Anexa 1. Obiectivele Politicii Fiscale şi Vamale pe termen mediu

Report
Anexa nr.1
la procesul-verbal al şedinţei
Grupului Coordonator CBTM
nr.2din 25 martie 2014
Ministerul Finanţelor
al Republicii Moldova
OBIECTIVELE
Politicii Fiscale şi Vamale
pe termen mediu
2015 - 2017
Ministerul Finanţelor
al Republicii Moldova
Obiectivele
politicii fiscale
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
I. Impozitul pe venitul persoanelor fizice
În anul 2015 se prevede:
 Menţinerea sistemului progresiv de impozitare a
veniturilor cetăţenilor, concomitent cu majorarea
tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale
personale, scutirii anuale personale majore şi a
scutirii anuale pentru persoanele întreţinute la rata
inflaţiei prognozată pentru 2015 – 2017.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
I. Impozitul pe venitul persoanelor fizice (continuare)
Evoluţia cotelor impozitului pe venitul persoanelor fizice, scutirilor personale,
personale majore și pentru persoanele întreținute pentru anii 2012 – 2017
Anii
Nr
Indicatori
2012
2013
2014
efectiv
1.
2.
3.
4.
Mărimea grilelor de
venit impozabile (vi) şi
cotele impozitului pe
venitul persoanei fizice,
lei anual / %
Scutirea
anuală
personală, lei
Scutirea
anuală
personală majoră, lei
Scutirea anuală pentru
persoanele întreţinute,
lei
2015
2016
2017
(5,3%)
(5%)
(5%)
propuneri pe termen mediu
vi<25200:
7%
vi>25200:
18%
vi<26700:
7%
vi>26700:
18%
vi<27852:
7%
vi>27852:
18%
vi<29328:
7%
vi>29328:
18%
vi<30792:
7%
vi>30792:
18%
vi<32328:
7%
vi>32328:
18%
8640
9120
9516
10020
10524
11052
12840
13560
14148
14892
15636
16416
1920
2040
2124
2232
2340
2460
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
I. Impozitul pe venitul persoanelor fizice (continuare)
În anul 2015 se prevede:
Examinarea posibilității introducerii cotei unice a impozitului pe venit
concomitent cu majorarea scutirilor anuale personale, personale majore și
pentru persoane întreținute.
Extinderea pînă în anul 2016 a facilității fiscale acordate persoanelor fizice
rezidente pentru veniturile obținute din dobînzile de la depozite bancare,
valori mobiliare corporative, precum și de la depunerile membrilor pe
conturile de economii personale în asociațiile de economii și împrumut
amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.
Acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilității fiscale privind
scutirea de impozitul pe veniturile obținute din dobînzile aferente valorilor
mobiliare de stat.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
II. Impozitul pe venitul persoanelor juridice
În anul 2015 se prevede:
Introducerea conceptului privind prețurile de transfer.
Acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilității fiscale privind scutirea de
impozitul pe veniturile obținute din dobînzile aferente valorilor mobiliare de
stat.
Anularea facilităților fiscale acordate persoanelor juridice pentru veniturile
obținute din dobînzile de la depozitele bancare depuse pe un termen ce
depășește 3 ani și valorile mobiliare corporative sub formă de obligațiuni emise
pe un termen ce depășește 3 ani.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
II. Impozitul pe venitul persoanelor juridice (continuare)
Anularea scutirii de impozitul pe veniturile obţinute din creditele şi
împrumuturile acordate pe un termen de peste 3 ani şi în proporţie de 50% – pe
venitul obţinut din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani către băncilor
comerciale şi organizaţiile de microfinanţare.
Introducerea unui sistem revăzut de cheltuieli permise spre deducere în scopuri
fiscale.
Introducerea unui sistem revăzut de deducere a reziduurilor, deşeurilor şi
perisabilităţii naturale în scopuri fiscale
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
II. Impozitul pe venitul persoanelor juridice (continuare)
În anul 2015 se prevede:
Reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor
fondurilor nestatale de pensii și a sistemului de deducere a
contribuțiilor către acestea
Reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor
societăților civile.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
III. Contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală
Evoluţia cotelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală în 2012 - 2017
Anii
Indicatori
2012
2013
2014
efectiv
Cotele contribuţiilor de asigurări sociale de
stat obligatorii, total, %,
din care:
2015
2016
2017
propuneri pe termen mediu
29%
29%
29%
29%
29%
29%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
8%
8%
- pentru angajator, %
3,5%
3,5%
4%
4%
4%
4%
- pentru salariat, %
3,5%
3,5%
4%
4%
4%
4%
- pentru angajator, %
- pentru salariat, %
Prima de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală, total, %,
din care:
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
IV. Taxa pe valoarea adăugată
În anul 2015 se prevede:

Introducerea taxării inverse în unele sectoare ale
economiei naționale.

