dat niet het geval dan blijft de gezinsnaam
onveranderd!
Kijk dus bij een melding van overlijden of
ontbintenis van het huwelijk altijd na of de PEnaam van de partner nog juist is en verander
die zo nodig!
zoeken binnen de PE
geregistreerde aan PE toevoegen
geregistreerde aan PE toevoegen via adres
geregistreerde uit PE verwijderen
geregistreerdendossier openen
selecteer een geregistreerde en
om de PE-relatie te veranderen
- als van een PE-hoofd een partner wordt gemaakt, maak dan
een partner PE-hoofd: een PE zonder PE-hoofd is niet op te
slaan
- als van een partner een PE-hoofd wordt gemaakt, maak dan
een PE-hoofd partner: een PE met meerdere PE-hoofden geeft
een foutmelding bij opslaan
de PE kan ook worden benaderd via het Pastorale eenheden
hieronder wordt alleen datgene getoond wat afwijkt van de
benadering via Geregistreerden
dit is het overzicht van de actieve PE’s
door de muis boven de
te houden zijn de geregistreerden
binnen de PE te zien
wanneer een PE alleen een meegeregistreerde bevat
(bijvoorbeeld door het overlijden van het PE-hoofd (lid))
zal een ongeldige PE in de lijst staan
geeft het volgende scherm: nu kan de PE verwijderd worden of
de meegeregistreerde blijkgever gemaakt worden waardoor de
PE weer geldig wordt
spreek binnen de gemeente af wie dit doet LA, BA of PW,
zodat er geen fouten worden gemaakt
dit is het overzicht van de historische PE’s (vertrokken,
uitgeschreven etc.)
In dit voorbeeld staan een aantal ongeldige PE’s (aangegeven
met een
; deze PE’s kunnen, als ze geen notities bevatten
verwijderd worden
selecteer en
veld voor algemene notities die in een selectie kunnen
worden meegenomen; te zien, te wijzigen en te verwijderen
door iedere geautoriseerde!
Afgezien van de onmogelijkheid om een geregistreerde toe
te voegen aan een PE, en een ongeldige PE te verwijderen,
is verder alles ook via het geregistreerdendossier te doen;
zie aldaar.
EINDE PASTORALE EENHEID (LA)
Stoppen
Algemeen
STOP
ALGEMEEN
Pastorale eenheid (LA)
LA
Pastorale eenheid (PW)
BA
Pastorale eenheid (BA)
PW
Begin
START
LRP
PASTORALE EENHEID (BA)
de PE kan worden benaderd via het geregistreerdenoverzicht
selecteer en
door de BA alleen in te zien, niet te wijzigingen
vanuit dit scherm is het geregistreerde dossier van elk van de
PE-leden te openen
hier zijn de PE-notities aan te brengen
Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is
voor deze PE; te verwijderen door de maker en de LA
Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te
verwijderen door de maker
de PE kan ook worden benaderd via het Pastorale eenheden
hieronder wordt alleen datgene getoond wat afwijkt van de
benadering via Geregistreerden
dit is het overzicht van de actieve PE’s; ongeldige PE’s
moeten door de LA worden verwijderd
door de muis boven de
te houden zijn de geregistreerden
binnen de PE te zien
wanneer een PE alleen een meegeregistreerde bevat
(bijvoorbeeld door het overlijden van het PE-hoofd (lid))
zal een ongeldige PE in de lijst staan
geeft het volgende scherm: nu kan de PE verwijderd worden of
de meegeregisrtreerde blijkgever gemaakt worden waardoor
de PE weer geldig wordt
spreek binnen de gemeente af wie dit doet LA, BA of PW,
zodat er geen fouten worden gemaakt
dit is het overzicht van de historische PE’s (vertrokken,
uitgeschreven etc.)
In dit voorbeeld staan een aantal ongeldige PE’s (aangegeven
met een
; deze PE’s kunnen, als ze geen notities bevatten
verwijderd worden door de LA
selecteer en
veld voor algemene notities die in een selectie kunnen
worden meegenomen; te zien, te wijzigen en te verwijderen
door iedere geautoriseerde!
PAS OP: verandering van het PE-adres verandert niet het adres
van de geregistreerde!
Laat adresveranderingen over aan de LA!
behalve
zijn nu onder
de toegezegde en ontvangen bedragen voor deze PE te vinden
EINDE PASTORALE EENHEID (BA)
Stoppen
Algemeen
STOP
ALGEMEEN
Pastorale eenheid (LA)
LA
Pastorale eenheid (PW)
BA
Pastorale eenheid (BA)
PW
Begin
START
LRP
PASTORALE EENHEID (PW)
de PE kan worden benaderd via het geregistreerdenoverzicht
selecteer en
door de PW alleen in te zien, niet te wijzigingen
vanuit dit scherm is het geregistreerde dossier van elk van de
PE-leden te openen
hier zijn de PE-notities aan te brengen
Publieke notities zijn te zien door iedereen die geautoriseerd is
voor deze PE; te verwijderen door de maker en de LA
Persoonlijke notities zijn alleen te zien, te wijzigen en te
verwijderen door de maker
de PE kan ook worden benaderd via het Pastorale eenheden
hieronder wordt alleen datgene getoond wat afwijkt van de
benadering via Geregistreerden
dit is het overzicht van de actieve PE’s; ongeldige PE’s
moeten door de LA worden verwijderd
door de muis boven de
te houden zijn de geregistreerden
binnen de PE te zien
wanneer een PE alleen een meegeregistreerde bevat
(bijvoorbeeld door het overlijden van het PE-hoofd (lid))
zal een ongeldige PE in de lijst staan
geeft het volgende scherm: nu kan de PE verwijderd worden of
de meegeregisrtreerde blijkgever gemaakt worden waardoor
de PE weer geldig wordt
spreek binnen de gemeente af wie dit doet LA, BA of PW,
zodat er geen fouten worden gemaakt
dit is het overzicht van de historische PE’s (vertrokken,
uitgeschreven etc.)
In dit voorbeeld staan een aantal ongeldige PE’s (aangegeven
met een
; deze PE’s kunnen, als ze geen notities bevatten
verwijderd worden door de LA
selecteer en
mogelijkheid om
dossier van
geregistreerde
te openen
veld voor algemene notities die in een
selectie kunnen worden meegenomen; te
zien, te wijzigen en te verwijderen door
iedere geautoriseerde!
EINDE PASTORALE EENHEID (PW)
Stoppen
Algemeen
STOP
ALGEMEEN
Pastorale eenheid (LA)
LA
Pastorale eenheid (PW)
BA
Pastorale eenheid (BA)
PW
Begin
START

similar documents