Revederea sistemului de impozitare a autoturismelor
prin aplicarea TVA.

Reexaminarea sistemului de impozitare a livrărilor
efectuate de societățile civile.

Examinarea introducerii conceptului de antrepozit
TVA.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
IV. Taxa pe valoarea adăugată (continuare)
În anul 2015 - 2017 se prevede:

Armonizarea cadrului legal privind TVA cu actele
legislative ale Uniunii Europene, în conformitate cu
calendarul stabilit în Acordul de Asociere dintre UE și
Republica Moldova.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
V. Accize
În anul 2015 se prevede:

Revederea
sistemului
de
impozitare
autoturismelor prin anularea accizului.
a
În anii 2015 - 2017 se prevede:

Ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anii
respectivi a cotelor accizelor stabilite în sume fixe.

Indexarea la coeficientul de creştere anuală a
produsului intern brut nominal prognozat pentru anii
respectivi faţă de anul precedent a cotei accizului la
combustibil.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Accize (continuare)
În anul 2015 - 2017 se prevede:

Modificarea mărimii cotei accizului pentru țigarete cu filtru și fără
filtru conform tabelului.
Evoluţia cotelor accizelor pentru articolele din tutun - ţigarete cu și fără filtru în anii 2012 – 2017
Cota accizului
Poziţia
tarifară
efectiv
Unitatea de
măsură
2012
2013
01.01.13 - 09.08.13 08.08.13
31.12.13
propuneri pe termen mediu
2014
2015
2016
2017
240220
Ţigarete
cu filtru
Bucăţi /
valoarea în
lei
20 lei +
24%
30 lei +
30%
45 lei +
24%
75 lei +
24%
80 lei +
32%
100 lei +
33%
120 lei +
34%
240220
Ţigarete
fără filtru
1000 bucăţi
20 lei
30 lei
30 lei
50 lei
80 lei
100 lei
120 lei
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Accize (continuare)
Cotele accizelor la produsele petroliere ajustate la rata de creştere a PIB-ului nominal.
Cota accizului
Denumirea mărfii
Unitatea
de
măsură
Cota
actuală
2014
14
Propuneri
2015
(10,3%)
2016
(9,8%)
2017
(9,6%)
Benzină şi derivatele
acesteia
tona
3.500 lei 3.860 lei
4.240 lei
4.650 lei
Motorină
tona
1.455 lei 1.600 lei
1.760 lei
1.930 lei
Păcură
tona
1.455 lei 1.600 lei
1.760 lei
1.930 lei
Gaze lichefiate
tona
2.180 lei 2.400 lei
2.635 lei
2.890 lei
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Accize (continuare)
În anii 2015 - 2017 se prevede ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anii respectivi a
cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice).
Poziţia
tarifară
Denumirea mărfii
1
2
220300 Bere fabricată din malţ
2205
220600
2207
2208
15
Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi,
aromatizate cu plante sau cu substanţe
aromatizante
Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute
din suc de pere proaspete, cidru, hidromel);
amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de
băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice,
nedenumite şi necuprinse în altă parte
Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de
alcool de 80% vol. sau mai mare; alcool etilic şi
alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie
Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de
alcool de pînă la 80% volum, distilate, rachiuri,
lichioruri şi alte băuturi alcoolice
Unitatea de
măsură
2014
3
4
Cota accizului,
2015
2016
2017
(5,3%)
(5%)
(5%)
5
6
7
lei/litru
2,02
2,13
2,24
2,35
lei/litru
10,50
11,05
11,60
12,20
lei/litru
10,50
11,05
11,60
12,20
lei/litru alcool
absolut
73,00
76,90
80,70
84,70
lei/litru alcool
absolut
73,00
76,90
80,70
84,70
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Accize (continuare)
În anii 2015 - 2017 se prevede ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anii respectivi a
cotelor accizelor stabilite în sume fixe.
Poziţia
tarifară
Denumirea mărfii
1
2
Alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate;
tutunuri “omogenizate” sau “reconstituite”;
2403 extracte şi esenţe de tutun
Unitatea de
măsură
2014
3
4
Cota accizului,
2015
2016
2017
(5,3%)
(5%)
(5%)
5
6
7
lei/kg
104,30
109,80
115,30
121,10
280430000 Azot
euro/tona
109,50
115,30
121,10
127,20
280440000 Oxigen
euro/tona
121,00
127,40
133,80
140,50
2,20
2,30
2,40
2,50
33,40
35,20
37,00
38,90
33,40
35,20
37,00
38,90
7113 Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi
ale acestora, din metale preţioase sau din metale
placate sau dublate cu metale preţioase:
711311000
711319000
711320000
16
– – din argint, chiar acoperite, placate sau dublate
cu alte metale preţioase
gramul
– – din alte metale preţioase, chiar acoperite,
placate sau dublate cu metale preţioase
gramul
– din metale comune placate sau dublate cu
metale preţioase
gramul
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Accize (continuare)
În anii 2015 - 2017 se prevede ajustarea la rata inflaţiei prognozată pentru anii respectivi a
cotelor accizelor stabilite în sume fixe (autoturisme).
Poziţia
tarifară
Denumirea mărfii
8703 Autoturisme şi alte autovehicule, în principal
concepute pentru transportul persoanelor (altele
decît cele de la poziţia tarifară 8702), inclusiv
maşinile de tipul “break” şi maşinile de curse:
– Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu
aprindere prin scînteie:
870321 – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000
cm3
870322 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar
de maximum 1500 cm3
870323 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar
de maximum 2000 cm3
– – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar
de maximum 3000 cm3
870324 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3
Unitatea
de
măsură
Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport
0–7 ani
8 ani
9 ani
10 ani
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
cm3
0,40
0,42
0,42
0,44
0,44
0,46
0,46
0,48
cm3
0,52
0,55
0,55
0,57
0,57
0,6
0,60
0,63
cm3
0,80
0,84
0,84
0,89
0,89
0,94
0,93
0,98
cm3
1,32
1,39
1,39
1,46
1,46
1,54
1,52
1,60
cm3
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
cm3
0,52
0,55
0,55
0,58
0,57
0,60
0,60
0,63
cm3
1,32
1,39
1,39
1,46
1,46
1,54
1,52
1,60
cm3
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
– Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu
aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):
870331 – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500
cm3
870332 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar
de maximum 2500 cm3
870333 – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3
17
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
V. Accize (continuare)
În anul 2015 - 2017 se prevede:

Armonizarea cadrului legal privind accizele cu actele
legislative ale Uniunii Europene, în conformitate cu
calendarul stabilit în Acordul de Asociere dintre UE și
Republica Moldova.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
VI. Impozitul pe bunurile imobiliare
În anul 2015 se prevede:
Reexaminarea sistemului de evaluare și reevaluare a bunurilor
imobiliare (clădiri și terenuri), în vederea continuării implementării
următoarelor etape ale noului sistem de impozitare a diferitelor
categorii de bunuri imobiliare la valoarea de piață.

VII. Taxele locale
În anul 2015 se prevede:

Extinderea bazei impozabile a taxei pentru dispozitivele publicitare
prin taxarea persoanelor care utilizează în scopuri proprii panouri
pentru reclamă sau publicitate în locul în care acestea desfășoară
activitate economică sau oricare alt loc, în vederea consolidării
autonomiei locale.
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
VIII. Taxele rutiere
În anul 2015 se prevede:
Majorarea cotelor taxelor rutiere pentru autovehiculele înmatriculate în
Republica Moldova.
Examinarea sistemului de taxe rutiere în vederea eliminării taxelor rutiere
ce nu corespund noțiunii de impozit și taxă.


IX. Alte impozite și taxe
În anul 2016 se prevede:

Finalizarea sistematizării legislaţiei fiscale, prin implementarea Titlului X
al Codului fiscal "Alte impozite şi taxe", care va reglementa impozitul
privat şi patenta de întreprinzător.
În anul 2017 se prevede:

Implementarea noului Cod fiscal în baza noilor concepţii cu privire la
sistemul fiscal.
Ministerul Finanţelor
al Republicii Moldova
Obiectivele
politicii vamale
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
În anul 2015 se prevede:


Sistematizarea legislației vamale, prin implementarea noului Cod vamal
într-o formulă revăzută, care va cuprinde Codul Vamal al Republicii
Moldova, Legea cu privire la tariful vamal și Legea cu privire la modul de
introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de
către persoane fizice, precum şi va fi corelată cu legislaţia vamală a UE şi
cea din regiune .
Stabilirea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale în sumă fixă pentru
unele servicii specifice activității vamale, conform standardelor OMC şi
UE.
În anul 2015 - 2017 se prevede:

Armonizarea cadrului legal vamal cu actele legislative ale Uniunii
Europene, în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere
dintre UE și Republica Moldova.
Ministerul Finanţelor
al Republicii Moldova
Mulțumim
pentru atenție.

similar documents